2009-10-10

Juridisk pregnans

Dags att vara lite petimäter.

När man talar om lagar och regler är det viktigt att ha tungan rätt i munnen. Risken är annars stor att en glidning i språket gör att saken missuppfattas. Ett bra exempel på detta är att man säger att någon har företräde i en trafiksituation. Trafiklagstiftningen utgår dock från att någon har skyildghet att lämna företräde. Om man tänker in ansvarsförållanden blir det uppenbart att skillnaden mellan att ha företräde och skyldighet att lämna företräde är väldigt uppenbar.

När jag läser DN Motors intervju med trafkpolisen, polisinspektör Samuel Sköldö ser jag hur viktigt det är att man uttrycker sig rätt. Sköld berättar att han vill se fler omkörningar till höger. Men när Lasse Swärd refererar den erfarne polismannen blir det helt fel. Lasse Swärd skriver:
Det är tillåtet att köra om till höger på flerfiliga vägar. Detta gäller i farter upp till 70 km/timmen.

Men det är förödande att skriva "farter upp till 70 km/timmen" när man menar "vägar där den högsta tillåtna hastigheten är högst 70 kilometer i timmen". Med Swärds defintion skulle man kunna köra om till höger på en motorväg där det är tillåtet att köra 110 kilometer i timmen under förutsättning att farten inte är högre än 70 kilometer i timmen.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) är det tillåtet att köra om till höger:

- då fordonet framför svänger vänster i en korsning vid köbildning då det finns flera körfält i samma riktning
- när körfälten (flera) är utmärkta med körfältsvägvisare för olika färdmål
-då det finns minst två markerade körfält i samma riktning och hastigheten är begränsad till 70 km/h eller lägre
- om fordon som används i vägarbete (asfaltering, snöplogning, saltning, m.m.)
- om fordonet du kör om är en spårvagn eller ett järnvägståg

Sedan finns det givetvis en mängd regler som förbjuder omkörning när det eljest skulle vara tillåtet. Till exempel när sikten är skymd.

DN Motor, Gående tar sig allt större friheter

Bloggar om

Inga kommentarer: