2009-08-05

Blekinges landshövding! Var står hon?

Varför pressar ingen Blekinges landshövding, den förra vd:n för Företagarna, Gunvor Engström, om vad hon menar med sitt tveksamma uttalande i Svenskan den 29 juli.
Det verkar finnas en allmänt spridd uppfattning att landshövdingeposter är reträttposter för politiker. Så är det ju inte riktigt och bland landshövdingarna finns också sådana som verkat på framträdande poster i offentlig förvaltning och näringsliv. Överlag är det mycket kvalificerade personer som gör mycket bra insatser. Politiker har ofta mycket djupa kunskaper och breda erfarenheter. De som blir landshövdingar visar att de kan fungera som partipolitiskt fria ämbetsmän.

Det är en smula egendomligt att Blekinges landshövding, Gunvor Engström, inte pressas mer i denna historia kring Marianne Samuelsson. När SvD den 29 juli frågade runt bland landshövdingarna om hur de såg på att framträdande personer skulle kunna behandlas annorlunda var samtliga klockrena. Landshövding efter landshövding svarade att det var omöjligt och fel.

Men en av landshövdingarna utmärkte sig. I Blekinge är Gunvor Engström landshövding sedan knappt ett år. Hon har en bred karriär men blev framförallt känd i chefsposition på Svenskt Näringsliv och under fyra år som direktör för Företagarna. I SvD säger Gunvor Engström:
– Jag kan förstå hur hon [Marianne Samuelsson] tänker om det handlar om en otroligt viktig person, men jag kan förstå att vissa medborgare kan undra varför han ska ha förtur. Det är en känslig fråga, men det kan vara särskilt viktigt i vissa län att värna om de entreprenörer som finns.
Anmärkningsvärt uttalande och angeläget att känna Gunvor Engström på pulsen.

3 kommentarer:

annebelle sa...

Ja, verkligen. "en otroligt viktig person". Suck.

Per Westberg sa...

Man kan undra över vilken människosyn som finns i botten.

Leif Ekstedt sa...

Hon hade samma uppfattning,som Marianne! Är det för balansens skull Du nämner det. Lika illa
är det, men troligen vanligare än man känner till. Det gäller bara ,att ingen som är avundsjuk kommer på det.