2006-12-13

Rikets indelningar fine

Slut med Rikets indelningar som bok
Sedan 39 år har Statistiska centralbyrån årligen publicerat boken "Rikets indelningar". Det har varit underbart att läsa tabeller med Sveriges indelningar i kommuner, församlingar, län och landsting. Sedan kan man botanisera i skattekontor, polismyndigheter, åklagarmyndigheten, kronofogdemyndigheter och domstolar.

Men nu är det slut. Från och med 2007 är det en webbplats som gäller: www.scb.se/rikind. Lika bra eller kanske bättre tycker jag. Och så spar vi papper och plats i bokhyllor.

Konstigt att man inte samtidigt byter bort ordet riket. Det är ett föråldrat ord som finns med i Statsrådsberedningens svarta lista. Där rekommenderas att man i stället skriver Sverige. Rikets indelningar skulle alltså bli "Sveriges indelningar".

Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk

Inga kommentarer: