2011-09-29

Baggisbrott största nyheten

Detta med hur media viktar nyheter är väl något som man i allmänhet inte bör fundera så mycket på. Journalister gör givetvis sina professionella bedömningar och man ska ha respekt för yrkeskunnande. Men ibland blir även de mest kompetenta redaktörer fartblinda. Om det handlar om nyheter som rör journalistens egna arbetsområden förstoras de ofta och får orimliga proportioner.

Med viss förvåning konstaterar jag att Dagens Eko nu på morgon har en nyhet om efterforskande av källa som förstanyhet. Chefen för Södertörns polismästardistrikt har kallat in en utredare och möjligen pressat honom på om han lämnat negativa uppgifter till media.

Att en polischef efterforskar källa är naturligtvis helt i strid med tryckfrihetsförordningen. I sak kan det bli frågan om tjänstefel och möjligen rendera böter och disciplinär åtgärd från arbetsgivare. Det är givetvis generande för polismästare Jan-Olov Onshagen som är jurist i botten. Möjligen tycker jag inte att det bandade inslaget är solklart efterforskande av källa.

Men samtidigt måste det vara väldigt svårt att vara polischef och ha medarbetare som hävdar källskydd och anonymitet samtidigt som de sätter sig i samtal med chefen och spelar in samtalet utan chefens vetskap. Det är ett beteende som inte känns förtroendeskapande. Förvisso är det inte olaglig att spela in ett samtal om man själv är närvarande men det är ett tveksamt förfarande särskilt om man i andra sammanhang inte verkar ha problem att offentligt framföra kritik mot sin arbetsgivare.

Visst är det viktigt att sådant häruppmärksammas. Men är det rimligt att detta baggisfall är förstanyhet? Eller förblindas journalister av sådana nyheter som har anknytning till den egna professionen.

2011-09-26

Stolpskott Hansson

Idag skulle Malmö tingsrätt ha genomfört huvudförhandling i målet mot den s.k. Malmöhuliganen som åtalats för misshandel, brott mot ordningslagen och ofredande i samband med en match mellan MFF och Helsingborg. Men Helsingsborgs målvakt Pär Hansson hade tagit fel på dag. Hansson uteblev från rättegången där han var åklagarvittne och målsägande.

Hansson verkar inte riktigt inse allvaret med att utebli från en rättegång. Han skyller på en kalendermiss. Om han läst tidningar hade han nog inte missat vad som skulle tima i Malmö idag. Kostnaderna för samhället är stora när en rättegång ställs in. Det är obehag för den åtalade. Advokater, åklagare och domare har annat att göra än att vänta på en fotbollsmålvakt som måhända firar allsvenskt guld.

2011-09-21

Nu överreagerar Samernas Riksförbund

Samernas Riksförbund upprörs över att DN i tisdags hade en annons för BYGGMAX föreställande en namngiven same och med texten "same same men billigt".
– Skulle det vara okej om man använde svarta amerikaner för att sälja ost, eller använda judar för att sälja något som inte alls har med judar att göra, säger Ragnhild Svonni på Samernas riksförbund (SSR) till Norrländska Socialdemokraten.

Men detta är väl ändå en kraftig överreaktion. Givetvis ska man inte göra sig lustig över något så fint som samisk tradition och kultur. Men det blir närmast patetiskt om man betänker hur Samernas Riskförbund själva kämpar för att bevara samekulturen. Svenska Samernas Riksförbund är en politisk obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Men beskriver samisk kultur som särskilda näringar och att ha dåliga skämt kring ordet same är inte värre än att skoja med präster, poliser, brandmän och byråkrater i reklamsammanhang. Det får man tåla.

Väsentligt allvarligare trakasserier av samer är hur barn får höra okvädingsord i skolan och att folk i allmänhet kan fälla kränkande kommentarer om samer.

Eftersom samekultur i mångt och mycket handlar om näringen i samebyarna får man nog tåla en del. Särskilt som man från SSR:s sida upprörs över hur andra än samer gör pengar på sameturism och falsk sameslöjd. Bottenmärket blir SSR:s kanslichefs kommentar i Dagens Handel:
– Tyvärr är det väldigt många som vill använda samer för att sälja saker som inte har med oss att göra, konstaterar hon.

Det gäller att skilja på kränkning och kränkning. SSR tänkte inte till innan de reagerade. Det blir nästa vämjeligt när kanslichefen insinuerar att mannen i samedräkt på annonsbilden inte tillfrågats. Detta tillbakavisas av annonsbyrån. Hade kanslichefen varit lite påläst hade hon varit lite försiktigare. Som annonsmakare vet man att det är straffabart att använda utan samtycke använda någons bild eller namn i marknadsföring. Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

Det blir alltmer uppenbart att SSR:s kritik inte handlar om etnisk kränkning utan att man retat upp sig på att samiska attribut används i reklam utanför den samiska näringen.

2011-09-19

Löjliga tysta minutrar

Dagens allsvenska fotbollsmatch inleddes med tio tysta minuter för svensk fotboll. Detta kan ju låta värdigt om man betänker hur man inför flera matcher i hockeyns elitserie i förra veckan hedrade Stefan Livs tragiska död. Men i själva verket handlade det om en högst egendomlig manifestation. Bakgrunden är att supporterklubbarna inte kan sätta ned foten och i tillräcklig utsträckning ta avstånd från de tragiska händelser som tvivelsutan kan betraktas som huliganism. Enligt ett gäng supporterklubbar är det fel på regeringen, riksdagen, Svenska Fotbollförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll. I sitt upprop som manifesteras i tio tysta minuter tar man avstånd från:

- Enskilda individers illdåd, allt från inkastade föremål till läktarvåld.

- Kollektiva bestraffningar på otydliga grunder.

- Oproportionerliga rubriker och allmän hetsjakt i media.

- Politiska beslut som gör det svårare att gå på fotboll och hotar rättssäkerheten.

- Den framtid vi kanske går till mötes om fotbollspubliken fortsätter att ses om ett problem istället för en tillgång.
Det är för väl att man tar avstånd från enskilda individers illdåd men de följande punkterna är ren rappakalja som snarare understödjer beteendet hos de enskilda individer (och de är ganska många) som man säger sig ta avstånd ifrån. Supporterklubbarna bekymrar sig över reducerad eller borttagen ståplats, förbud mot nidramsor, personliga biljetter, anmälningsplikt, förbud mot tifo och åldergränser på läktaren. Enligt min mening ganska rimliga effekter när fotbolllen i såg hög utsträckning är förenad med bus.

Ett exempel på hur supporterklubbarna reagerar är hur Järnkaminernas vice ordförande yvas över riksdagens beslut att uppdra till regeringen att lägga fram ett lagförslag om anmälningsplikt för de som fått besöksförbud vid matcher. Han tycker att det är "obehagligt" med lagar som stiftats mot vissa grupper.

För det första verkar ABC:s reporter tro att lagändringen är genomförd. Även om jag själv är kritisk till hur en riksdagsmajoritet talar om för en regering vad denna i detalj ska göra är ju supporterklubbens funktionärs uttalande häpnadsväckande. Det handlar inte om någon lagstiftning mot vissa grupper. Det handlar om en eventuell lagstiftning mot enskilda individer som innebär fara för andra och som visat att de inte räds ta till våld.

Det är nog tur att man inte behöver gå på fotboll och känna sig tvungen delta i en fullständigt missriktad aktion. Supporterklubbarna verkar just nu vara de vänner svensk fotboll inte vill ha. Det är bekymmersamt.


2011-09-18

Här är länken som kan rädda de som bor söder om landsvägen

"Satellit kan krascha i Skåne", skriver Ystads Allehanda. Och står det i Ystads Allehanda är det sant. Inte kunde man tro att jordens undergång nu är nära förestående söder om landsvägen. Men sanningen är att en 6,5 ton tung amerikansk forskningssatellit har tjänat ut och nu rör sig i riktning mot jorden.

Redaktionen på Ystads Allehanda konstaterar att Skåne är en tänkbar nedslagsplats. Att det förmodade nedslagsområdet är ganska stort är inte så viktigt. Satelliten kan ju hamna på Kabusa skjutfält med omnejd. I realiteten handlar det om ett område som sträcker sig mellan 57 grader norr och 57 grader söder om ekvatorn. Ett väldigt stort område där majoriteten av jordens befolkning faktiskt bor.

Jag googlade lite och hittade en NASA-länk som håller oss uppdaterade. Vilken tur att jag är i Sundsvall när satelliten dimpar i backen. Här är NASA-länken.


Egendomliga polisbesök :) eller reporter med syftningsproblem

De två poliserna Kajsa och Per har varit ute och besökt skolor i Färs härad skriver Skånska Dagbladet. Det är bra att polisen kan avdela lite resurser till sådan verksamhet men om man som jag är petimäter måste man kritiskt granska vad poliserna säger till barnen. Artikeln vimlar av egendomligheter. Bland annat besvarar poliserna en fråga från barnen på följande egendomliga vis:
– Ja, ska man ut på bankrån eller möta andra farliga människor kan man vara lite nervös.
Det är klart knepigt med poliser som ger sig ut på bankrån och värre är det med poliser som är farliga. För farlig är man ju om man talar om andra farliga nänniskor.

"...de hade fångat många olika tjuvar men inte någon som lagt ut spikmatta på vägen."

Visserligen är det väl ganska vanligt att rånare kastar ut fotanglar men att jaga tjuvar som lägger ut spikmattor låter minst sagt ovanligt. Även i Wallanderland. :)

Jag antar att Skånskans reporter drabbats av syftningsfelsinfektion.
2011-09-10

Stor integritet från Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson (kd) ger beskedet att det inte blir något ekonomiskt skadestånd till de som under 1900-talet utsatts för övergrepp i fosterhem. Hon går därmed emot utredaren Kerstin Wigzells förslag om ekonomisk ersättning och offentlig ursäkt. Regeringen menar att det inte går att på ett rättsäkert och rättvist sätt betala ut ersättningar.

Man kan ha tankar och känslor om detta tråkiga besked till de som utsatts för övergrepp i fosterhem. Det måste för många kännas som ett slag i ansiktet. Ekonomisk ersättning i de nivåer som nämnts är tvivelsutan läkande även om såren alltid kommer att bestå. Men samtidigt är det ett rimligt politiskt ställningstagande och det visar på att Maria Larsson har politisk integritet. Kristdemokraterna är stukade i regeringen men Maria Larsson utstrålar empati och klarar av att förmedla ett sådant här tråkigt besked.

Man kan bara fundera på vad det skulle ha inneburit för kristdemokraterna om Mats Odell varit budbäraren.

Bra men ändå inte bra

Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna är rubriken på en debattartikel skriven av prästen Annika Borg och Humanisternas ordförande Christer Sturmark. När en präst och en företrädare för humanisterna skriver en debattartikel skulle man ju kunna tro att den bygger på ömsesidig självrannsakan. Men icke. Artikeln handlar bara om hur dumma och elaka företrädare för Svenska kyrkan är intoleranta och dekonstruktiva.

Borg och Sturmark exemplifierar, vad de kallar, en oförsonlig hållning från kyrkans sida med hur etikforskaren professor Elisabeth Gerle i boken "Farlig förenkling" (Nya Doxa 2010) påvisar kopplingar mellan religionskritik och främlingsfientlighet. Vidare hur tankesmedjan Seglora smedja under ledning av prästen Helle Klein skullle ha försökt sjukdomsstämpla Humanisterna som islamofoba och menar att dess företrädare lider av en ”grandios självbild”.

Om man följer Seglora smedja och lyssnar till Gerle får man dock en mer nyanserad bild. Borg och Sturmark är helt enkelt tendentiösa.

Det är självklart att kyrkans företrädare ska lyssna på humanisterna och det är självklart att man ska finna beröringspunkter och verka tillsammans när man har gemensamma budskap. Men samtidigt blir det närmast vämjeligt att Sturmark inte kan rannsaka sig själv. Karlen uttrycker sig ju minst sagt aggresivt och intolerant när han ibland talar om troende personer. Om nu Helle Klein ens är i närheten av att ställa psykiatrisk diagnos på humanisterna genom att tala om islamofobi och grandios självbild är ju Sturmark knappast bättre. Sturmark har utan att vara psykiatriker låtit berätta att kristna har "tomtar på loftet". Humanisterna har skrämt hotellkedjor att plocka bort biblar från hotellrummens byrålådor och Sturmark själv menar att religionsfriheten som mänsklig rättighet är onödig.

- Sturmark har anledning till självrannsakan och jag är benägen att hålla med Helle Klein när hon talar om grandios självbild. En grandios självbild kan vara bra men man bör behålla den för sig själv.

Läs även andra bloggares åsikter om ,


2011-09-01

Aftonbladet underminerar den uppsökande journalistiken

"Lööfs listiga bostadsklipp" utropar Aftonbladet när man idag låter berätta att, den sannolika partiledaren för centern Annie Lööf, är folkbokförd i Värnamo och därmed kvitterar ut traktamente och kostnadsersättningar. Samtidigt äger hon tillsammans med maken en bostadsrätt i Stockholm. Här skulle man ju kunna tro att skickliga journalister grävt fram något viktigt men egentligen är det bara trams.

Utan att ha belägg för det känns det spontant som att kvinnor inte sällan får löpa gatlopp i media och att män klarar sig lindrigare undan. Mona Sahlin och tobleroneaffären handlade om ett uppenbart misstag och knappa tjugolappen. Det är en historia som Mona Sahlin fick dra oerhörda konsekvenser av och som alltid förföljde henne under 15 år. Att ett moderat statsråd tidigare åkt taxi i anmärkningsvärd utsträckning glömdes däremot snabbt. Ironiskt eftersom en kvinnlig mp-politiker drogs i skiten för liknande taxivanor. Även det moderata statsrådet Gunilla Carlsson misstänkliggjordes för taxiresor. Min egen bedömning var att det nog var ganska sunt att en hårt arbetande kvinna på sena kvällar tog taxi hem från blåsiga och otrygga Gullmarsplan.

Och så är det dags igen i Aftonbladet. Och även denna gång är det en kvinna man jagar och man spelar på våra känslor. Anniel Lööf är nygift och hennes man är folkbokförd i lägenheten. Att en riksdagsledamot har starka band till valkretsen bortser Aftonbladet. Det är oförskämt att på lösa grunder misstänka henne för att överhuvud inte vara i Värnamo. Vidare är Aftonbladet helt osakliga när man talar om "attraktiv bostadsrätt". Det låter ju som en takvåning på Östermalm. Tidningen bygger på med att skriva "En lägenhet som många 28-åringar bara skulle kunna drömma om". Själv kan jag bara konstatera att tvåor i innerstaden är fyllda med boende som är betydligt yngre än Annie Lööf. Annie Lööf är trots allt 28 år. Säkert äldre än många journalister på Aftonbladet och som väl på sannolika grunder kan bo i justa lyor i Stockholm. Kanske ska man inse att Annie Lööf är 28 år och har ett bra jobb. Det går inte att spela på bostadsproblem för ungdomar. Dessutom är hon gift med en 31-åring och misstar jag mig inte kan man vara chefredaktör på Aftonbladet i den åldern.

Men när man granskar allt faller Aftonbladets hela historia. Det handlar om en ordinär tvåa. Vidare är det en lägenhet som faktiskt inte ens ligger i innerstaden. Mitt eget kvarter är fyllt av 30-åriga par i tvåor och treor. De lever inte i bostadslyx. Snarare har dessa "äldre" unga sämre bostadsstandard än deras föräldrageneration hade.

Aftonbladets scoop är knappast värt guldspaden.