2006-01-29

Nils Ferlin

Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet.
Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet.
Vad var det för ord - var det långt eller kort, var det väl eller illa skrivet?
Tänk efter nu - förrn vi föser dig bort, du barfota barn i livet.

Nils Ferlin (1998-1961)

Kyrkordnaren Per Westberg