2008-02-06

Skolan i Ramkvilla kan komma att läggas ned

Skolan i Ramkvilla kan komma att läggas ned. Det skriver Vetlandaposten idag enligt SR Jönköping. Orsaken anges vara ett vikande elevunderlag.

Var är de massiva protesterna när byskolor läggs ned? Jag ska fråga min gode vän kommunpolitikern i Landsbro.

Ortnamnet Ramkvilla innehåller en form av ordet kvill som betyder 'åförgrening'. I förleden ingår troligen dialektordet ramm 'fuktig äng'. Även ramn 'korp' har föreslagits enligt Nationalencyklopedien.

Jag gillar Wikipedias kloka iaktagelse: För omvärlden är Ramkvilla kanske mest känt för bussbolaget Ramkvillabuss.

SåEtt tips är att följa med till bussgaraget någon gång. Det är vackert värre i dessa trakter.

4 kommentarer:

Nan sa...

Helt korrekt citerar du Vetlanda posten ang Ramkvilla skolas eventuella nedläggning. Detta är dock ett utkast och förslag, Ramkvilla och några andra skolor, det handlar som vanligt om en ekonomi igen, och idiotsparande! Eftersom jag råkar befinna mej på plats kan jag bara lugnt konstatera, Ramkvilla boare kommer inte att låta sig hunsas. Kommer de att ogilla förslaget kommer det att höras över hela landet. Här lider man inte i tysthet och smålänningarna brukar kunna vara envisare än synden. Eftersom jag råkar bo i närheten av skolan kan jag också konstatera att den mängd barn som finns här är imponerande. jag undrar själv om inte medeltalet per barn i familj vida överstiger landets i övrigt. Förmodligen blir detta det stora samtalsämnet hos Putte (lanthandeln) de närmaste dagarna.

Stig-Göran Fransson sa...

Visst känner jag lite extra för Ramkvillabygden. Det är ju där mina förfäder kommer ifrån. Både min mamma och pappa är födda i Ramkvilla.

Den eventuella skolnedläggelsen i Ramkvilla har ännu inte börja debatterats. Utredningen kom nu.

Däremot debatteras nedläggelse av två ännu mindre skolor i den andra kanten av Vetlanda kommun. Beslut för dessa skolor kommer att tas under våren.

Skolor på landsbygden måste få kosta något mera per elev än stora skolor i staden. Att ha en skola på landsbygden är inte bara en skolfråga. Det är en fråga för bygdens överlevnad. Det finns två gränser när en skola blir för liten. En ekonomisk gräns med utgångspunkt från kostnaden per elev. Den andra gränsen, som är lägre, är när en skola blir så liten att kvaliten för barnens skull inte blir bra. Den gränsen är enligt min uppfattning en skola på omkring 30 elever.

Jag tror på den lilla skolan men en skola kan inte bli hur liten som hellst.

Du Per som bor i en stor ort där brukar man väl säga att en skola är för liten när elevantalet är 200 elever.

Det kommer ytterligare en fråga för Ramkvillaborna att diskutera under våren. Idag kommer Stiftsstyrelsens AU att lägga ett förslag till Stiftsstyrelen i Växjö stift om att på remiss sända ett förslag om församlingssammanläggning. De fem församlingarna i Lannaskede pastorat blir en församling. Min gissning är att Ramkvilla församlingskyrkoråd kommer att avge ett remissvar senare i vår som innebär att man är med på församlingssammanläggningen.

Diskussionen om att lägga ned skolan blir säkert betydligt mera het än församlingssammanläggningen.

Per Westberg sa...

Vi får väl se vad som händer. Problemet i storstäderna just nu är nog att friskolestimulansen led er till överetablering av skolor. De konkurrerar inte alltid på lika villkor.

Fördelen med församlingssammanlägging är att kyrkan finns kvar precis som tidigare.

SolSara sa...

Min skola!!

Tja, dom lär få höra det om de försöker lägga ner den. Så vitt jag vet har de tre fulla klasser, plus förskoleklass och fritids. Jag är inte insatt i frågan än, men jag har svårt se någon större ekonomisk vinst just nu. Längre bussturer, längre väg för föräldrar att hämta barn och dessutom måste man ta dessa barn från en nyrenoverad skolbyggnad och lärare som hela byn känner och sätta dem i en annan skola (var skulle de få plats??) med lärare som inet har samma kontakt med familjerna.

Ramkvilla är absolut värt ett besök, Smålands vackraste by runt midsommar och Sveriges mest engagerade invånare.. :)