2008-11-15

Tokrubrik

Rubriker har till syfte att få läsaren intresserad att läsa vidare. Men väldigt ofta stannar läsaren vid rubriken och bildar sig en saklig uppfattning just på denna. Aftonbladets webbplats lär vara en av de mest lästa i Sverige och den som läser tidningar på nätet styrs sannolikt av rubriker i än högre utstäckning än tidningsläsaren.

När man då läser Aftonbladet idag kan man undra vilka känslor och vilka missuppfattningar rubriken "Förbjud bilarna!" leder till. SvD.se hamnar mer rätt när man skriver "Maud Olofsson: Förbjud bensinbilar 2025"

Men läser man DN Debattartikeln där centerministrarna sätter nya mål för att få ner koldioxidutsläppen konstaterar man att det är högst realistiska mål till år 2025. Man vill bland annat se en fossilfri bilpark 20025 och att vi fasar ut all användning av fossil energi för uppvärmning till år 2020.

Centerministrarna använder överhuvudtaget inte det laddade orden förbjuda eller förbud.

DN, DN

Bloggar om ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Komplett total klimatinkompetens! Det är ju bara att räkna på vad detta förslag ger i minskade växhusgaser; Mindre än 2-3 % av vad statliga Vattenfalls kolkraftverk släpper ut. Men det är väl ingen som kan räkna när det gäller klimatarbetet...
Suck!

Fredrik sa...

Undrar hur det blir för oss med gamla chevor från 1960...

Per Westberg sa...

Det fixar sig nog med chevan.