2009-10-13

Barnperspektiv i kyrkan

Jag spanar alltid efter barnperpektivet i min vardag. Det syns sällan i beslutsfattandet.

Kul därför att Slottstadens församling i Malmö har startat bygget av en lekkyrka.

– Precis som barn lär sig relatera till brandmän och polis genom att leka in kunskap, så tycker vi att de ska leka in kunskap om gudstjänsten och kyrkan. Det är viktigt att de har en egen plats. S:t Andreas kyrka är inte byggd på deras villkor, säger prästen Maria Bergius Krämer.

Sydsvenskan, Barnen i första ledet när kyrkan bygger nytt

Bloggar om

Inga kommentarer: