2009-10-16

Det händer nog även att advokater är glappkäftade

Svenskan berättar om en omdömeslös jurist som på Facebook skriver om sina mål och klienter. Tidningen påstår att det endast är advokater som har lagstadgad tystnadsplikt.

Det är i och för sig riktigt men nog är det självklart att även vanliga praktiserade jurister har tystnadsplikt även om den inte är formellt lagreglerad och straffsanktionerad. Tidningen skriver vidare att en jurist bara har tystnadsplikt om ett sådant avtal upprättas mellan parterna och detta är inte rätt. Enligt min uppfattning gäller en tystnadsplikt oavsett om detta står i ett avtal eller inte. Det är ju uppenbart att man kan skada sin klient om man berättar om detaljer i verksamheten. Är juristen anställd kan en alltför glapp käft vara grund för uppsägning. Genom att snacka för mycket skadar man sin arbetsgivare och man är illojal. Det kan sluta i att man blir uppsagd eller avskedad.

Även om denna jurist uppträder olämpligt vet vi inte om vederbörande verkligen lämnar ut klienterna och om de kan identifieras. Tyvärr är det ju så att även advokater ibland har varit ute och talat om sina klienter. Inte minst när de skrivit memoarer.

SvD, Jurist skriver om sina klienter på Facebook

Bloggar om ,

Inga kommentarer: