2009-01-01

Oförsiktigt av Davidsson

Idag införs förbud mot sexköp i Norge. Det är bara att gratulera norrmännen till att man har ett klokt Storting som handfast angriper de problem man har med sexköp och människohandel. Det är min övertygelse att fler länder i Europa kommer att följa efter.

Den norska sexköpslagen skiljer sig i vissa delar mot den svenska. Bland annat kan man i Norge lagföra den norske medborgare som köper sex utomlands oaktat att det inte är straffbart i det andra landet.

Aftonbladet intervjuar vice ordföranden i riksdagens justitieutskott, Inger Davidsson (kd), som nog är lite väl snabb i vändningarna när hon ograverat tycker att Sverige ska ta efter Norges modell när det gäller straffbarhet för brott begånget utomlands.

Det vore inte helt fel om politiker tar det litet lugnt ibland och inte binder upp sig innan man ser konsekvenserna av sina idéer. I likhet med Davidsson tycker jag att det är fel att sexköp betraktas som ett brott i nivå med snatteri. Men att göra avsteg från viktiga principer i rättsordningen borde politiker ryggmärgsmässigt vara försiktiga med. Den 25 november skrev jag i blogginlägget "Feltänkt":

Att straffa någon i Sverige för en handling som denne begått i ett land där gärningen inte är straffbar är i grunden fel. Legalitetsprincipen är en viktig utgångspunkt som innebär att ingen ska straffas för brott utan stöd i lag. I vissa fall kan det dock vara motiverat att göra inskränkningar i den viktiga principen om dubbel straffbarhet. Så är till exempel fallet med våldtäkt men då handlar det om en gärning som i princip är straffbar enligt de flesta rättssystem. När det dock gäller sexköp är det att gå för långt att ge avkall på kravet på dubbel straffbarhet så länge denna gärning bara är straffbar i ett fåtal länder i västvärlden.
--
Idag kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara. Alla dessa brott är sådana brott som i regel är straffbara i västvärlden. Detta motiverar ett avsteg från legalitetsprincipen. Det finns ett särskilt skyddsintresse för vår rättsordning. Men att straffa sexköp som begåtts i länder där detta inte är olagligt är fel. Att bevissvårigheterna är stora bör man också ha med i bilden.Det är fullt tillräckligt att lagens långa arm kan nå den som vid tjänstgöring utom riket tilhör utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller Polisen och eventuellt köper sexuella tjänster i länder där det inte är straffbart.

Här hemma i Sverige bör vi inrikta oss på att spana på och lagföra inhemska sexköpare

Inger Davidsson faller i samma intervju in i andra populistiska floskler när hon säger:

Rent generellt tycker jag att när det handlar om övergrepp mot människor och trauman som följer med hela livet så är det rätt låga straff i dag, medan vi har väldigt höga straff för brott mot staten, som exempelvis skattebrott. Det måste bli mer proportionerligt, övergrepp mot människor är som jag ser det de svåraste brotten.

Skattebrott kan rendera fängelse i upp till två år. Det är samma straffskala som för stöld och en högst rimlig påföljd. Men det populistiska ligger i att Davidsson naturligtvis inte är beredd att sänka straffen för vare sig skattebrott eller stöld. Men detta med att att tala om brott mot staten är klassisk omogen högerretorik.

Aftonbladet, Verdens Gang

Bloggar om ,

1 kommentar:

Jonas sa...

Jag håller inte med dig om att vi borde gratulera norrmännen. Det är helt juridiskt förkastligt. I mina ögon är det hela bara ytterligare en norgevits. Till skillnad från dig anser jag att prostitution ska legaliseras i syfte att stötta de kvinnor (och män) som de facto, oavsett lagar, prostituerar sig. Mer om min ståndpunkt kan du och andra läsa om i min blogg. Lev väl!