2008-11-23

Urspårad integritetsdebatt

Aftonbladet refererade i fredags en uppgift från Datainspektionen att varannan arbetsgivare kontrollerar de anställdas internetanvändning. Idag snurrar man vidare och haussar upp stämningen genom påståendet att Skatteverket ser allt. Bakgrunden är att Skatteverket har ett inloggningsprogram som användas vid misstanke om att något fel begåtts.

Genom sin rubriksättning vill Aftonbladet få oss tro att även vanligt folk övervakas av fiscus. Men i själva verket ska vi vara glada att Skatteverket har en kompetent säkerhetsavdelning som ägnar sig åt just övervakning av myndighetens egna datorer och deras användare. Det är ju genom denna övervakning som man kan spåra obehöriga åtkomster och eventuell brottslighet som äger rum innanför de egna väggarna. All personal på Skatteverket har grundläggande insikt i och medvetande om myndighetens IT-säkerhet.

Det är fullständigt otroligt att TV4 Nyheterna och Aftonbladet plockar upp en knappt tre år gammal rapport från Datainspektionen, paketerar om den och insinuerar olovlig övervakning och drar paralleller till förslaget om den nya fildelningslagen.

Integritetsfrågor är värda bättre journalistik än detta. Att den journalist som gjort TV4-inslagen dömts för dataintrång i den så kallade Siggeaffären är närmast ironiskt. Självklart är det viktigt att sprida kunskaper om sådant här men man kan inte sätta bocken till trädgårdsmästare.

TV 4, Skatteverket vill övervaka mer
Datainspektionens rapport är tre år gammal


Bloggar om ,

Inga kommentarer: