2009-01-04

Nej ateism är ingen norm

Bloggaren Clara Lidström skriver i Expressen under rubriken Jesus behövs i svenska skolan. Clara Lidström skriver:
Det är absurt att ateismen är normen i samhället och att naturvetenskapen anses vara det enda sanna och objektiva sättet att studera omvärlden på.
Och nog vore det absurt om det var på det viset. Men Clara Lidström har helt fel. Ateism innebär åsikten att det inte finns någon gud. Att det skulle vara en norm i samhället är en väldig överdrift och det finns ingen motsättning mellan naturvetenskap och kristen tro.

Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan vara ickekonfessionell - den ska inte vara kopplad till någon särskild bekännelse. Det tycker jag att vi ska vara glada för.

Att skolan ska vara icke-konfessionell innebär inte något förbud för trossamfund att driva skolor. Att religionsundervisning är viktig för att förstå hur vårt samhälle ser ut är grundläggande. Om man är relgiös analfabet klara man sig dåligt i vårt samhälle. År 1997 upphävdes en bestämmelse om befrielse från religionsundervisning och det framhölls i förarbetena att det är angeläget att på alla sätt bidra till att minska motsättningar mellan människor från olika kulturer och länder och med olika religioner. Att påstå att ateism är normen är alltså fel.

Sjävklart ska vetenskap prägla undervisningen. Eller hur ser Clara själv på två av hemstaden Umeås muséer. Inte menar väl Clara att skolan ska dra iväg till tokmuséet Den förhistoriska världen där man kan titta på dinosarier men där budskapet är ett annat. En av männen bakom muséet tror att jorden är 10 000 år gammal. SIC! Och detta försöker han få oss att tro genom en text som du kan läsa här. För 6 000 år sedan började människan använda plogen och dinosaurerna levde under mesozoikum det vill säga för cirka 245-65 miljoner år sedan.

I Umeå är det bättre att besöka Umevatoriet. Där har man just nu ett så kallat vattentema och berättar hur det var 24:de minut bildas lika mycket vatten i Orion-nebulosan, som det finns i våra världshav. På Umevatoriet har vi att göra med vetenskap och den behövs för att vi ska förstå att gökar som tror att jorden är 10 000 år gammal sannolikt har något dolt syfte.

Men Clara avslutar sitt inlägg på ett bra sätt:
Vi kristna kan inte med lagar och regler tvinga andra att tycka som oss. Vår uppgift och trosbefallning är istället att gå ut och göra alla folk till Jesu lärjungar. Detta gör vi förmodligen bäst genom att själva leva goda och rättfärdiga kristna liv. Då kommer ristna, i Bibelns sanna mening, faktiskt att vara världens ljus
UnderbaraClara på Västerbottens Folblad

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: