2006-12-16

Biskoparna nöjda med sitt inflytande

Igår disputerade teologie doktor Göran Lundstedt på sin avhandling "Biskopsämbetet och demokratin" där han studerar hur biskopsrollen förändrats under 1900-talet. Lundstedt menar att demokratiseringen av Svenska kyrkan genomfördes utan tillräcklig teologisk reflektion och att resultatet blev en kyrka med biskopar som har för lite inflytande.

Detta är dock inte en verklighetsbild som biskoparna själva ställer upp på. Biskop emeritus Jonas Jonsson menar att man måste skilja på formellt och informellt inflytande. -Visst har det formella inflytande minskat, men det informella har ökat, säger biskop Jonas.

Biskopen i Linköping, Martin Lind säger att biskoparna har mer inflytande i dag än på länge. Förklaringen menar Lind ligga i att Biskopsmötet är regelfäst i kyrkoordningen och genom massmedia har biskoparna fått ökat inflytande i samhället. -Man märker ett tydligt intresse i stora kretsar när en biskop uttalar sig, säger Lind.

- Det är bra att biskopen inte är en maktmänniska. I första hand ska biskopen ge råd, stöd och hjälp, säger Caroline Krook, biskop i Stockholm.

Dagen, ”Biskoparna i kyrkan har för lite makt”
Dagen, Biskoparna håller inte med, Vi är nöjda med vårt inflytande
Dagen, ”Så kan inte en kristen kyrka vara uppbyggd”

Pressmeddelande från Uppsala universitet

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

"Surt, sa räven om rönnbären." Kanske en passande devis för Svenska kyrkans biskopar.