2008-11-01

Borttappad lins är inte samma sak som att tappa en lins

Om man ska hänga med i händelserna i södra Vätterbyggden är man hänvisad till den utmärkta nyhetssajten Jnytt.se. Idag skriver Jnytt:
Borttappad lins blir Lex-Maria anmälning
En anmälan har gjorts till Lex Maria efter att en person i länet tappats från en bår under en ambulanstransport.
Efter att en patient glidit av båren under en amulanstransport misstänker man nu att händelsen kan hänga samman med att en lins lossnat ur patientens öga. Nu ska det hela utredas och fallet är anmält till Socialstyrelsen och Lex Maria.
Man undrar om en redaktör som skriver en sådan text har någon som helst koll på vad som egentligen timat. När man läser rubriken "Borttappad lins blir Lex-Maria anmälning" kan man ju tro att någon ambulanssjukvårdare eller ambulansjuksköterska slarvat bort en patients kontaktlins. Detta i sig skulle vara tråkigt men resulterar knappast i en så kallad Lex Mariaanmälan enligt 6 kap 4 § i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lex Maria handlar ju om att vårdgivaren ska anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Om man läser noggrant förstår man att en patient fallit ur båren och att denna person tappat ögats lins.

Om Lex Maria
Lex Maria tillkom efter att fyra personer 1936 hade inkommit till Maria sjukhus i Stockholm med relativt banala åkommor. Men efter behandling avled de inom en vecka. Efter polisutredning kunde man konstatera att dåliga rutiner på sjukhuset lett till att patienterna fått injektioner av desinfektionsmedel istället för injektion av bedövningsmedet etocain.

Lex Maria är ett system för avvikelserapportering och syftar till att kvalitet och säkerhet ska kunna utvecklas i vården. Händelser som i sig bara innebär risk för skada eller sjukdom ska analyseras för att minska risken för felaktig behandling och vård i framtiden.

Intressant

Inga kommentarer: