2008-11-28

Vi ska vara stolta över män och kvinnor som är soldater

En effekt av att vi inte längre har ett värnpliktsförsvar värt namnet är att det är få som har intresse av att sätta sig in i Försvarsmaktens uppgifter. Om man undantar de som deltar i Försvarsmaktens internationella missioner och deras anhöriga är de få som förstår hur viktigt det är att svensk militär deltar i uppdrag utanför landet.

I bloggosfären ser man många inlägg som ifrågasätter och misstänkliggör att Sverige bidrar med soldater till Isaf, International Security Assistance Force i Afghanistan. Av någon anledning vill dessa bloggare hävda att det skulle handla om någon form av imperalistisk aktion dikterad av USA och NATO. Att de svenska soldaterna arbetar under mandat av FN:s säkerhetsråd och att det finns ett avtal mellan Isaf-styrkan och den afghanska regeringen tycks man blunda för.

Den senaste veckan har media i allmänhet misstänkliggjort försvarsmaktens ledning och ifrågasatt om man ger de svenska trupperna rätt materiel.

För att förstå den svenska taktiken rekommenderar jag att man läser intervjun på mil.se med överste Torbjörn Larsson, tidigare chef för den fjortonde Afghanistanstyrkan. Han uttalar bland annat:

-Vid våra missioner utomlands är säkerheten för egen personal är mycket högt prioriterad. Den säkerheten byggs på olika sätt. Egenskaperna hos fordon är ett
av dem.Men tjockt pansar är inte i varje läge det bästa skyddet. – Om vi stänger
in oss i slutna fordon kan vi uppfattas som ett hot och tappa befolkningens förtroende.
Det är lätt att sitta på en tidningsredaktion i Sverige och veta vad som är bäst. Misstro inte Försvarsmaktens ledning. De fattar kloka beslut. Svenska soldaters instatser utanför Sverige gränser är viktiga. Visa tacksamhet och uppskattning.

Tjockt pansar räcker inte som skydd

Bloggar om

Inga kommentarer: