2009-10-25

Vissa vänner vill man inte ha


Så tråkigt att de som med miljöargument är kritiska till att Uppsala Ärna flygplats exploateras som civil flygplats får sällskap av odemokratiska och ljusskygga krafter. Nu affischerar de olagligt med påhopp på politiker med andra åsikter. Vissa vänner vill man inte ha.

Eftersom jag inte är Uppsalabo är jag försiktig att uttrycka åsikter om det vettiga i att anlägga en civil flygplats på Uppsala-Ärna flygplats som fram till halvårskiftet 2010 är en militär anläggning (Om jag hade en åsikt vore jag nog skeptisk). Det privata företaget Uppsala Airport AB vill att anläggningen blir en civil flygplats med internationella rutter. Tanken är att flygplatsen ska heta Anders Celsius Airport och utgöra ett alternativ när det gäller charter från Arlanda och reguljärflyg från Arlanda och Skavsta utanför Nyköping. Uppsala kommunfullmäktige röstade med siffrorna 44 för ett positivt yttrande till länsstyrelsen om flygverksamhet medan 37 ledamöter röstade nej. Naturligtvis är det miljöargument som främst reses från motståndarna till flygplatsen.

Det kan dock inte vara helt roligt för kritikerna mot flygplatsen att få stöd från ljusskygga odemokratiska krafter som kämpar med fula medel. Uppsalas elskåp har tapetserats med falska affischer.
OFF TOPIC
Jag tror inte namnet Anders Celsius Airport kommer att bli det officiella internationella namnet på flygplatsen. Det är alltför stor förväxlingsrisk när man ger temperaturuppgifter. 21 Anders Celsius är det temperaturen en sommardag eller inflygning på bana 21?
Bloggar om

1 kommentar:

Emil Vikström sa...

Vad är det som är odemokratiskt och ljusskyggt?