2009-01-30

Vita arkivet och Livsarkivet

Under livet delger vi sällan våra anhöriga hur vi vill ha det efter vår död. De flesta vet att vi måste upprätta ett testamente om vi har särskilda önskemål hur kvarlåtenskapen ska fördelas men sällan berättar vi för anhöriga om begravningen, gravsättningen och andra praktiska saker som anhöriga ska hantera efter vår död. Det är viktigt att notera att den avlidnes egna vilja alltid sätts i första rummet.

Begravningsbyrån Fonus har framgångsrikt salufört sitt "Vita arkiv" och de privata begravningsentreprenörerna i Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund har produkten "Livsarkivet". Här kan testamente önskemål om begravningen och privata noteringar sparas.

Nu läser jag i DN om en kvinna som inte lyckas radera sin pojkväns Facebookkonto efter det att han tagit sitt liv vid nyår. Detta visar att det finns flera saker vi ska tänka på att vi lämnar efter oss.Värt att läsa - Livsarkivet - Klicka här

Inga kommentarer: