2008-11-11

Det är svårt med prepositioner

Något egendomligt att skriva: "Besvikelse facket" när artikeln i SvD handlar om att man är besvikna i facket.

Den som bara läser rubriken förleds ju tro att de anställda på Volvo är arga på facket. Fast då hade det väl hetat "besvikelse över facket".

Inga kommentarer: