2008-11-22

Ingen rökning på fängelser


En 51-årig man, intagen på Skänningeanstalten, har fått prövningstillstånd, så kallat PT, i Regeringsrätten för prövning av frågan om Kriminalvårdens rökförbud på fängelserna. Mannen anför:
Genom att förbjuda rökning bemöts de intagna knappast med med förståelse för de svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt. Fängelsevistelsen är ofta stressande och krävande. Nikotinberoendet är för många intagna ett sätt ”att lugna sina nerver”. Det överklagade beslutet är felaktigt, eftersom Kriminalvårdens generella beslut om att inte tillåta intagna att röka i sina bostadsrum saknar uttryckligt lagstöd.
Lite lustigt att säga att nikotinberoende är ett sätt att lugna sina nerver. Att nikotin kan lugna nerverna förstår jag men att beroendet skulle göra det verkar egendomligt. Sanningen är ju att det är belagt att nikotinbruk främjar annat drogbruk.

Personligen är jag ganska övertygad om att Regeringsrätten kommer att fastställa Kriminalvårdens, Länsrättens i Östergötland och Kammarrättens beslut. Förvisso kan en cell i mångt liknas vid en intagens bostad. Men samtidigt är det personalens arbetsplats och cellen övertas alltid av någon ny intagen. Dessutom sprids röklukten till andra intagnas celler och gemensamma utrymmen och den ökade risken för brand är uppenbar.
Jag tillhör den generation som suttit i baksätet med rökande föräldrar men när vi nu äntligen fått rökfria miljöer är oönskad röklukt avskyvärt. I början av hösten bodde jag en vecka på ett kloster i Italien. Naturligtvis rådde rökförbud på rummen (eller cellerna som man säger på kloster) men vid sextiden på varje morgon nåddes jag av röklukt då en man rökte cigarett på cigarett lutandes genom fönstret. Som vanligt luktade det päck värre. Efter 45 minuter var han igång igen. Pinsamt. Att han skämdes när jag surt kommenterade hans rökning var uppenbart.
Det är tråkigt att man som intagen på en kriminalvårdsanstalt inte inser att man får finna sig i restriktioner av hänsyn till sina medmänniskor. 60-70 procent av de intagna är drogberoende och rökare. Dessutom erbjuds de intagna nikotinläkemedel när det råder rökförbud.
Men det är klart att röksugna intagna kan känna sig peppade när de läser DN. Dagens Nyheters Malin Siwe tappade våren 2006 verklighetsförankringen när hon på ledarplats menade att det inte är kriminalvårdens sak att bestämma vem som ska röka på kåken eftersom det är de intagnas hem. Jovisst de intagna bor på fängelset. Men att sätta likhetstecken med en enskilds hem är ganska långt från verkligheten.
Stöd i stället de intagna som försöker göra upp med drogmissbruk och motverka alla krafter som ropar på hårdare tag.

Inga kommentarer: