2009-08-01

PayEx tar över statens hantering av böter


Bild: En tjeckisk polisman lånar mitt kreditkort och verkställer böter.

PayEx grundare Max Hansson är topp tunnor rasande på Länsstyrelsen i Gotlands län. I torsdags skrev han en e-post som möjligen kan sorteras in i facket "brev som inte borde skrivas om jag tänkt efter några dagar och konsulterat mina rådgivare". Men brevet är roligt:

Då det gäller den omtalade lunchen så har jag aldrig sagt att jag skulle bjuda dig på någon sådan. Däremot så har jag sagt att jag kan ordna lunch eftersom mötet beräknades ta flera timmar och då alternativa lunchmöjligheter ej fanns vid detta tillfälle. Lunchen var en enkel thai-lunch med kranvatten och råvarukostnaden cirka 30 kronor per person. Även om jag tycker att vi är världsbäst på att fakturera så skulle det kännas konstigt att sända en faktura till vår landshövding på detta belopp. Men om nöden så kräver så skickar jag givetvis en.
Vi får hoppas att regeringen, som gärna vill privatisera så mycket som möjligt inte lägger ut böteshanteringen på något privatföretag. Denna del av rättsväsendet har ju outsourcats i vissa länder. I Sverige är det domstolar, polisen, åklagare, tullen och kustbevakningen som kan utfärda böter och pengarna ska in på Rikspolisstyrelsens konto (Tullverket har egen uppbörd). Nog borde det vara lockande för staten att sälja fakturorna till PayEx. Om landshövdingen på Gotland småningom döms till dagsböter tar PayEx över fordran och tar in pengarna från landshövdingen.
Brevet i dess helhet finns på Gotlands Tidningar

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: