2006-12-09

Apostelns Paulus sarkofag återfunnen


Arkeologer i Rom har funnit en sarkofag som de tror innehåller kvarlevorna efter aposteln Paulus. Gravvården har grävts fram i en krypta under Basilica di San Paolo fuori le Mura (Sankt Paulus utanför muren) i Rom och den dateras till 390 e. Kr.

Den fornkyrkliga traditionen säger att Paulus led martyrdöden och avrättades av kejsar Nero 60-talet e. Kr.

BBC, St Paul's tomb unearthed in Rome

2 kommentarer:

jinge sa...

Om den dateras till år 390 hur kan man då hävda att det är Paulus som rimligen borde begravts år 60?

Per Westberg sa...

Ja du. Låt mig först säga att jag tillhör de skeptiska. Men möjligen förvarade de förföljda kristna sina döda i hemlighet.

I Sverige hade detta inte fungerat.Stoftet efter en avliden ska vara gravsatt inom tre månader efter dödsfallet och gäller det aska är det ett år som gäller. Om jag nu minns rätt