2009-08-29

Statlig polis är att föredra


Bild: Tjeckisk kommunal polis som anvarar för trafikvövervakning och vissa ordningsbrott lånar mitt kreditkort.

Den senaste tiden har det varit mycket oroligt i flera förorter till Göteborg. Det har varit skadegörelse och vid flera tillfällen har bilar och byggnader satts i brand. Falsklarmen har duggat tätt för att locka fram målen för trkassarier - räddningstjänsten. I natt skadades två brandmän i Hjällbo sedan de angripits med stenar.

På dessa problem har Svenska Dagbladet recept. Med stor förvåning läser jag att P J Anders Linder på ledarsidan menar att lösningen ligger i en kommunal polis. Därmed menar han att besluten kommer närmare medborgarna och att kommunalpolitikerna skulle satsa på polisnärvaro. Vips så blive det frid och fröjd i Angerede och Västra Frölunda. Att den kommunala polisen skulle få politiska direktiv att patrullera fashionabla kvarter i Örgryte och hålla uppsikt över lyxkryssarna vid Långedrag föresvävar inte Linder.

Polisnärvaro är givetvis viktigt men knappast lösningen på ett problem som handlar om ett växande utanförskap och ökade klasskillnader som leder till frustration. Drivkrafterna hos de som lever rövare är mycket komplexa och polisen kan bara skydda. Att tro att kommunerna alltid skulle göra rätt prioriteringar är naivt då det i slutändan ändå handlar om resurser. Ett bevis på att den statliga polisen klarar situation och kan göra just det som Linder tror en kommunal polis skulle göra är den inriktning med begreppet "Särskild händelse" som gäller i Rosengård sedan den 7 maj. Polisnärvaron är mycket hög. Men svenska poliser är så välutbildade så att de också ser att detta också kan ha sina risker. Till DN säger en klok och väutbildad polisman:
– Om en pojke blir kontrollerad av oss för 17:e gången är det ju inte så kul för honom. Då kan vår närvaro här bli kontraproduktiv
Polisen är väl skickad att uföra sin uppgift och en kommunal organisation skulle bara splittra polisen i den operativa verksamheten. Risken för politikerinblandning i polisarbetet är uppenbar. I många europeiska länder finns poliskårer som är kommunala vid sidan av en eller flera delstatliga eller statliga organisationer. Inte sällan är ineffektiviteten påtaglig och polisarbetet är minst sagt splittrat. På det hela taget är många poliser i dessa länder sämre utbildade och mindre skickade att lösa uppgiften. Ibland uppstår tveksamhet hos medborgarna vilken poliskår som har vilken uppgift och samverkan vid större insatser lyser med sin frånvaro. Från Italien duggar vittnesmålen tätt om att de statliga poliskårerna Carabinieri och Guardia di Finanza inte bryr sig om att ingripa mot brott som huvudsakligen ska handläggas av de kommunala poliskårerna Polizia Provinziale och Polizia Municipale. I DN
idag redogörs för Europadomstolen för de mänskliga rättigheternas bedöming av poliskotten vid G8-mötet i Genua 2001. Det är en häftig vidräkning med ett land som använder en välorganiserad men tämligen grunt utbildad statlig poliskår - Carabinieri - vid svåra händelser.

Kommunala poliskårer är SvD:s lösning på stora sociala problem. Egendomlig slutsats och kraftig dimmridå. Ordning, säkerhet och trygghet blir inte bättre av sämre utbildade poliser med begränsat mandat och i praktiken operativt ledda av politiker.

Göteborgsposten, DN, SvD, SvD, GP

Bloggar om

13 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Staten är bäst skickad att organisera polisverksamheten. Men den bör se till ,att organisationen innehåller lokal bemanning i samtliga orter där det kan behövas. Annars funkar det som springläkarna (fast med sämre betalt) ingen lokalkännedom.
Man kanske kan spara på de stjärtvärmda stolarna i varje polishus.

Johan sa...

Vad gör statliga politiker mer skickliga än kommunala menar du? Polisen påverkas ju negativt av statliga påbud också.

En av fördelarna med kommunal polis är att en kommun kan välja att påverka den. Små kommuner som inte har någon polis alls idag kan välja att ha det. Kommuner med problemområden som Malmö och Göteborg kan välja att pröva olika metoder så att man ser vilken som fungerar bäst.

Hasse sa...

Den statliga polisen fungerar inte speciellt bra som jag ser det.
I teorin är statlig polis att föredra, men när dom antigen är sjukskrivna, på utbildning, på fackliga uppdrag, komplediga eller är i inre tjänst är det inte konstigt att det inte finns några kvar att patrullera på gator och torg eller för att lösa brott.

Per Westberg sa...

Johan
Om man nu bortser från budgetprocessen är politikernas inflytande över operativt arbete rätt begränsat. Detta gäller både de som sitter i Rikspolisstyrelsen och i de olika polismyndigheternas styrelser. Att polisen kan pröva olika metoder och också göra kraftansamlingar visar väld den stående kommendering i Rosengård. Att politiker har så mycket att bidra med när det gäller polistaktik tvivlar jag på.

Kommunala skatter eller finansiering genom den statliga budgeten är i slutändan samma sak. Ett kommunalt skatteuttag kommer i slutändan att minska de statliga resurserna. Vem är då betjänt av om någon kommun med låg brottslighet väljer att anställa poliser som i praktiken inte kan ta i anspråk på andra platser.

Hasse
Om det nu är som du påstår vad är det då som säger att det blir bättre med en kommunal polis. Blir de mindre sjukskrivna? Kommer de att vara mindre komplediga? Om de inte kommer att vara på utbildning lär de ju inte bli bättre poliser utan snarare ett B-lag. Och att tro att inre tjänst handlar om onödig byråkrati är okunnigt. Poliser i inre tjänst förhör och utreder. De tar upp anmälningar och de sitter i krimjouren för att förhöra misstänkta och vittnen. Kriminalteknikerna undersöker och skapar underlag som kan få folk lagförda på ett rättssäkert sätt. Till yttermera visso är poliser som man tror har inre tjänst ute på fältet mer än vad man tror. Vi vanligt folk ser ju inte spanarna eller de som genomför husrannsakan.

Men det är klart. Kanske ska vi dra in på fys och skjutträning så att vi får polismän med kroppskonstitution som man ser i Cops eller som inte kan hantera våldsmonopolet.

Anonym sa...

Problemet är att polisen verkar sakna all lokal förankring. Jag bor i en mindre stad där polishuset har öppet dagtid. Bra om man ska skaffa nytt pass, men inte särskilt effektivt när det handlar om brottsbekämpning. Kommunen, alltså samhället, har periodvis hyrt in vaktbolag för att patrullera i centrum helgnätter. Varför? Bilar från olika vaktbolag syns regelbundet i stan och Securitas har kontor här. Det finns alltså behov av ökad säkerhet och det finns pengar för att finansiera ökad säkerhet, men poliser ser jag väldigt sällan.

Per Westberg sa...

Anonym
Berätta i vilken stad du bor så ska jag förklara hur troligt det är att en poliskår i just din kommun skulle ha bättre koll än den myndighet som nu svarar för uppgiften.

Anders sa...

..ett problem som handlar om ett växande utanförskap och ökade klasskillnader som leder till frustration

Tror du själv på detta?

Klassklftorna var mycket större förr - för 100 år sedan, för 200 år sedan osv - utan att dessa klasskillnader var förenade med några systematiska överfall på räddningspersonal eller någon omfattande pyromani.

Per Westberg sa...

Anders
Jo det tror jag på.
För 100 år sedan kanaliserades frustrationen i saker som i det historiska perpektivet var goda. Jag talar om en framväxande liberalism, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkan. Men det fanns också våldsamma inslag. 1917 smällde det ordentligt i Ryssland och även i Sverige fanns inslag med våld. Amaltheadådet och kosackmorden var sådana exempel.

Per Westberg sa...

Läs om Klågerupskravallerna förresten.

Anders sa...

Och hur "kanaliserades frustrationen" för 200 år sedan?

-----

Det är chockerande att du jämställer frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen med dagens hänsynslösa aktioner i syfte att SKADA andra människor och förstöra deras egendom.

Amalthea-dådet var ett (1) våldsdåd mot strejbrytare - Anton Nilsson skulle nog inte ha uppskattat att bli jämställd med personer som eftersträvar att skada räddningspersonal.

Lika löjeväckande är det att jämställa "protestaktioner mot utskrivningssystemet med anledning av att kronprinsen Karl (XIV) Johan låtit utskriva 15 000 man från Skåne för att försvara kusten mot den engelska flottan" med dagens hänsynslösa aktioner i syfte att skada räddningspersonal.

Anser du möjligen, att alla brottslingar (t.ex. personer som mördar, misshandlar och våldtar) också blott "kanaliserar sin frustration" och att deras hänsynslösa beteende också kan jämställas med att organisera sig i frikyrkligt eller i någon annan folkrörelse?

Per Westberg sa...

Låt mig se 200 år sedan. Ja Fersenska mordet var bara 199 år sedan och Franska revolutionen timade för 220 år sedan.

Det är inte osannolikt att brottslingar i allmänhet kanaliserar frustration.

Förklaringar är intressenta om man vill bekämpa ett beteende. Men detta förty är handlingarna väldigt straffvärda. Jag hoppas att gärnmingar riktade mot räddningstjänsten förtjänar ett högre straffvärde.

Anders sa...

"Det är inte osannolikt att brottslingar i allmänhet kanaliserar frustration. Förklaringar är intressenta om man vill bekämpa ett beteende."

Är frustration verkligen en "förklaring" till varför somliga människor brukar våld?

Mike sa...

Ingen polis tack.

Den som behöver en lagbok,politiker eller religion för att kunna skilja mellan rätt och fel kan betrakta sig själv hjärntvättad och utan sunt förnuft.

Lär er Wingchun och försvara er själva.

Jävla Puppets.

Hjärntvättat Boskap.

Nwo Kannonföda.