2008-02-03

Kd vill det som Försvarsmakten redan gör

En arbetsgrupp inom kristdemokraterna vill, enligt SvD.se, att minst 40 procent av soldaterna i Sveriges utlandsstyrka ska vara kvinnor.

Nu är det bara så att Försvarsmakten vill samma sak och har uttryckt det två år före kristdemokraternas uppvaknande. Så här skriver Försvarsmakten i sin jämställdhetesplan för 2006-2008:

7 § lag om jämställdhet i arbetslivet

Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

För Försvarsmakten betyder det:
Denna bestämmelse syftar till att arbetsgivaren genom rekrytering och intern rörlighet skall försöka få en jämnare könsfördelning inom de yrkeskategorier som domineras av ett kön.
Enligt JämO råder jämn könsfördelning när förhållandet mellan könen är 60/40.

Försvarsmakten har även en massa mål och åtgärder för att nå dit man vill. Dessutom är kd:s upptäckt inte särskild stor. Redan i oktobert 2000 antogs FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som antogs 31 oktober 2000.

Tillsammans med Polisen och Räddningsverket har man dessutom arbetat i projektet Genderforce som syftat till att förbättra svenska internationella insatser bland annat genom att säkra och öka kvinnors deltagande samt öka kunskapen i genus- och mångfaldsfrågor. Insatserna – både civila och militära – kan därmed bättre komma befolkningens alla grupper till godo.

Jag trodde politiska partiers arbetsgrupper skulle komma med något nytt och inte skaffa poäng på det andra redan gör. Man borde till exempel analysera hur vårdnadsbidraget eventuellt påverkar mäns och kvinnors mäjligheter att delta i utlandstjänst.

Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: