2007-03-11

Tänk på österikarna

Den statslöse Hitler
Ett antal socialdemokrater i den tyska förbundsdagen har på förslag av en delstatsparlamentariker i Niedersachsen motionerat om att Adolf Hitler skall fråntas sitt medborgarskap postumt. Initiativtagare är delstatsparlamentarikern Isolde Saalmann från Braunschweig i Österrike. Det var just i Braunschweig Adolf Hitler fick sitt tyska medborgarskap.

Förvisso blev Hitler statslös då han på egen ansökan befriades från sitt österrikiska medborgarskap 1925. Först 1932 blev han tysk medborgare och det verkar en aning skruvat att röra i detta nu.
Risken är nu stor att Hitlers österrikiska ursprung uppmärksammas ännu mer och hans tyska förringas. Naturligtvis handlar det om att man vill att Tyskland ska visa avsky mot Hitler men det kan lika gärna tolkas som att Tyskland vill förneka att Hitler faktiskt var tysk medborgare. Det borde räcka med att man efter 1945 berövat nazikoryféerna deras hedersmedborgarskap i Tyskland. Det är bara odemokratiska länder som depatrierar sina medborgare. Göd inte politiska krafter som tycker att brottslingar ska depatrieras.

DN, Hitlers medborgarskap ifrågasatt

6 kommentarer:

Gröna Lyktan sa...

Exakt vad är det för risker du ser med att Hitlers österrikiska ursprung uppmärksammas? Österrike är ett land som ridit på sin offerroll och underlåtit att rannsaka sin smutsiga byk från kriget på det sätt tyskarna tvingats göra. Det skulle inte reducera Tysklands skuld. Det är ett välkänt och bestickande faktum att en betydande del av det nazistiska ledarskapet stammade från Österrike och Bayern. En tyrolsk maffia. Man kan tvärtom hoppas att förslaget skulle sätta österrikisk antisemitism under lupp. Den lever och frodas dessvärre i många byar fortfarande.

Bengt O. sa...

Trots ett frågetecken för "tyrolsk" håller jag i stort sett med "gröna lyktan". Ända in på senaste tid har en del nazistkoryféer varit hedersmedborgare i olika österrikiska småstäder. Jag kan inte ens garantera att alla ännu fråntagits dessa hederbetygelser. Klart är att många otäcka österrikiska medlöpare i armé, universitet och medicin fortfarande hålls i heder och äras på jubileumsdagar av politiker från alla partier.

Att posthumt ta bort Hitlers medborgarskap kan väl vara en bra gest men egentligen blir det ju bara en symbolhandling som eventuellt riskerar att skymma de viktigare underliggande frågorna. Det historiska skeendet är ju ett faktum och kan inte göras ogjort. Tyskland har ju klarat sin "Vergangenheitsbewältigung" oändligt mycket grundligare än Österrike och många andra länder (Ungern, Finland, Sverige).

Visst finns det antisemitism i Österrike men jag tror inte att det är det värsta problemet. Vitt utbredd xenofobi, mer eller mindre öppet understödd av alla politiska partier, samt en hard core av tysknationalister som ingen vill eller vågar ge sig på är ännu otäckare leprasår på samhällskroppen.

Per Westberg sa...

Österikarna berövade i alla fall Hitler medborgarskapet redan 1925.

Per Westberg sa...

När jag läser mer om detta initiativ från Niedersachsen anar jag att detta lika mycket är en markering mot de politiker som 1932 gav Hitler tyskt medborgarskap.

Gröna Lyktan sa...

Bengt, jag kanske är för yvig med geografin. Jag tänkte mig tyrolen som området från Innsbruck norrut och österut. Men det kanske var galet. Jag håller med om att antisemitismen kanske inte är det största problemet. Men det är ett tankebarn från samma anmoder som ger upphov till xenofobin. De är styvbarn till samma österrikiska trångsynthet. Hade Österrike genomgått sin "Vergangenheitsbewältigung" tror jag såväl mannen på gatan som politikerna hade haft ett mer problematiskt förhållande till de föreställningar om "de andra" som jäser under den prydliga ytan.

Peter Olevik Dunder sa...

Att "beröva" någon medborgarskapet postumt känns som ett desperat sätt att "rätta upp" historiska misstag. Om möjligt är det här förslaget än mer tandlöst än när sovjetiska medborgare postumt "rehabiliterats".

De sovjetiska besluten togs dock under sovjettiden, således i en ickedemokrati. Både besluten att rehabilitera och att de rehabiliterats, dock på var sida Stalins död. Jag håller med Per i att det "bara odemokratiska länder som depatrierar sina medborgare".