2009-10-08

Björklund devalverar betygen

Det är tragiskt att skolminister Björklund ser betyg som lösningen på allt. Idag ger han tummen upp för betygsliknande omdömen från förskoleklassen. Personligen tycker jag barn som går i förskoleklassen ska få utvecklas i sin egen takt. Inte bedömas utifrån godtyckliga planer.

Betyg har en viktig funktion som urvalssystem till högre utbildning även om det verkar ha spårat ur i en del friskolor. Men att ge barn i förskoleklassen betyg är minst sagt egendomligt. Det är utvecklingssamtal och planer för den enskilda eleven som ska gälla. Att sätta betyg på ett barn och förklara med siffror eller littera att de inte duger är förödande. Lärande ska var positivt och ingen tävling. Definitivt ska vi inte ha system som sorterar in barn i facken dålig, lagom, bra och bäst.

Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn frågar sig med all rätt vad betygen ska relatera till, när några mål inte finns. – Vem fastställer målen? Om det är upp till varje kommun blir betyget godtyckligt, säger hon.

Jan Björklund håller på att devalvera betygen som urvalsinstrument. Snart tycker väl karlen att det ska sättas betyg på barn utifrån när de kan gå, är torra i byxan eller kan uttala ordet ecklesiastikminister.
DN

1 kommentar:

Birger Ollonborg sa...

Då jag inte tycker din kommentar var helt rättvis finns här en mer ingående artikel som berör Folkpartiets förslag om betyg från sex år
http://www.svenskbladet.se/politik/index.php?alias=folkpartiet_vill_ha_betyg_fran_sex_ars_alder.html