2009-10-05

Bättre koll DN

För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst två års fängelse för brottet, skriver DN på ledarplats idag.

Ämnet är angeläget och tidningen önskar nu en grundlig analys kring hemlig övervakning. Men när man nu har ett sådan krav borde man kanske vara lite mer noggrann med vad man skriver. Tidningen har nämligen fel när man beskriver kraven för att få avlyssna en persons telefon- och datortrafik. Om någon är skäligen misstänkt får hemlig teleavlyssning användas vid förundersökning angående brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Hur tidningen kan få detta till; "anta att den misstänkte döms till två års fängelse" begriper jag inte. Regeln i rättegångsbalken handlar om två saker. Dels ska det vara frågan om något av de mycket grova brott som har minimum två år i straffskalan. Dels handlar det om att bedöma misstankegraden. Slutligen ska åtgärden vara av synnerlig vikt för utredningen.

Tur att domstolarna inte är lika oprecisa som DN:s ledarredaktion. Utreda och undersök. Här finns inget att dölja.

Inga kommentarer: