2006-12-22

Ordet fack

;-) I påannonsen av Kulturfredag frågar man om ordet fack är ett könsord eller allmänt uttryck inom kulturen. Jag förstår inte frågan. Fack är väl en förkortning på ordet fackförening.

Men i programmet berättar man att ordet fack använts första gången i en amerikansk film 1970.

;-)

SR, P1, Kulturfredag

Inga kommentarer: