2006-12-12

Avbröstbar stege


Idag har det varit en komplicerad brand i Gamla stan eller Staden mellan broarna som väl är ett vackrare och mer unikt namn. Branden gjorde att jag fick flashbacks från barndomen och påmindes om ordet avbröstningsbar. Ett ord som skrämde.

Bränder i Gamla stan
I Gamla stan är det trångt och Stockholms brandförsvar har därför sedan länge haft särskild utrustning för att kunna bekämpa eldsvådor i just denna stadsdel. En av de första lyckosamma aktioner som Stockholms brandkår genomförde i Gamla stan var branden i Tyska kyrkans torn 1878. Samma år som Eldqvarn brann. Brandchefen fick en värja av tyska församlingen och den lär fortfarande hänga på Johannes brandstation.

På 60-talet tyckte jag att det var intressant att läsa Brandmännens matrikel. Matriklar har alltid fascinerat men även tabeller över lok och fordon (Knäppt? JA). I Brandmännens årliga matrikel fanns en förteckning över brandbilar och ambulanser. På Katarina brandstation och Östermalms brandstation fanns två särskilda stegbilar som betecknades "Stegbil med avbröstbar" stege. Dessa hade man givetvis med tanken på gränderna i Gamla Stan och Djurgårdsstaden samt alla bakgårdar.

Avbröstbar lätt lite snuskigt så man vågade väl aldrig fråga vad det var för konstigt ord.

Nu vet jag bättre. Avbröstbar är ett militärt begrepp som betyder att man lösgör en kanon från dragfordonet. En avbröstbar stege var alltså en stege som man kunde rulla ner från brandbilen och som brandmännen sedan med handkraft kunde dra in i de trånga gränderna.

Nu förtiden kan man kolla på Internet vilka redskap och fordon brandkåren har. Numera finns en särkild så kallad Alley Cat på Östermalms brandstation. Den lastas på en containerbil och kan köras i gränder och på bakgårdar. Kul grej som förhoppningsvis inte behöver användas.

DN, Häftig brand i Gamla Stan

Inga kommentarer: