2008-11-30

Sahlins hästkrafter

När man ska dissa någon kan man göra det på många olika sätt. Man kan vara rakt på och brutal alternativt linda in sin kritik. Den numera pensionerade ledarskribenten på Aftonbladet, Lena Askling, begår idag ett konststycke när hon skiver om Mona Sahlin. I en i sig intressant artikel om hästsport utvecklar hon synen på ledarskap. Lena Askling skriver bland annat:
Att stallet och hästarna utgör en bra plantskola för ledarskap har beteendevetaren Lena Forsberg vid Luleå Tekniska högskola visat i sin forskningsrapport ”Att utveckla handlingskraft – om flickors identitetsskapande processer i stallet”. Handlingskraften står i centrum i Forsbergs forskning. Att hantera ett stort, starkt djur med egen vilja kräver ledarskap, handlingskraft – och mod.Egenskaper som tränas i stallmiljön. Där måste tjejerna ta eget ansvar, arbeta hårt och respektera regelverket. Samtidigt måste de ta hänsyn till hästarnas behov och våga fatta snabba beslut och ingripa om det uppstår problem eller incidenter med hästarna.
Så avslutar Lena Askling sin krönika med orden: Det är dags för Mona Sahlin att ta fram ledarskapet hon lärde hos Bullen* i stallet.

*-Mona Sahlins karriär i stallet började som tredjeskötare hos Bullen och slutade som förstaskötare! Men hur den slutade vet vi inte.

Lena Askling ger oss 614 allmängiltiga ord och sammanfattar läget för Mona Sahlin med 16 ord på slutet.

Aftonbladet- Sahlin plocka fram dina hästkrafter

Bloggar om ,

Inga kommentarer: