2008-11-03

Gröna fingrar


Jag ska få en Plantagenbutik som granne. Det passar bra. Nästa år ska jag börja bry mig om växterna i trådgården. Mössen har börjat snaska på alla goda äpplen vi plockat.

Nu blir de hästmat eftersom jag utgår från att hästar inte är känsliga för sorkfeber.

Så här definierar Nationalencyklopedien ordet plantage:
planta´ge, större jordegendom, särskilt i tropikerna, med odling av t.ex. bomull, kaffe, tobak, bananer eller sockerrör. Plantageekonomin etablerades i stor skala under 1600-talet i Europas kolonier och bidrog till slavhandelns kraftiga ökning.

1 kommentar:

Maria Byström sa...

Härligt. Att odla är det roligaste som finns :-)