2009-01-24

Sverige är med i EMU

Göteborgs (eller Göteborsch, som EKOT:s Tomas Ramberg sa) nya kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén intervjuades i EKOT:s lördagsintervju idag. Hon gjorde bra ifrån sig och svarade skickligt på frågorna.

Hon var klar på punkten att det nu är dags att åter gå till folkomröstning för att införa euron. Det känns betryggande att hon också är beredd att säga att detta ska ske under nästa mandatperiod. Förutsättningen är givetvis att vi även efter 2010 års val får en borgerlig regering alternativt att miljöpartiet vaknar upp och inser att vi behöver euron. Några förhoppningar att vänsterpartiet ska komma till sans kan man väl inte hoppas på.

– Varje gång vi går in i lågkonjunktur och kris så tycker jag att saken gör sig påmind, att det kanske hade varit bättre att vara med i ett valutasamarbete än att stå utanför, sa Anneli Hultén i intervjun. Det är ett bra argument.

Men nog är det konstigt att EKOT använder frasen "gå med i EMU" när man i själva verket talar om att införa euron. Sverige är med i EMU liksom de andra EU-länderna. Vi deltar nämligen i EMU:s två första etapper (fria kapitalrörelser och Europeisk centralbank) men Sverige, Danmark och Storbritannien deltar inte i den tredje etappen som innebär att införa euron som gemensam valuta. Någon gång måste vi inse att vi måste ha Euron om vi ska vara med i EU. Och jag hoppas att tillhörigheten i den Europeiska unionen står fast.

1 kommentar:

janne sa...

Jag läste på wikipedia att innan ett medlemsland kan införa euron måste de ha bundit sin valuta genom
europeiska växelkursmekanismen(ERM2
under minst 2år,Danmark,Estland o Litauen är de nuvarande deltagarna där.Det är väl delvis därför Danska kronan är starkare och stabilare än den svenska.
Sverige borde gå med där redan nu
så vi kan införa euron snabbt efter en folkomröstning.