2010-07-31

Är friheten större i Vellinge?

"Här är friheten större" är Vellinge kommuns devis och orden möter oss när vi rullar in i denna skånska kommun. Att friheten inte är större för ensamkommande flyktingbarn blev vi varse i vintras. Men nu läser vi att stjärnkusken Lufti Kolgjini även han är tveksam till "friheten" i Vellinge.

Enligt Sydsvenskan ska Kolgjini nu sälja sin hästgård i Gessie och lämna Vellinge kommun för gott. Det sker i protest mot kommunens beslut att han måste riva de fyra personalbodar han utan bygglov lät sätta upp i vintras.

Jag är benägen att tycka att Kolgjini överreagerar. Det har han gjort förr. Självklart kan man inte bygga utan bygglov och man får nog bita i det sura äpplet om man inte följer det regelverk som gäller. Det verkar vara ganska mycket divafasoner och sådan kan inte belönas ens där friheten är större. Bra att Vellinges kommunalråd, Lars-Ingvar Ljungman, biter ifrån och konstaterar:
Problemet är väl att den gode Lutfi inte själv visat någon större smidighet i det här fallet, säger Ljungman. Vi brukar ju hävda att friheten är lite större i Vellinge. Icke desto mindre finns ett regelverk som även vi politiker måste följa. Om inte, får vi länsstyrelsen på oss.
Sydsvenskan, Stjärnkusk säljer gård i protest

Bloggar om ,

Viss association på Skeppsbron


Jag fick en viss association när jag kollade Pridetåget idag. Uppe i ett fönster på Skeppsbron satt en man och kollade.

Rätt cool bild på statsrådet Sabuni


Snyggast klädd i Prideparaden var statsrådet Nyamko Sabuni som Catwoman. En klädsel som kanse vore otillåten på Paris gator.

SvD, DN, Expressen , Aftonbladet

Bloggar om

Har Wijkman blivit kommunist?

Vice ordförande i Tällberg foundation, Anders Wijkman ställer idag på SvD Brännpunkt den befogade frågan om vi behöver iPhone 4. Men samtidigt måsta man fråga sig om den transformerade moderaten och nyligen avgångne kristdemokratiske EU-parlamentarikern blivit kommunist. Ty i grunden är det en ny ekonomisk världsordning han förespråkar när han säger:
Som konsumenter måste vi ta långt större ansvar än idag. En viktig fråga vid varje inköp måste vara: behöver jag verkligen en ny modell?
För saken är ju den att om vi som konsumenter inte deltar i prylhysterien som bygger på principerna om maximal avkastning på kapitalet och fri konkurrens riskerar vi den ekonomiska välfärden. Därmed minskar även incitamenten som kan ta upp människor ur fattigdomens bojor.

Ur miljösynpunkt är elektronikexplosionen ett gissel. Slöseriet med råvaror som inte återvinns leder till ökad rodvdrift i gruvnäring jorden över. Till detta kommer att apparaturen kräver energi. Men samtidigt innebär jakten på nya produkter och ökande marknadsandelar att tekniken utvecklas och att fler människor kan ta del av denna utveckling. Och då handlar det inte primärt om nöjeskonsumtion utan om kunskapspridning, demokratiutveckling och allmänt utvecklad välfärd.

Wijkmans tankar och förlag är viktiga och tänkvärda. Men i grunden förespråkar han en mer reglerad ekonomi. Hur många ställer upp på denna lösning av miljproblemen? Knappast marknadsekonomins recept.

2010-07-30

Trovärdig tolkning av Billström

Dagens Eko har idag excellerat i tendentiös journalistik när man rapporterat att rumänska romer avvisas från Sverige av polisen enligt utlänningslagen. Media tycks ha problem med vissa polismyndigheters tolkning av 8 kap. 2 § där det anges att en utlänning får avvisas om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt.

Ekots reportrar menar uppenbarligen att tiggeri inte kan rymmas under begreppet "inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt" eftersom tiggeri i sig inte är olagligt. Man drar även stora växlar på att någon polis gjort jämförelser och sagt att prostitution inte heller är olaglig. Migrationsminister Tobias Billström tar bladet från mun och säger att tiggeri inte är ett ärligt sätt att försörja sig.

Det är bra att Billström tar sin utgångspunkt i EU-rätten och den fria rörligheten. Media tycks tro att den fria rörligheten handlar om att EU-medborgare har samma rättigheter som den enskilde nationens. Riktigt så enkelt är det inte.

Tiggeri må vara lagligt. Men det tiggeri som vi ser på Stockholms gator och i tunnelbanan är definitivt inte ett ärligt sätt att försörja sig på. Det handlar inte sällan om organiserat tiggeri där man uttnyttjar medmänniskor. Likaså berättar man historier som inte är sanna.

Romerna är utsatta och problemen måste uppmärksammas. Men det är inte rätt att kritisera polisens tillämpning av utlänningslagen.

DN

2010-07-27

Det finns en Hitler i Sverige

Döm om min förvåning när jag via SCB Namnsök konstaterar att det i Sverige finns en person med tilltalsnamnet Hitler.

Politiker med rollproblem

Moderaten Kristina Alvendal, ordförande i Polisstyrelsen i Stockholms län, socialdemokraten Harald Ullman, vice ordförande i City polisnämnd och Berns vd Yvonne Sörensen Björud skriver idag på SvD Brännpunkt om Syndikalisternas absurda blockad av Berns restauranger i Stockholm. De reagerar med all rätt på att Syndikalisterna blockerar restaurangen under täckmantel av en facklig konflikt som Berns restauranger inte har någon som helst del i. Berns har kollektivavtal och sköter sig. Debattörerna tar definitivt inte till överord när de i blockaden ser tydliga paralleller till organiserad brottslighet med inslag av utpressning.

Men Alvendal och Ullman kan kritiseras för att de undertecknar artikeln som ordförande i en polismyndighet respektive vice ordförande i en så kallad polisnämnd. Som politiker måste man veta vilken stol man sitter på och man kan inte bara dra till med en juste titel som ser ut att passa för ändamålet. Undertecknar man som ordförande i en polisstyrelse ska det var i den rollen man agerar.

Varje polismyndighet skall enligt 5 § polislagen (1984:387) för sin ledning ha en polisstyrelse. Polisstyrelsen får enligt 5 a § polislagen (1984:387) inrätta en eller flera polisnämnder under styrelsen. Polisstyrelsens uppgifter är att se till att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt fast för polisverksamheten samt att polisarbetet bedrivs effektivt och uppfyller rättssäkerhetens krav. Polisstyrelsen ska förvisso biträda länspolismästaren och föreslå honom eller henne de åtgärder som styrelsen finner motiverade men styrelsen får inte avgöra frågor som avser polisledning i särskilda fall. Styrelsen sköter alltså inte den dagliga verksamheten. De kan prata med länspolismästaren och ge henner råd hur hon bör agera men de bestämmer inte.

Det är därför lite förvånande när de båda politikerna undertecknar som polisstyrelseledamöter och skriver:
Vi kräver att Samverkansrådet utreder syndikalisternas agerande och att de samverkande myndigheterna agerar lika oavsett vilka förevändningar utpressarna har.
Samverkansrådet är ett samverkansorgan mellan nio statliga myndigheter (Bland andra Kronofogden och Tullen) för att bekämpa brottskonstellationer. Polisstyrelseledamöter i Stockholm kan inte kräva någonting när det gäller dessa myndigheters brottsbekämpning. Polisstyrelseledamöterna kan verka för en viss inriktning men inte mer. Om de vill kräva någonting bör de uttala sig som privatpersoner eller politiker i största allmänhet. Det är oerhört viktigt att man har klart för sig på vilken stol man sitter och vilket uppdrag man har. Det är bra att polismyndigheterna har folkvalt inslag men man måste hålla sig till vad som reglerats i lag och känna till sin roll.
Replik Syndikalisterna
Bloggar om

2010-07-26

Partipolitik i upplösning

En folkpartistisk kommunfullmäktigekandidat i Malmö öppnar. i strid med partilinjen, för samarbete med Sverigedmokraterna.
Att de politiska partierna har problem att hitta kandidater till sina listor är uppenbart. Man har dålig koll på sina kandidater och alltfler udda figurer slår sig fram. Exempel på detta är en på nätet känd haverist och konspirationsteoretiker som bedrev personvalskampanj på Centerpartiets riksdagslista i Stockholm. Om denna person skrev jag i blogginlägget "Partier utan koll".

Likaså är det väldigt egendomligt att den centerpartistiska riksdagsledamoten Solveig Ternström plötsligt bekände sig till Mona Sahlin efter sin högst respektabla besvikelse över Centerpartiets nya energipolitik. Att lämna partiet är en sak men att samtidigt lämna ideologin bakom sig för att stödja en ny är minst sagt dubiöst. Den något udda och excentriske Alexander Bard tillhör väl också kategorin personer som kommer att hjälpa till att stjälpa Folkpartiet snarare än hjälpa. Men uppenbart blir partierna smickrde över att någon vill ansluta sig och ställa upp under partibeteckning.

Sydsvenskan skriver idag om en folkpartist som verkligen sticker ut. Bjarne Kragh står på icke valbar plats för Folkpartiet i Malmö kommunfullmäktige men bedriver personvalskampanj. Det är uppenbart att partiet kommer att få problem med honom då han uppenbart inte valt folkpartiet som plattform för gemensam ideologi utan snarare för att nå individualistiska mål.

Att Kragh är en ulv i fårakläder blir uppenbart när han säger:

– Det här är min åsikt. Om de vill utesluta mig, kommer det att säga mer om deras förhållningssätt till demokrati och yttrandefrihet än det gör om mitt förhållningssätt till en mer ansvarsfull integrationspolitik.

Kragh kan alltså inte identifiera sig som folkpartist trots att han står på en folkpartilista. Han talar om Folkpartiet som "dem".

Lyckligtvis markerar partiet. Allan Widman, ordförande för FP i Malmö, säger enligt Sydsvenskan blankt nej till något som helst samröre med SD. Widman ska prata med Kragh och fråga om han ställer sig bakom sitt partis värdegrund.

Nån j***a ordning ska det vara i ett parti som gamle VPK-ledaren CH Hermansson uttryckte det vid partikongressen 1969 då VPK skakades av fraktionsstrider. Lyssna på det citatet här.

Bjarne Kraghs blogg

Bloggar om ,

2010-07-24

Testa samarin

Just nu brinner det i den gamla Salubrinfabriken i Eslöv. En rolig vän på Facebook föreslår att man ska testa med salubrin - Hjälper mot halsbränna.

En annan FB-vän konstaterar att salubrin lindrar sveda och att branden därför kommer att avta naturligt.

Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, SvD, DN, GP, Expressen

2010-07-18

Hur översätter TT?

TT översätter ett AFP-telegram och sätter rubriken "Militär sattes in mot resandefolk". Kollar man i Le Monde ser man att det handlar om en sammanstötning mellan Gendarmer och resandefolk.
Förvisso är det franska gendarmeriet en militärt organiserad polisstyrka som räknas som den franska försvarsmaktens fjärde försvarsgren. Men att rakt av kalla dem militär är inte riktigt rätt i svenska öron så som vi tänker oss polisens och militärens organisering. Gendarmerna är ju den statliga polis som svarar för lejonparten av Frankrikes territorium. Det är inte militärer som sätts in, typ Ådalen eller diktaturstater. Det är en statlig polis som utför sitt uppdrag.

BBC, Travellers riot in central France after police shooting
DN

2010-07-10

Egendomligheter i sociala medier


UPDATE: Nu är det falska Littorintwittret avslutat. Mycket osmakligt.
En bluff om Littorin på Twitter
I de sociala medierna händer de egendomligaste saker. Just nu twittrar Sven Otto Littorin på ett nyöppnat twitterkonto. Han skriver:
Har skapat ett twitterkonto för att försöka nå ut på ett nytt sätt. Kommer enbart twittra om händelsen och tar emot era frågor. #littorin
Givetvis är detta en bluff. En ganska obehaglig sådan. Bara en sådan sak att han stavar sitt namn med bindestreck i userprofilen. Littorin heter Sven Otto (Julius) och inget annat. Den första followern på Littorins falska konto skulle kunna misstänkas.
När jag läser om Littoringate kan jag notera att ingen reflekterat att sexköpsbrottet preskribreras efter två år. Vi talar alltså om misstanke om ett brott som är preskriberat sedan två år. Detta borde få oss att fundera på om inte straffskalan i sexköpslagen är för låg. Böter eller fängelse i högst sex månader borde ändras till böter eller fängelse i högst två år.

Bloggar om ,

SvD, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, GP, Sydsvenskan, Politiken, Verdens Gang

2010-07-07

Varför publicera bilder på 40-årige Flink

I spelreglerna för press, radio och tv uttalas:
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan
publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
Dessa regler gäller även bildmaterial.

Man kan fråga hur Göteborgsposten, Aftonbladet och Expressen tänker när de publicerar Scanpix bilder på den nu 40-årige Mattias Flink som mördade sju och skadade sex personer när han i ett psykotiskt tillstånd på fyllan sköt vilt i Falun 1994. Den bild man publicerar idag är helt klart tagen med teleobjektiv. Det är inte osannolikt att man legat och väntat på honom när han kommer ut från Beatebergsanstalten.

Alltigenom är detta respektlöst. Det sakna allmänintresse att visa bilder på den grånande Flink.

Karlen har begått ett brott med gigagantisk och ofattbar tragik. Han har dömts till livstids fängelse och kan nu komma att få straffet omvandlat till 32 års fängelse.

Vilket är allmänintresset som gör att man Det räcker med bilden på den 24-årige fanriken i militäruniform från tidigt 90-tal.

Expressen, Aftonbladet, DN, SvD, Göteborgsposten, Sydsvenskan

Jan Björklunds folkparti


I Folkpartiet har det, som jag upplevt det, alltid varit högt i tak och man har ibland kunnat fråga hur liberaler i gemen kunnat ställa upp på sina partiledares mest kontroversiella åsikter. Per Ahlmarks oreserverade, på gränsen till patologiska, hyllning av staten Israel var en sådan gåta. Men igår talade Jan Björklund på ett sätt att det måste gått mången rysning i liberala ryggrader.
Personligen tillhör jag dem som stöder Sveriges militära insatser i Afghanistan. Svenska kvinnor och män arbetar genom ett mandat av FN:s säkerhetsråd och ett avtal mellan Isaf-styrkan och den afghanska regeringen. Jag har inga problem med att Isaf (International Security Assistance Force) leds av NATO och att över hälften av soldaterna kommer från USA. Men samtidigt kan jag inte ge alla deltagande länder i Isaf okritiska kärlek. Men det är precis vad Jan Björklund gör. I sitt tal i Almedalen sa han:
Nu kräver Lars Ohly att Sverige ska lämna Afghanistan. Han anser att Sverige inte ska samarbeta med USA.

Att avsky USA är ofta den minsta gemensamma nämnaren för den svenska intellektuella kulturvänstern, som oftast är mer vänster än intellektuell och kulturell.

I generation efter generation har unga amerikanska män och kvinnor skickats utomlands för att skydda frihet och demokrati i världen. De har tagit på sig huvudansvaret för att skydda oss mot nazism, kommunism och nu islamistisk terrorism. För detta borde vi inte visa avsky, utan tacksamhet.

Det är bra att Björklund visar var han står när det gäller Sveries deltagande i Isaf. Men att så förbehållslöst hlla USA känns vämjeligt. Det är löjligt att Prata om "den intellektuella kulturvänster". Vad är det för uttryck annat än ett föraktfullt skällsord. Björklund gör bättre i att vara lite polerad och tilltala Ohly och hans parti direkt. Och kan borgerliga väljare i Sverige verkligen tycka att vi ska visa tacksamhet för alla USA:s insatser som supermakt? Inte kan väl Folkpartiet ropa ut USA som världspolisen.

2010-07-05

Rättssäkerhet - Nej

Regeringen har varit duktiga på att förändra myndighetsstrukturen i Sverige under sin ämbetsperiod. Myndigheter har lagts ned (av vilken jag saknar Djurskyddsmyndigheten mest), myndigheter har lagts samman och myndighetsuppgifter har flyttats från en myndighet till en annan.

Men uppenbart finns en allvarlig baksida av detta. Vid årsskiftet fick tog Transportstyrelsen över cirka 100 000 ärenden från landets 21 länsstyrelser. Sydsvenskan berättar att Trafikverket skrivit av körkortsärenden en masse sedan man övertagit prövningen av körkortsmål från länsstyrelserna.

Det är anmärkningsvärt att denna "amnesti" inte flaggats upp tidigare. Här ser vi ett flagrant exempel på bristande rättssäkerhet. Lika fall behandlas inte lika.

2010-07-04

Rubriksättning med "Lik i lasten"

Att redigerarna på tidningarna sätter fyndiga och vitsiga rubriker är trevligt. Det funkar nästan alltid. Men idag går DN för långt när man skriver om en trafikolycka i Tyskland under rubriken "Med lik i lasten".

I bagageutrymmet på en av de inblandades bilarna påträffades liket av en kvinna, som enligt polisen med stor sannolikt inte dog i kollisionen. Danska Politiken skriver som det verkligen är och sätter rubriken "Dræbt bilist havde lig i bagagerummet". Även TT undviker att skoja om tragiken. SvD, Sydsvenskan, Aftonbladet Denna nyhet är tillräckligt spekulativ för att locka oss läsare utan morbid humor.
En liknande historia inträffade i England i april 2009. Läs Daily Telegraph

Bild skriver "Beziehungstat? Polizei findet Frauenleiche im Kofferraum"
Welt skriver "Polizei findet nach Unfall Leiche im Kofferraum"

Blogger om

Haschgubbar: -Det är fel på alla andra

Radio Gotland sände i veckan en intervju med en av de inblandade i vårens stora narkotikatillslag på ön där 40 personer på Gotland dömdes för narkotikabrott. Det är ett väldigt bra inslag som talande beskriver hur haschgubbar kan vara, eller kanske snarare, hur de kan uppfatta verkligheten. -Det är fel på alla andra och inget fel på mig. Hasch är jättebra, är mantran som upprepas.

Lyssna särskilt till haschgubbens enorma naturupplevelser som han tackar haschet för. Och precis som många andra i samma situation förnekar han förekomsten av psykoser, tvångsföreställningar och benägenheten att använda andra tyngre droger. Givetvis är hans säljare hyggliga typer som aldrig skulle drömma om att sälja till ungdomar. Att tingsrättens dom mot huvudmännen, som fick fängelse i tre år respektive ett år och sex månader, talar ett annat språk har han uppenbart missat.

Karlen berättar att han rökt på under arbetstid och man behöver inte vara Einstein för att inse att han i likhet med många andra haschgubbar utan skrupler kör bil drogpåverkad. Om en sådan 46-åring kunde vi läsa igår läsa i Motala & Vadstena Tidning.

Det intressanta ämnet om förhållandet mellan haschpuffande och personlig hygien berör han givetvis inte. Annars är det värt viss forskning.

Lyssna på inslaget på denna länk
SR Gotland - Det är en trend att banka ner på haschet

DN och GP skriver om några haschgubbar

Swedish police gives right-footed shoe thieves the boot

Jag läser i GP att polisen gripit en högerskotjuv i Nordstan i Göteborg. Av artikeln att döma har Göteborgspolisen att göra med en person som ägnar sig åt skoorienterad brottslighet. Mannen står nämligen åtalad för att tidigare i år ha urinerat mot skokartonger i en skobutiks lager.

Detta med höger- och vänsterskor var tidigare i år föremål för internationell mytbildning. I Malmö greps en vänsterskotjuv i början av året (om detta har jag bloggat) och i internationell media spreds en skröts då en polisman uttalade att det handlade om internationell liga som stal vänsterskor i Sverige och högerskor i Danmark. Polisen uppgav att svenska butiker exponerade provexemplar av vänsterskor ute i butiken och att man i Danmark skulle göra tvärtom. Nu visade det sig att även danskarna brukar ha vänsterskon framme och högerskon kvar inne på lagret. Så polismannens teori var felaktig men nyheten fick spridning i England där media excellererade i ordvitsar. The Times skrev "Police give left-footed shoe thieves the boot". I texten fortsatte man fyndigt och lät berätta att "the thieves were one step ahead of the detectives". "Perhaps it was a case for Slipper of the Yard, but eventually the clues pointed only one way — to Denmark" är väl också en ordvits som inte går av för hackor.

Om jag nu själv ska försöka mig på att vitsa alternativt skoja till det själv skulle jag vilja fråga om gärningsmannen försökte avvika i en Skoda och hur åtalet för skodegörelse ser ut. Enligt uppgift från Malmö var det där inte frågan om inhemska tjuvar med skorrande "r". Det är inte tänkbart att sådan här skotjuvar tidigt kan upptäckas bland skolbarn som skolkar.

Nu gäller det slutligen att motverka att skobutikerna kräver skottpengar.
Bloggar om

2010-07-02

Många cred till polisen

Aftonbladet skriver om hur Norrbottenpolisen i Haparanda under midsommarhelgen hamnar i underläge. De griper en ung man men tvingas på grund av en upptrappad siuation att släppa honom. Allt detta dokumenteras på mobiltelefon och läggs ut på Youtube.

Det blir bra bilder för åklagaren när han eller hon ska bevisa våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman och främjande av flykt. Men det är också bra bilder som visar på polismän som hanterar situationen på ett mycket ansvarsfullt och samlat sätt. En mobb som tror att polismännen ska tappa behärskningen men som möts av lugn.

Här har vi ett gäng busar som provocerar polisen och tror att de kan dokumenterar ett polisövergrepp. Men i själva verket dokumenterar de utomordentligt sansade och professionella polismän. Och de skapar ypperlig bevisning som renderar dem fängelsestraff.

Där spriten går in går vettet ut.

2010-07-01

Tidsbegränsning av livstid är inte nåd

Marcus Svensson på Smålandspostens ledarredaktion blandar idag ihop begreppen när han skriver om Mattias Flinks begäran att få sitt livstidsstraff tidsbegränsat. Under rubriken "Nåden står över rättvisan" pläderar Svensson för att brottsoffer och anhörigas uppfattningar ska vägas in i bedömningen när ett straff tidsbegränsas. Det är en god synpunkt som också framfördes av Lagrådet i samband med beredningen av lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Men faktum är att åklagaren som ju är den livstidsdömdes motpart vid prövningen om omvandling ska bevaka samhällsintresset respektive brottsofferaspekter. Detta uttalas mycket tydligt i propositionen till lagen.

Bristen i Marcus Svenssons ledare är att han genomgående talar om benådning. Men tidsbegränsning av livstidsstraff är ingen benådning även om det kan upplevas så rent språkligt. Nåderätten är ett särkilt rättsmedel och den ligger fortfarandepå regeringen. Regeringen kan fortfarande benåda de som dömts till livstid. Då sker ingen motivering varför benådning sker. När man numera kan tidsbegränsa ett livstidsstraff är det ett uttryck för att vi egentligen tycker att livstidsstraffet är orimligt. Det behövs men tiden ska kunna förändra saken. Det är fullständigt orimligt om inte brottslingar som begått avskyvärda brott någonstans ska kunna drömma om frigivning. Vi kan inte prata om nåd när man beslutar om tidsbegränsning av livstidsstraff. Det är två helt olika saker.

Personligen hoppas jag att tiden är inne att ge Flink tidsbegränsat straff och det finns anledning att notera att en person som dömts för mord nyligen fick sitt straff tidsbegränsat till 46 år och sex månader.
DN, Expressen
Bloggar om ,

Värnplikt var bra

Idag är värnplikten borta. Det gick lite väl fort tycker jag. Bra är det inte och det blir knepigt när man inte kommer att kunna rekrytera vettiga kompetenta soldater. Ty den dagen kommer.