2008-03-28

Kristdemokraterna går sin egen väg

UPDATE: DN 29 mars, Henrik Brors skriver om att småpartiernas utspel kan splittra alliansen

Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott och ordförande för kristdemokraternas arbetsgrupp om etik och ekonomi gör på dagens DN Debatt ett utfall om några av komponenterna i den förändrade fastighetsskatten. Artikeln kommer sannolikt att ge statsministern vissa bryderier om var han har kristdemokraterna och hur lojala de egentligen är till de kompromisser som de medverkat i. Men även den kristdemokratiske partiarbetaren som inför sina väljare ska försvara att just kristdemokraterna ses som de största löftessvikarna [läs bensinskatten (ett i och för sig väldigt klokt realpolitiskt svek efter ett osedvanligt korkat populistiskt förslag från Göran Hägglund)].

När nu Attefall gör utspelet på DN Debatt att den borgerliga regeringen måste slopa räntebeläggningen på uppskjutna skatter, som ju var den viktigaste komponenten i reformeringen av fastighetsskatten, blir det plötsligt mycket svårt.

Vilken väljare blir klokare när han eller hon läser:


Vi kristdemokrater utgår ifrån en människosyn och en etik, som avviker från den neoklassiska ekonomins. Enligt den kristdemokratiska personalistiska människosynen är människan både självständig och social. En personalistisk människosyn ger utrymme för såväl människans egenintresse som hennes sociala
kapacitet att samarbeta. Där finns äganderätten, som ett uttryck för hennes integritet och rätten till frukten av hennes arbete.
Det kanske finns en och annan beläst person som förstår vad som avses men annars ser det mer ut som en föreläsning i praktisk filosofi med gräns till teoretisk filosofi. Man blir knappast mer kunnig om man läser Attefalls historielektion.

I sak finns det även anledning att ifrågasätta hållbarheten i Attefalls förslag. Att kunna prognosticera innebörden i skattelagstiftningen är ett fundament i rättssäkerheten. Skattelagstiftning får inte ha retroaktiv verkan något ju Attefall själv konstaterar. Men Attefall och kristdemokraterna måste betänka att det finns många människor som kalkylerat med räntan på uppskovet och som därmed dragit slutsatsen att de omdelbart ska betala in sin uppskjutna realisationvinst.

Attefall påminner om den begränsade skara kommunister som hade ett praktisk förhållande och såg Karl Marx egendomliga och teoretiska utsagor i Das Kapital som en riktningsvisare.

SvD

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: