2009-01-24

Göran Greider missuppfattar allemansrätten


Årstabon och Vingåkerssonen Göran Greider är som bekant chefredaktör på Dalademokraten. Idag har han skrivit ledare i ett angeläget ämne - Begränsa inte allemansrätten i Mora. Det är bra att bevaka allemansrätten men i detta fall tycker jag att Greider har fel.
Avgifter på Mora skidstadion
Bakgrunden är att kommunfullmäktige i Mora kommun med 39 röster mot två beslutat att införa avgifter på Mora skidstadion. Kommunen motiverar detta med att driftkostnaderna i Vasaloppsspåret ökar och att man satsar på teknisk utrustning. Greider skriver:
Naturligtvis kommer kommunen med argumentet att många andra fritidsaktiviteter är avgiftsbelagda och att pengar nu måste dras in när tiderna blir mer bekymmersamma. Men argumentationen haltar: Sporthallar, bowlinghallar eller gym är vad jag vet nästan aldrig naturskyddade och omfattas heller inte av allemansrätten. Allemansrätten gäller den svenska naturen, inte fotbollsplaner.
Men jag tror faktiskt inte att Mora kommuns jämförelser med sporthallar och gym haltar. Om man läser Greider kan man tro att man skulle vara tvungen att betala avgift om man under sensommaren vill plocka blåbär vid Eldris. Men så är det inte. Det handlar om spåravgifter på en begränsad del av naturreservatet Vasaloppspåret. Och spåravgifter är faktiskt inte ovanliga.
Missuppfattning
Hur är det då med Greiders argument att det är en inskränkning av allemansrätten att ha avgifter i ett naturreservat?
Jag är rädd att Greider missuppfattat vad ett naturreservat är. Just naturreservatet Vasaloppspåret har som syfte att säkerställa Vasaloppet. Fädrens spår för framtida segrar skulle man kunna säga. I sak är ett naturreservat alltid en inskränkning i markägarens rättigheter men man kan på goda grunder även hävda att naturreservat i många delar också är en inskränkning i allemansrätten. Detta verkar Greider ha missat. I naturreservat är det inte ovanligt att man inte får ta med sig hund, att man inte får lägga till med båt eller att man bara får äta så mycket bär som man orkar äta upp på plats. Man anar också att Greider inte riktigt har koll på hur detta naturreservat ser ut när han säger att allemansrätten gäller den svenska naturen och inte fotbollsplaner. Vasaloppspåret är förvisso Sveriges längsta naturreservat men det är också det smalaste.
Bestämmelserna om naturreservat finns i 7 kap. 4-8 §§ miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Även om vi oftast tänker på biologisk mångfald och skydd av värdefulla naturmiljöer kan man även bilda naturreservat för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservatet Vasaloppet bildades för "Framtida segrar".
Om vi ska oroa oss för inskränkningar i allemansrätten så är det nog inte på den grunden att det blir spåravgifter på Mora skidstadion. Jag kollade nyss i webbkameran på Hemus skidstadion i Mora. Det var tomt på folk så här vid midnatt.
Bloggar om ,

Inga kommentarer: