2009-01-04

Är det ordning i moderaternas läger


Bild: Sedan den 1 januari 2009 finns en ny militär grad i armén -regementsförvaltare. Detta blir den högsta specialistofficersgraden och tjänsteställningsmässigt är graden placerad mellan major och överstelöjtnant.
Igår frågade man på Nerikes Allehanda om läsarna tyckte synd om örebrosonen, försvarsminister Sten Tolgfors, som hamnat längs ned i popularitetsrankingen av statsråden. Inte lär han känna sig mer uppmuntrad när han idag läser SvD Brännpunkt där tre ledande moderata försvarpolitiker går till hårt angrepp på Försvarsmaktens ledning. Man skulle ju kunna förvänta sig att företrädare för det regeringsbärande partiet kan ha direktkontakter in i departementet och påpeka vad man tycker är brister i stället för att antyda att Försvarsmaktens ledning obstruerar.

Det finns också all anledning att fråga sig varför två av de fem moderaterna i försvarsutskottet väljer att inte skriva under på sina partikollegors debattartikel. De två moderater som inte signerat artikeln är kaptenen i Amfibiekåren Karin Enström och folkpensionären, Jur. pol. mag. Nils Oskar Nilsson. Måhända är det svårt att som tjänstledig officer skriva på en formulering som säger:
Grundevik [armeinspektören] borde snarast sätta sig ned med sina generalskamrater i Högkvarteret och istället fundera på hur Högkvarteret ska effektiviseras? Men det kanske är enklare att ta en röd penna och minska antalet hemvärnssoldater.
I och för sig är debattörernas frågeställningar relevanta. Det är naturligtvis inte bra om man upplever att Högkvarteret sväller. Jag är inte rätt person att säga om det finns för mycket folk på Högkvarteret men det är inte bra om det saknas folk ute på förbanden.

Men frågan är om inte debattartikeln redan är överspelad innan den publiceras. Det hade kanske varit på sin plats att konstatera att vi sedan den 1 januari 2009 fått ett nytt gradsystem i Försvarsmakten. Numera gäller en indelning i officerare (OF) och övriga grader (OR). De "övriga graderna" (Other Ranks) omfattar både soldater och specialistofficerare. Med denna ordning finns det stora förutsättningar för att på sikt hitta ett system som skapar trygghet för militär personal att kunna se en karriärsmöjlighet som inte bara har siktet inställt överstelöjtnants grad med torsdagens ärtsoppa på Lidingövägen.

Nu får vi åter se vicekorpraler, fanjunkare, flaggstyrmän, regements- och flottiljförvaltare. Ge dem vettigt betalt och goda tjänstgöringsförhållanden så fixar det sig nog.
Bloggaren Staffan Strömbäck
Slutligen kan jag inte annat än le åt Staffan Strömbäcks kommentar där han skriver:

De [Brännpunktsdebattörerna] avslutar med att skriva "Tänk att ha ett hockeylag med 20 spelare – och minst lika många ledare? Det är inte sunt."

Enligt Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse 2007/2008, sid 21, består lagledningen för landslaget Tre Kronor inte av 20, men av 19 (nitton)
personer(!). Tränare, ledare, manager, scoutingcoacher och allt vad det kan vara. Och då är inte någon personal med administrativa uppgifter inräknade. Även det lokala ishockeylaget Skå IK, som spelar i division 1D, har 8 (åtta) personer i ledningen för laget.

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: