2009-08-04

Behövs en länsstyrelse på Gotland

OVAN: Länsstyrelsens korta pressmeddelande verkar var askirvet för intranätet och kallar landshövdingen vid förnamn.

Så har då Gotlands län fått en tillförordnad landshövding. Men samtidigt noterar jag att regeringen i sitt pressmeddelande skriver:

Tills ny landshövding utses träder länsrådet i sedvanlig ordning in som vikarierande landshövding på Gotland.
Frågan är om detta verkligen kommer att betyda att Gotland får en ny landshövding. Jag har länge tippat att Marianne Samuelsson skulle bli den sista landshövdingen i den gotländska landshövdingalängden men blir nu plötsligt osäker.

Det är trevligt att Gotlands län har en landshövding men frågan är om det är befogat att det finns en länsstyrelse med alla kompetenser som behövs. En icke oväsentlig del av länsstyrelsens arbete handlar om samordning och tillsyn av kommuner. Gotlands län består av en, läs en, kommun.

Kan länspolismästaren i Stockholm tillika vara länspolismästare i Gotlands län och kan lokal åklagare i Visby sorteras in under Västerorts åklagarkammare i Stockholm borde väl länsstyrelsen kunna få en alternativ organisation. Landshövdingdoyen Björn Eriksson i Linköping skulle kanske kunna komma till residenset i Visby någon gång emellanåt.

2 kommentarer:

Peter Olevik Dunder sa...

Jag hoppas att regeringen fortsätter att utse landshövdingar även när länen blir färre, alltså inte bara när länstyrelserna i vissa smålän som Gotland och Halland rationaliseras ner.

Jämför agerandet att lägga ner en utlandsmyndighet men behålla viss personal.

Leif Ekstedt sa...

Alliansen uppvisar en viss tröghet när det gäller,att rationalisera.
Här är en test på hur snabbt de kan årgärda en onödig kostnad.
Dessutom miljövänligt.