2006-12-29

Trafikpolitisk delirium tremens

Politiskt mod i december
Något av det första den nytillträdda regeringen gjorde var att köra över Stockholmsmoderaternas krav på avskaffande av trängselavgifter i Stockholm. Det var tufft gjort och visade på handlingskraft. Men på en punkt kolliderade det politiska modet med politisk delirium tremens*. Man sa nämligen att Citytunneln skulle skrotas.

Av någon egendomlig anledning trodde regeringen att det fanns alternativ för att bygga bort den flaskhals som tågtrafiken söderifrån drabbas av vid infart till Stockholms central.

Men Rode visste annat
Den förre vägdirektören Hans Rode fick uppdraget att utreda alternativen och inte förvånande har han idag förklarat att regeringens första tankar var orealistiska. -Jag förordar att regeringen beslutar om att gå vidare med Citybanan, ett arbete som för övrigt redan har påbörjats i form av arbetstunnlar och upphandlingar, säger Hans Rode.

Delirium tremens
*Delirium tremens. Att tala om delirium tremens när det gäller trafikpolitik är ganska relevant. Delirium tremens betyder nämligen kraftig urspårning.

Annars beskriver NE delirium tremens som ett syndrom som uppkommer efter abstinens från alkohol eller beroendeskapande läkemedel, främst bensodiazepiner. Delirium tremens föregås i regel av hjärtklappning, darrningar och svettningar (predelirium), vilket kan kompliceras genom tillkomsten av hallucinationer, vanligast för synen, men även för hörseln (abstinenshallucinos). För att delirium tremens skall föreligga är också förvirring ett krav.

Abstinensen tänker jag kan ha berott på långvarig frånvaro av regeringsinnehav och kravet på förvirring som symptom undviker jag att kommentera.

Kyrkoordnaren 1 okt 2006, Ja till trängselskatt

SvD, Utredare vill att Citybanan byggs
DN, Bygg Citybanan

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: