2006-12-27

Demokratin Sverige fungerar

Debatten om och med justitiekansler Göran Lambertz visar att det svenska statsskicket fungerar. Justitiekanslern är oavsättlig och det är förutsättningen för att en debatt likt denna överhuvud taget skall kunna äga rum.

Doktrinen versus JK
Nu börjar det bli mycket spännande i turerna kring justitiekansler Göran Lambertz. Innan julhelgens gick debattvågorna höga kring justitiekanslerns kritik av rättssäkerheten. Då var det företrädare för doktrinen (Stockholmsprofessorerna Diesen och Leijonmark) som tillsammans med ett förutvarande justitieråd (Nytröm) på DN Debatt skarpt kritiserade justitiekanslern utifrån, om jag förstod saken rätt, ett rättsvetenskapligt perspektiv.

Bodström versus JK
I dag startar JK polemik med förre justitieministern Thomas Bodström. Denna är dock snabbt ute och replikerar efter bara några timmar. Han återuppreper att efterträdaren Beatrice Ask har ett problem. Även om Bodström ibland uppfattats som mycket spontan är det säkert med viss säkerhet han avslöjar interiörer från sin tid som statsråd och att han skjuter på sin efterträdare med uppmaningen: - Nu måste justitieministern agera. Det är en svår sits för henne men något måste göras.

Bra med oavsättliga ämbetmän
Det ska nu bli mycket intressant att se hur den erkänt skicklige politikern Beatrice Ask kommer att hantera situationen. Jag aktar mig för att ha åsikter i dessa svåra ämnen men kan ändå uttrycka glädje över systemet med domares oavsättlighet - fullmaktsanställning. Det är nu få ämbetsmän som har fullmaktsanställningar men i likhet med ordinarie domare tillsätts justitiekanslern på fullmakt och kan bara avlägsnas från sin post om det föreligger grund för avsked eller om det föreligger svår sjukdom. Fullmaktsanställning handlar heller inte om ett tidbegränsat förordnande. Den debatt som nu förs är alltså ett bevis på att vårt statskick med stor öppenhet fungerar. Just oavsättligheten innebär en garant för att justitiekanslern kan tala fritt.

Tidigare anställdes även universitetsprofessorer på fullmakt och sådan är Madeleine Leijonhufvud anställning. Regeringen har sagt sig vilja stärka universitets och hösgskolors ställning. Kanske är det dags att införa fullmaktsanställningarna.

SvD Brännpunkt 27 dec, Statsrådet bör följa JK:s råd
SvD, Bodström svarar 27 dec, JK reagerar som min 3-årige son

DN Debatt, 20 dec, "Lambertz är olämplig som justitiekansler"
DN Debatt, 22 dec, Hans-Gunnar Axberger, "Obehagligt att jurister ser friade som skyldiga"
DN Debatt, 24 dec, JK "Jag riskerar helt medvetet förtroendet för rättsväsendet"

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

Pingat på Intressant

1 kommentar:

CV sa...

Hej
ursäkta att min kommentar inte hör till ämnet för ditt inlägg.
Men jag ville bara tala om att du precis fått en bloggutmaning av mig.
med vänlig hälsning
http://www.kulturbloggen.com/2006/12/bloggutmaning_n.html