2009-10-18

Trafikpolisen i Skåne län missar skylten


Jag får mig ett skratt nu på morgonen när jag läser Sydvenskans chatt där läsarna får ställa frågor om trafikvett till Erling Andersson, chef för trafikpolisen i Skåne. Rikard frågar:

Det sägs att vi skåningar är de sämsta bilförarna i landet och att vi är usla på att visa hänsyn, finns det över huvudtaget något belägg för ett sådant påstående?
Kommissarie Erling Andersson svarar:

Vem har sagt detta? De skånska bilisterna är säkert vare sig sämre eller bättre än andra. Däremot har trafiken ökat markant de senaste åren, framförallt på E6:an. Vi skåningar är inte så vana vid att behöva tillämpa exempelvis blixtlåsprincipen som bilister i till exempel Stockholmsområdet.
Så återkommer Rickard och vill att kommissarien ska reda ut vad som gäller när två filer går över till ett så kallat "blixtlås". Ska man inte göra denna övergång så tidigt som möjligt efter skylten?

På detta svarar Erling Andersson:

Jag vet inte riktigt vilken skylt du menar (SIC!). Det är däremot viktigt att man samarbetar vid körfältsbyten. Det finns skyldigheter både för de som ska byta och för de som ska "släppa in". Hur tidigt man ska byta finns inte reglerat, däremot bör det göras i så pass god tid att trafiken flyter så gott det går. Samtidigt är det inte lämpligt att "rätta in sig" i ett körfält allt för tidigt eftersom detta innebär onödigt lång kö som kan ge till följd att avfarter med mera blockeras i onödan.
Men hallå herr kommissarie. Förstår du inte att Rikard just menar trafikskylten sammanvävning.

Givetvis var detta en missuppfattning men nog blir det lite roligt att först höra att skåningarna inte är så vana vid blixtlåsprincipen och sedan att chefen för trafikpolisen verkar ha missat skylten sammanvävning som infördes den 1 juli 2007. Men givietvis svarar han rätt i sak.

Enligt 3 kap. 44 § i trafikförordningen (1998:1276) gäller att om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman. Skylten sammanvävning är ett så kallat anvisningsmärken och enligt 2 kap. 12 § i vägmärkesförordningen (2007:90) gäller ett sådant märke från den plats där märket satts upp till denplats där ett slutmärke har satts upp.

Nu hör det till saken att skylten sammanvävning är en rar fågel även här i Stockholm. Och hur någon tror att sammanvävningen ska ske just vid skylten är obegripligt. Med termen "ömsesidigt hänsynstagande" i bakhuvudet fixar det sig.

Bloggar om ,

Inga kommentarer: