2009-10-11

Åsa Waldau slutar

Pastor Åsa Waldau ska sluta sitt uppdrag i Filadelfiförsamlingen i Knutby. Till Dagen säger hon:
-Den stora skillnaden blir att jag inte längre står som ansvarig för andra människor, utan bara för mig själv.
Ett sådant uttalande är inte så märkvärdigt. Men när Åsa Waldau säger detta börjar man fundera över innebörden.

Inga kommentarer: