2009-10-04

Försiktiga eller kanske fantasilösa jurister tillåter Q

Nog är det bra att namnpraxis liberaliseras. Men när jag läser Calle Fridéns blogg inser jag att förnamnet Q är direkt olämpligt och kommer att leda till obehag för pojken som fått namnet.

Av 34 § namnlagen (1982:670) framgår att ett förnamn inte får godkännas om namnet kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som skall bära det. Likaså gäller att ett förnamn inte får godkännas om det av annan anledning är uppenbart olämpligt.
På senare år har praxis mjukats upp och det är bra. I ett av mina egna förnamn har jag ett kolontecken (C:son) vilket förbjöds 1963 då man menade att det var så kallat patronymika (ett namn som har bildats av faderns förnamn). På senare år har Regeringsrätten dock kommit att tillåta dylika förnamn genom att man godkänt vissa tecken vid sidan av bokstäver. Den 29 september sa regeringsrätten ja till namnet A-C för en kvinna som tidigare hetat Ann-Christine. Man menade att det inte fanns skäl att namnet skulle kunna uppfattas som en förkortning var skäl nog att inte godkänna det som förnamn (Läs domen här). Det var också en lämplig justering av praxis och rimlig förändring i namntraditioner.
Likaså applåderar jag att man nyligen godkände ett traditionellt kvinnonamn för en man med könsöverskridande identitet. (Läs domen här)

Men när jag läser Calle Fridéns blogg inser jag att Regeringsrätten inte tänkt till riktigt när man tillåtit förnmamnet Q på ett litet gossebarn. Försiktiga jurister vågar helt enkelt inte tänka eller skriva vad som kommer att hända Q när han dyker upp på skolgården. Efter att ha läst Kalles blogginlägg är jag övertygad om att Q i framtiden kommer att banna sina "balla föräldrar". Lagens regler om att namnet Q är olämpligt och kan leda till obehag för den som bär det är med råge uppfyllt.
Hade Calle Fridén skrivit Skatteverkets motivation till avslag eller varit föredragande i Regeringsrätten hade Q inte fått heta Q.4 kommentarer:

Kalle af sa...

"Patronymikon" heter det väl i singularis?
Petimeter här också...

Per Westberg sa...

Helt rätt Kalle

Men det heter inte petimeter. Det heter petimäter. :)

Kalle af sa...

Jaså? ...Varför det?

Per Westberg sa...

Språknämnden vill inte att man ska tro att ordet kommer från meter när det i själva verket kommer från franskans petit-maître 'snobb', till petit 'liten' och maître 'herre; mästare' .