2006-12-15

Bra med dyrare trafikförsäkring

Genom en departementspromemoria läggs grunden för ett kommande regeringsförslag att införa en skatt på trafikförsäkringar. Detta innebär högre försäkringspremier för fordonsägare.

Detta är ett bra förslag och det är tråkigt att DN försöker dölja syftet med förslaget. Tanken är ju att fordonsförsäkringarna i större utsträckning ska svara för de sjukvårdskostnader som uppstår som en följd av trafikskador.

Rimligt och bra förslag tycker jag som själv får kraftigt höjda premier. Men Göran Hägglund som i somras propagerade för sänkt bensinskatt kanske inte är lika entusiastisk som jag.

DN , Regeringen föreslår skatt på trafikförsäkringen
SvD, Skatt på trafikförsäkringen föreslås

Ds 2006:12, Trafikförsäkringsfrågor m.m. Ds 2006:12

Inga kommentarer: