2009-08-13

Catarina Hurtig är för snabb om prinsar och prinsessor

Svenskans kungaexpert må veta mycket om livet i kungahuset men koll på Successionsordningen har hon inte.

Jag läser alltid Svenskans hovreporter Catarina Hurtig med viss skepsis sedan hon 2007 i en chatt förklarade att ärkebiskop Olof Sundby skulle viga kronprinsessan och Daniel Westling. Att Olof Sundby vid tillfället varit död i elva år missade hon. Om detta bloggade jag här.
Idag svarar hon på frågan om eventuella barn till prinsessan Madeleine och herr Bergström kommer att ingå i tronföljden?
Hurtig verkar inte ha full koll på Successionsordningen när hon svarar att det "troliga" är att eftersom mamman är prinsessa så blir barnen också det och kommer att ingå i tronföljden. Det är kungen som bestämmer allt sådant, påstår Catarina Hurtig.
Kungen bestämmer nog inte i allt vilka som får kalla sig prins och prinsessa och att som Hurtig tro att kungen bestämmer vilka som ingår i tronföljden är helt fel.
Enligt § 1 i Successionsordningen tillkommer successionsrätten manliga och kvinnliga efterkommande till Carl XVI Gustaf i rätt nedstigande led. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. Detta innebär att prinsessan Madeleines barn teoretiskt sätt kan bli kung eller drottning och kungen har ingenting att bestämma om kring detta faktum.
Sannolikt skulle kungen inte heller kunna besluta att parets gemensamma barn inte skulle vara prinsar eller prinsessor. Om de finns med i successionen blir de prinsar och prinsessor genom Successionsordningens bestämmelser helt utanför kungens beslutssfär. Den enda möjligheten för kungen att påverka tronföljden är att säga nej till äktenskap. Lämnar inte kungen in en hemställan till regeringen om regeringens samtycke till äktenskap kan regeringen inte ge samtycke. Och det är faktiskt så att rätten till kronan inte följer vanliga arvsrättsliga regler. I ingressen till Successionsordningen talas nämligen om det ska vara "äkta" bröstarvingar. Av detta kan man dra slutsatsen att barn födda utanför äktenskapet inte kan ärva kronan.

Idag består Kungliga Huset av kungen och drottningen och deras barn. Därutöver är det bara prinsessan Lilian och prinsessan Birgitta som ingår i den kretsen. Men snart kommer Kungliga huset att bli större. Inom några generationer blir det gigantiskt större om man inte ändrar i Succesionsordningen och skär av några grenar i successionsträdet. Det kommer att bli många äktenskap som den regerande kungen eller drottningen ska ta ställning till. Det kommer också att bli många prinsar och prinsessor som skola inom riket uppfödas i och bekänna den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är. :)

SvD

Bloggar om

2 kommentarer:

kyrksyster sa...

Vad ska vi göra med alla lösspringande prinsar o prinsessor i samhället? Försörja dom med apanage så att dom kan klippa ett och annat band och glänsa på festerna - för att slippa ha dom på våra arbetsplatser?

Eller ska vi(våra efterlevande visserligen- men ändå)omges av en ny adelsklass som ska behandlas annorlunda, men ändå försörja sig via arbete?
Ska en och annan lärare tituleras prinsessan och kassabiträdet prinsen?

Det fanns en anledning till att det fanns en rad om att prinsar inte fick gifta sig med "enskild svensk mans dotter"

Anonym sa...

Catarina Hurtig har gjort flera klavertramp genom åren. Det här är bara ytterligare ett bevis på hennes okunskap. Pinsamt för SvD att använda hennes "expertis".