2006-12-29

Dannemora gruvor ligger inte i Bergslagen

Nu ska det åter brytas malm i Uppland
Bergsstaten har gett Dannemora mineral AB bearbetningskoncession i 25 års tid och nu finns förutsättningar för att det efter 14 år åter kan bli gruvbrytning i Dannemora norr om Uppsala.

Jätteroligt säger jag som åter hoppas få se långa malmtåg genom Stockholm och full fart med utskeppning i roslagens Hargshamn.
Dannemora ligger inte i Bergslagen
Men frågan är om VD:n för bolaget, Lars-Göran Ohlsson, vet var han ska jobba när gruvan går igång om ett par år. -Det är roligt att det öppnas gruvor i Bergslagen igen, och inte bara i Västerbotten och Norrbotten, säger han.
Men Dannemora ligger knappast i Bergslagen. Nationalencyklopedien beskriver Bergslagen som ett geografiskt ej helt klart avgränsat område i Mellansverige, numera omfattande norra och västra Västmanland, södra Dalarna och sydöstra Värmland. Däremot har det funnits en Dannemora bergslag men då talar vi om något annat. En bergslag var benämningen på den korporation som bedrev bergsbruk på en ort. Det kunde även vara benämningen på det område där bergslag gällde. I historien liksom nu omgärdades gruvbrytning med särskild lagstiftning. Tidigare i historien var det ju helt nödvändigt att gruvbrytning och bearbetning av malm krävde en god organisation i kringsamhället. Många människor, yrken och fastighetsägare var tvungna att samverka för att gruvbrytningen och malmbearbetning skulle kunna fungera. Genom särskild bergslag reglerades detta.
Hoffstedtsbloggen har domicil i Bergslagen
En som däremot garanterat bor i Bergslagen är Sven-Gunnar Hoffstedt på Hoffstedtbloggen. Han bor i Nora i Västmanlands landskap tillhörande Örebro län. Församlingen har det vackra namnet Nora bergsförsamling. Nora bergsförsamling att skilja från Nora församling i Uppsala stift och Nora Skogs församling i Härnösands stift.

DN, Gamla gruvan i Dannemora ett steg närmare nyöppning
UNT, Klartecken att bryta malm i Dannemora igen

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så är det, Dannemora ligger inte här i Bergslagen men skulle VD:n åka fel så är han välkommen hem till oss på kaffe ;-)

Det är egentligen intressant att det finns flera Nora och det kanske mest kända förutom vårt Nora är nog Nora Skogs församling i Härnösands stift. Men vi hade Dagmar Lange hos oss som är mera känd under namnet Maria Lang, och var en känd deckarförfattarinna.

Du får berätta för oss när malmtågen börjar att fara nedåt Stockholmstrakten med sin malm ombord. Trevligt att det händer lite även i Uppsala stift ;-)

Per Westberg sa...

Nu vet man ju inte om det blir några malmtåg. Dannemora gruvor tillhörde ju SSAB som också ägde Oxelösunds järnverk. Nu kanske det blir utskeppning via Hargshamn och det är ju inte heller fel.

Om du bjuder vd:n på kaffe kanske han drar igång Striberg som lades ned 1967. De kan komma att behöva lite el från EON.

Anonym sa...

Intressant hur det än blir faktisk med malmtransporterna. Kommer deras VD till oss ska jag ta upp Striberg med honom och även lova att vi levererar all den el han behöver ;-)