2009-08-13

Skrota ord som bunker


Foto: Utsikt från ett bostadsrum på en säkerhetsenhet. Niclas Sandberg, Kriminalvården

Hur i all världen kan Dagens Nyheter veta vilka intagna som flyttar in på den nya säkerhetsenheten på kriminalvårdsanstalten i Kumla. En person namnges och några är ganska lättidentifierade. Sådan gottande är olämpligt. Inom Kriminalvården råder sekretess dels av hänsyn till de intagna och deras anhöriga och dels av säkerhetsskäl.
Det är också osakligt och spekulativt att tala om en bunker när det egentligen handlar om en anstalt i anstalten. Bunker är förråd av drivmedel på ett fartyg, ett täckt skyddsvärn, skyddsrum eller en sandgrupp. Mycket har gjorts för att just få bort "bunkerkänsla" och det är alltid elände och tragik att människor ska i fängelse. Ordet bunker är missvisande. De flesta av oss som kommer till en bunker kan lämna den när vi vill.

1 kommentar:

Anonym sa...

Dagensnyheter och många andra medier vill framhärda att de står precis i epicentrum - där det inte skall vara värt att vara människa. Att det hellre är de odågorna som helst skall sitta in och avtjäna ett straff. I andan av tillit till samhälle och tillit till något som gör att livet kan fungera så gör de här killarna mot samhället nåt som inte är bra; och det enda man kan tänka sig är att förvara dem. För de vet inget annat om hur de skall få sin trygghet fixad. Ett samhälle som gör så. Det känns bara synd.