2009-10-26

Är detta tacken

Danska Politiken berättar att McDonalds ska stänga sina tre restauranger på Island.

Först upptäcker islänningarna Amerika. Och sedan detta? Är detta tacken???

Politiken, Islændinge må vinke farvel til McDonald's, DN, Sydsvenskan

Inga kommentarer: