2009-10-28

Snömos om heltidsjobb

Heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet, utropade Mona Sahin klämkäckt i sitt invigningstal till S-kongressen idag. Men detta är inget annat än snömos.


Rent allmänt kan sägas att det är ett tråkigt att inte alla kan erbjudas heltidsanställningar som de kan försörja sig på. Det är också uppenbart att detta är en kvinnofälla. Men hur socialdemokraterna ska lyckas genomföra denna vision kan jag inte läsa mig till. Uppenbart har man lämnat valrörelsens löften om en lagstifning där anställda ska erbjudas heltid. Givetvis har man insett att det inte är möjligt att genomföra så ingripande tvångsåtgärder mot arbetsgivarna. I partisstyrelsens yttrande till partikongressen talar man bara om att möjligheterna till utbildning för dem som är deltidsarbetslösa bör stärkas, för att stärka deras möjligheter att
hitta en heltidsanställning.

Detta är minst sagt tomma ord.

Verkligheten är att vi har många branscher, inte minst restaurang, hotell, och turism som omöjligt skulle få ekonomi om man bara skulle förlita sig på heltidsanställd personal. Likaså är det ett tragiskt faktum att vård och omsorg i stor utsträckning har deltidsanställd personal. Den primära orsaken är givetvis ekonomisk. Inte ens den som har mod att höja skatter för att förbättra vård och omsorg skulle våga lägga pengarna på att satsa på heltidsbefattningar. Tyvärr är det nog så att just deltider i faktiska tal ökar antalet händer i vård och omsorg när de behövs som mest.

Om socialdemokraterna ska ta sig an kvinnofällan deltider måste man vara seriös och inte slå blå dunster i ögonen på väljarna. Sådant skapar bara besvikelse. Nya idéer krävs.

SvD, DN
Bloggar om

Inga kommentarer: