2009-08-31

Här blandas det friskt

Psykiatriläkaren Thomas Jackson tar idag tillfället i akt att på SvD Brännpunkt framföra åsikten att läkarstudenter ska utbildas i simuleringsdiagnostik. Jackson menar att det förekommer att patienter simulerar sjukdom och att en fällande dom idag mot konstfackstudenten Anna Odell kan få konsekvenser för läkares kliniska praxis. Han ställer sig frågan när läkare ska anmäla.

Men doktor Jackson är nog lite fel ute och behöver inte oroa sig för att i så många fall överväga att polisanmäla patienter som han misstänker simulerar sjukdom. Anna Odellfallet är unikt. Anna Odell erkänner nämligen att hon alls inte var sjuk. Skulle Jacksons patienter göra detsamma har han verkligen lyckats i sitt kliniska arbete. Att anmäla patienter som man misstänker simulerar sjukdom lär inte vara framkomligt eftersom en åklagare knappast skulle kunna nå framgång med att styrka brottet.

Men doktor Jackson passade på. Genom att koppla till konstfackärendet lyckades han få in en artikel på SvD Brännpunkt om innehållet i läkarutbildningen.

Bloggar om

2009-08-29

Statlig polis är att föredra


Bild: Tjeckisk kommunal polis som anvarar för trafikvövervakning och vissa ordningsbrott lånar mitt kreditkort.

Den senaste tiden har det varit mycket oroligt i flera förorter till Göteborg. Det har varit skadegörelse och vid flera tillfällen har bilar och byggnader satts i brand. Falsklarmen har duggat tätt för att locka fram målen för trkassarier - räddningstjänsten. I natt skadades två brandmän i Hjällbo sedan de angripits med stenar.

På dessa problem har Svenska Dagbladet recept. Med stor förvåning läser jag att P J Anders Linder på ledarsidan menar att lösningen ligger i en kommunal polis. Därmed menar han att besluten kommer närmare medborgarna och att kommunalpolitikerna skulle satsa på polisnärvaro. Vips så blive det frid och fröjd i Angerede och Västra Frölunda. Att den kommunala polisen skulle få politiska direktiv att patrullera fashionabla kvarter i Örgryte och hålla uppsikt över lyxkryssarna vid Långedrag föresvävar inte Linder.

Polisnärvaro är givetvis viktigt men knappast lösningen på ett problem som handlar om ett växande utanförskap och ökade klasskillnader som leder till frustration. Drivkrafterna hos de som lever rövare är mycket komplexa och polisen kan bara skydda. Att tro att kommunerna alltid skulle göra rätt prioriteringar är naivt då det i slutändan ändå handlar om resurser. Ett bevis på att den statliga polisen klarar situation och kan göra just det som Linder tror en kommunal polis skulle göra är den inriktning med begreppet "Särskild händelse" som gäller i Rosengård sedan den 7 maj. Polisnärvaron är mycket hög. Men svenska poliser är så välutbildade så att de också ser att detta också kan ha sina risker. Till DN säger en klok och väutbildad polisman:
– Om en pojke blir kontrollerad av oss för 17:e gången är det ju inte så kul för honom. Då kan vår närvaro här bli kontraproduktiv
Polisen är väl skickad att uföra sin uppgift och en kommunal organisation skulle bara splittra polisen i den operativa verksamheten. Risken för politikerinblandning i polisarbetet är uppenbar. I många europeiska länder finns poliskårer som är kommunala vid sidan av en eller flera delstatliga eller statliga organisationer. Inte sällan är ineffektiviteten påtaglig och polisarbetet är minst sagt splittrat. På det hela taget är många poliser i dessa länder sämre utbildade och mindre skickade att lösa uppgiften. Ibland uppstår tveksamhet hos medborgarna vilken poliskår som har vilken uppgift och samverkan vid större insatser lyser med sin frånvaro. Från Italien duggar vittnesmålen tätt om att de statliga poliskårerna Carabinieri och Guardia di Finanza inte bryr sig om att ingripa mot brott som huvudsakligen ska handläggas av de kommunala poliskårerna Polizia Provinziale och Polizia Municipale. I DN
idag redogörs för Europadomstolen för de mänskliga rättigheternas bedöming av poliskotten vid G8-mötet i Genua 2001. Det är en häftig vidräkning med ett land som använder en välorganiserad men tämligen grunt utbildad statlig poliskår - Carabinieri - vid svåra händelser.

Kommunala poliskårer är SvD:s lösning på stora sociala problem. Egendomlig slutsats och kraftig dimmridå. Ordning, säkerhet och trygghet blir inte bättre av sämre utbildade poliser med begränsat mandat och i praktiken operativt ledda av politiker.

Göteborgsposten, DN, SvD, SvD, GP

Bloggar om

2009-08-27

Varför glömmer hotellen oss som glömt

Jag läser i Svenskan att mobilladdaren är den vanligaste pryl som glöms på hotellrum. Själv glömde jag dito i Växjö senast nu i juni.

På det hela taget glömmer jag sällan saker på hotellrum. Om jag undantar mobilladdaren nu i juni saknar jag en necessär som jag glömde i Vetlanda 2006.

Det är lite egendomligt att hotellen själva inte skickar ett SMS eller en e-post när städpersonalen hittat kvarglömt gods på rummet. Detta skulle jag definitivt uppskatta och det är ju inte otroligt att man någon gång glömt något som man senare aldrig förstår var förlusten skett.

Nästa gång ska jag fråga varför hotellen inte är mer kundorienterade kring glömska nattgäster.

Regeringen gör rätt sekretessbedömning

Det tycks råda en ganska utbredd enighet att Aftonbladets publicering av uppgifter om israeliska arméns organstölder var olämplig då den i grunden är felaktig och grovt kränkande. Samtidigt som regeringen uppträder korrekt och hävdar den svenska presssfriheten gör många analysen att den israeliska regeringens angrepp mot den svenska regeringen i sak handlar om att föra fokus från EU:s kritik mot den israeliska staten.

Men Aftonbladets egen redaktion blir pinsamt vämjelig när de hela tiden försöker lägga rimridåer i sin strävan att motverka att kulturchefen Åsa Linderborg och ansvarige utgivaren Jan Helin bör få ta ansvar för sina publiceringsbeslut.

Igår hade Aftonbladet ledarsida ett litet stick (finne inte på nätet) där man krävde att UD skulle offentliggöra alla handlingar som upprättats i den diplomatiska processen. Mycket av materialet har lämnats ut men en del handlingar har hemligstämplats med hänsyn till utrikessekretessen. Aftonbladet påstår att en av de handlingar som hemligstämplats är ett brev från UD till ambassaden i Tel Aviv där man skriver att ambassaden inte ska skicka ut pressmeddelanden. Aftonbladet menar att det är en uppgift som borde inte förtjänar att hemligstämplas.

Om man bortser från det faktum att frågan om offentlighet kan prövas i domstol kanske inser man att regeringen naturligtvis gör rätt bedömning om man orkar förstå utrikessekretessen. Enligt 15 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) anges att sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat om det kan antas
att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar
landet om uppgiften röjs. Ganska harmlösa uppgifter kan sekretessbeläggas och det är inte heller helt ovanligt att hemligstämpeln hävs när historien är utagerad.

Om Sverige bedriver diplomati är det ganska lätt att inse att det inte altid befrämjar kontakterna om motparten vet att en av aktörerna (den svenska ambassadören) fått en näpst av sin regering.

2009-08-24

Blott kungen detta gäller

- Jag sitter inte här som privatperson, utan som konstnär, sa konststudenten Anna Odell i rätten idag.

Så kan man säga men det har ingen betydelse i detta sammanhang. En konstnär är också en privatperson. Möjligen är det relevant om kungen i straffrättsliga sammanhang. Han kan säga: -- Jag är statschef, inte privatperson. Kungen kan ju enligt 5 kap. 7 § regeringsformen inte åtalas för sina gärningar. Den som tjänsgör som riksföreståndare kan inte heller åtalas för sina gärningar som statschef. Denna åldriga rättsprincip, som också finns i många republiker, bygger på den uråldriga rättsprincipen "The kin can do no wrong". Till viss del vilar denna princip också på folkrätten som ju kan innebära att vi i Sverige inte alltid kan åtala en statschef eller regeringsföreträdare i ett annat lan. Men åtalsimunnitet gäller inte den som skapar konst.

Nu är det läge att ta fokus från Anna Odell. Det är synd om henne. Hon har haft ett gott uppsåt och uppenbarligen inte kunnat sätta saker i sitt rätta sammanhang. Värre är det med prefekten Olof Glemme på institutionen för konst. Han är i högsta grad medskyldig till detta genom att inte förmå omsätta institutionens etiska regler i praktisk handling. Glemme borde under en tid praktisera inom psykiatrin och ta några veckor som klottersanerare.

SvD, DN, Aftonbladet

Bloggar om

Rekommenderad högsta hastighet


Två medelålders herrar, den ene betydligt yngre än den andre, blev idag osäkra på det där nya märket som står vid vägarbetsplatser. Nytt och nytt förresten. Det infördes sommaren 2002.

Märket heter "rekommenderad högsta hastighet" och används endast som omställbart vägmärke. Det anger att förhållandet är tillfälligt och att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.
Bloggar om

2009-08-23

Det tretusenförsta inlägget

Jag skrev alldeles nyss mitt 3000:e blogginlägg. Detta innebär att jag skrivit 2,3 inlägg per dag sedan starten på bloggen Kyrkoordnaren den 29 januari 2006. Besöksräknaren stod alldeles nyss på 334 411 besökare och de senaste dagarna har bloggen besökts av i genomsnitt 236 besökare per dag. Men det är väl ganska få som läser. Roligast är kanske kommentarerna som jag får på Facebook.

När jag tittar tillbaka är det få inlägg jag ångrar och jag tycker att det är kul att faktiskt ha blivit mer allmänbildad genom bloggande. Det bästa med bloggen är att de faktiskt känns meningsfullt att plöja igenom så många nyhetskällor. En annan kul grej är att många berättar att de googlat i alla upptänkliga ämnen och fått träff på min blogg.

Jag avslutar med att berätta att det var Martin på Brygubben som fick mig att börja blogga. Vi får se om det blir 3 000 inlägg till.

Bloggar om

Okunnighet om karensdag

Tänk att okunskapen om karensdagen är så utbredd att företrädare för kommuner tror att man ensidigt kan slopa den för att minska spridningen av svininfluensan. Det är dessvärre en fråga för riksdagen eftersom kravet på karensdag i lagen om sjuklön inte är dispositiv.

I förra veckan höjde jag på ögonbrynen när jag läste företagshälsovården Previas tips till arbetsgivarna inför ett kommande utbrott av svininfluensan. I sitt nyhetsblad skrev man:

Diskutera om ni ska tillåta ”flex eller semester”-uttag för att undvika karensdag.
Har inte Sveriges största företag inom företagshälsovård kunskap om lag om sjuklön tänkte jag. Men så slog det mig att det naturligtvis var någon klurig doktor som skrivit utifrån vad han eller hon tyckte verkar bra. Givetvis är det bra att den som känner sig sjuka stannar hemma och dessvärre har då karensdagen den effekten att folk gärna piper till jobbet när de inte borde.

Men okunskapen om lagstiftningen ser ut att vara mer utbredd än så. I Huddinge kommun säger beredskaps- och säkerhetshandläggaren Lena Vilmar, till DN, att man diskuterar man ska kunna erbjuda någon form av ersättning för den karensdag som de sjuka inte får betalt för. Till Östgötacorrespondenten säger Linköpings kommuns personaldirektör, Maria Kreese, att man inte har några planer på att slopa karensdagen. Det var ju ett riktigt svar men lite tråkigt att personaldirektören inte markerar att lagstiftningen kräver en karensdagen.

Tur att Lena Emanuelsson, chef för Sveriges kommuner och landstings förhandlingssektion rycker ut och berättar att det inte är möjligt att slopa karensdagen. – Det är naturligtvis viktigt att smittan inte sprids. Men vad det är för ersättningsregler som gäller för sjukdom det är inte en fråga för varje arbetsgivare utan det är beslutat av riksdagen enligt sjuklönelagen, och den är alla arbetsgivare skyldiga att följa, förklarar hon för SR Dagens Eko.

Som jag ser det finns två lösningar:


1. Riksdagen tar initiativ till en temporär förändring i lagen om sjuklön.

2. Arbetgivare möjliggör för medarbetare som har innestående kompensations- eller flexledighet att ta ut denna i pengar som ekonomisk kompensation för löneavdraget i samband med karensdagen.
Att karensdagen inte är dispositiv framgår av 6 § lag (1991:1047) om sjuklön. En ganska krånglig parageraf som säger att arbetsgivaren inte får betala för första dagen och att sjuklönen för de därpå följande dagarna bara får utgöra 80 procent av anställningsförmånerna.

Ordet karens
Ordet karens kommer från latinets carentia, carere som betyder vara utan något eller sakna något.

Bloggar om ,

Vilka döljer sig bakom de svarta luvorna och maskerna

Rosengårdsborna körde de kriminella autonoma på porten då de igår intog stadsdelen Rosengård i Malmö under parollen "Snuten ut ur Rosengård". De så kallade autonoma är grupper som är mycket brottsbenägna och som verkar samla stora skaror i sina härnadståg. Men varför talas det inget om bakgrund och socialt sammanhang kring dessa grupper som de facto utgör ett hot mot både enskilda och samhället?

Vid några tillfällen under de senaste åren har fokus i media satts på brottslighet som varit särskild farlig och hänsynslös. Media har till exempel vid några tillfällen valt att frångå vanliga publiceringsprinciper genom att avslöja identiteter på brottslingarna. Så har till exempel varit fallet med nazianstuckna kriminella, brottslighet som varit mc-relaterad och våldsamma kriminella ligor som rekryerats kring etinicitet. Personligen har jag inte förstått varför man publicerar identiteten annat än att medelsvensson kan luta sig tillbaka, uttrycka avsky och konstatera att de kriminella inte har samma bakgrund som just medelsvensson. Åtminstone lever de sådana liv som ter sig helt främmande för gemene man.

Samtidigt undrar man vilka det är som lierar sig i autonoma nätverk som Antifascistisk allians (Afa) och Revolutionära fronten (Rf) i syfte att genom revolution upplösa den rådande samhällsordningen och införa det klasslösa samhället. Det är dessa nätverk som ibland uppträder som kampanjer under namn som "Reclaim the streets" och "Djurens befrielsefront".

I den autonoma rörelsen ser vi människor som är mycket brottsbenägna. Just de autonoma grupperna är aktiva att ge sig på meningsmotståndare med våld. Deras samlingar på gator och torg blir att våldsammare och det är bara den framgångsrika polistaktiken som hindrat att person- och materiella skador inte blivit större.

Säkerhetspolisen har i sin rapport "Våldsam politisk extremism, juli 2009" angett fyra typiska vägar för unga människor in i extremism:
1. Utagerarna
2. Grubblarna
3. Familjens väg
4. Kontaktsökarens väg

När det gäller högerextremister har just sådana inslag i personligheterna blivit uppenbara. Vi har sett persongallerier där vi kunnat identifiera utageraren med bokstavsdiagnos, grubblaren som fastnat i teorier om raser och kontaktsökaren som mobbats.

Möjligen har detta med "Familjens väg" inte förts fram så tydligt. Det handlar om radikala åsikter i den egna familjekretsen som peppar till engagemang. Frågan är här om det inte just i denna grupp finns betydande skillnader mellan höger- och vänstergrupper. Att man stimuleras genom syskon är uppenbart. Men värre är det när det frodas extrema idéer bland föräldrar. Jag föreställer mig att föräldrar med högerradikala tankar inte sällan är socialt utslagna och ställda utanför samhället. Förhållandet kan vara mycket annorlunda med vänsterradikala idéer. Göteborgskravallerna visade att föräldrarna där ibland försvarade sina telningar och de sammnanhang dessa uppträtt i. De föräldrar som dök upp var vältaliga och hade hög social ställning. Någon liknande har vi inte sett när nazister levt rövare på Stockholms gator.

Kan det vara så att de våldsamma vänsterradikala grupperna får uppbackning från familjen i större utsträckning än andra politiska extremgrupper. Och är det därför media väljer att låta dem dölja sig bakom sina svarta huvor och undviker att beskriva personen bakom. Handlar det om ungdomar som i vardagen arbetar eller pluggar med framgång är det viktigt att vi får reda på det. Identiteter och familjeband ska inte avslöjas men väl de sociala sammanhangen. Det är endast så vi kan få igång en debatt som bryter mönstren.

SvD, DN, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Aftonbladet

2009-08-22

En öppen bro ska vara stängd

Klockan 19:32 skriver SvD att Liljeholmsbron fastnat i öppet läge.

Klockan 20:31 får vi veta att bron är avstängd. Klockan 21:30 skriver de att bron är öppen igen. Men egentligen är det den öppna bron som blivit stängd så att den är öppen.

DN, SvD

Bloggar om

Påminner om filmen

Att dundra upp på kanalbanken med en Stridsbåt 90H är inte en helt bra grej. Så skedde när Östgöta kustbataljon - fjärde hemvärnsbataljonen skulle visa upp sig i Söderköping. Det handlar om stora krafter när 13-15 ton okontrollerat tar land.

Det slår mig att båtföraren kanske inspirerades av Göta kanalfilmerna som väl har liknande scener.

Skönt att ingen skadades och knappast en händelse som går oförmärkt förbi. Vi lär få se åtal för vårslöshet i sjötrafik. Att det handlar om brister i gott sjömanskap är uppenbart. Utan att begripa något om hur man manövrerar en sådan här båt anar jag att det är totalt vansinne att göra "crash stop" i en kanal. Vattnet har liksom ingenstans att ta vägen och vågorna som bildas lär lyfta upp båten.

Sommaren 2004 omkom två soldater vid Sollenkroka då den båt de åkte med gjort en så kallad "crash stop" och påkörts av den båt som kom efter i kolonnen. Efter den olyckan borde båtchefer och förare inse att "crash stop" är väldigt riskabla moment.

SvD, DN

Catarina Hurtig hade alltså fel

Det blir ärkebiskop Anders Wejryd som viger kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling den 19 juni 2010 uppger Kyrkans Tidning. Den så kallade kungaexperten Catarina Hurtig hade alltså fel när hon chattade på SVT den 17 december 2007. Catarina Hurtig trodde då att ärkebiskop emeritus Olof Sundby som dog 1996 skulle bli vigselförrättare. :)

SvD, Aftonbladet, GP, Dagen

Köp en glass av en körkortslös


Fotbollspelaren och numera sportchefen i IFK Göteborg, Håkan Mild, har blivit av med körkortet efter att ha kört 144 km/h på 110-väg. Att detta blir en nyhet i Sportbladet och seriösa Göteborgsposten är rätt uppseendeväckande och jag borde negligera sådant trams.

Men i intervjun i GP visar Håkan Mild att han är en synnerligen mogen och insiktsfull person. - Jag har inget att skylla på. Jag har kört för fort och det var dumt, säger han samtidigt som han menar att han får skärpa sig eftersom han hade blyfot i maj också.

Jag blir så trött på alla människor som har egendomliga undanflykter och den värsta av alla är väl: -Ja, fortkörare har de tid med, men fånga bovar kan de inte.

Håkan Mild är cool. Och jag köper med glädje den goda glassen från Lejonet & Björnen som Håkan Mild och hans sambo står bakom. Kanongod glass.

Hur är det med mitt eget syndaregister efter körkort i 21 år:

1. 129 km/h på 100-väg i Finska Lappland - dagsböter 5 700 kronor
2. Väldigt, väldigt fort på 70-väg i Bollnäs, rapporteftergift av polisman
3. 97 km/h på 70-väg i Hökarängen - beslut av åklagare att lägga ned åtal med motiveringen brott kan inte styrkas.
4. 92 km/h på 70-väg i Farsta - 2 400 kronor i penningböter.

Inga undanflykter. Dumt av mig och jag skärper mig. Farthållaren är min vän. Hastighetsgränser är viktiga för att öka säkerheten i trafiken.

Odell bluddrar på

Att som förre konststudenten Anna Odell påstå att wallraffjournalistiken som metod skulle påverkas av åtalet mot henne om oredligt förfarande är gallimatias.
På måndag ställs Konstfackstudenten Anna Odell inför rätta åtalad för falsklarm, oredligt förfarande och våldsamt motstånd. Bakgrunden är den uppmärksammade händelsen där hon i sitt examensarbete iscensatte ett fingerat suiciförsök och tvångsvårdades på psykiatrisk klinik.

A propos åtalspunkten oredligt förfarande bluddrar Odell om att en fällande dom på den punkten skulle innebära att journalister som wallraffar skulle kunna straffas. Hon exemplifierar med de båda DN-journalister som i våras lurade nio läkare att skriva ut antibiotika. (Läs här).

Man kan fråga sig om Odell läst åklagarens gärningsbeskrivning där just brottet oredligt förfarande handlar om att hon genom sitt handlande ekonomiskt skadat Sankt Görans psyke. Kliniken har haft kostnader med anledning av Odells egotrippade performance. Oredligt förfarande är en form av bedrägeri där gärningsmannen inte har någon ekonomisk vinning.

Journalister som wallraffar kan göra sig skyldig till mängder av brott och det påverkas inte av detta åtal som Odell tyck tro. Att dra paralleller med DN-journalisterna är helt fel. Där handlade det om att förmå ett antal läkare att ställa diagnos bihåleinflammation och sedan konstatera att dessa förskrev antibiotika i strid med riktlinjerna för behandling av bihåleinflammation. God journalistik som ökar kunskapen om sambandet mellan antibiotikaanvändning och resistenta bakterier. De läkare som eventuellt kan känna sig kränkta har inte utsatts för oredligt förfarande eftersom de inte skadats ekonomisk. De har med all sannolikt fått betalt för sin behandling.

Odell saknar uppenbarligen inte bara insikt i hur hon förolämpat människor som drabbas av sjukdom och de resurser som är till för att hjälpa oss i kris. Hon har uppenbarligen inte förmågan att förstå rekvisiten i brottet oredligt förfarande. Tänk om hon inte heller förstår vad åtalspunkterna falskt larm och våldsamt motstånd innebär.

SvD, Konstfack betalar inte om elev fälls, DN
SvD, DN
Bloggar om

2009-08-21

Det finns de som kan hantera kunder

Svenskan berättar om en undersökning som gjorts på tidningen Markets uppdrag där endast sju av 23 kundtjänster hos de stora butikskedjorna får godkänt. Enligt Market brister det i allt från bemötande till väntetid och kunskap hos de som svarar i telefon eller på mail.

Annat är det med min handskleverantör på nätet. De är en av få som kan leverera handskar i storlek 11. I de vanligaste butikernas diskar ligger ju bara småhandskar. Idag fick jag följande underbara e-brev:
Vår bokföringsbyrå arbetar långsamt men säkert. De har upptäckt att de handskar som Du köpte av oss i september förra året har blivit betalda 2 gånger - dels genom kortbetalning 29/8 samt genom bankgiro 2/10.

Du har alltså ett tillgodohavande hos oss på SEK 239,-.

Vi kan reglera detta genom att Du köper nya handskar och vi drar av beloppet alternativt att vi retunerar beloppet till Dig.


Ska Du köpa handskar rekommenderar jag - Widboms AB

2009-08-19

Lärare på Facebook

Jag samtalade igår med några gymnasielärare på konferens. Samtalet gled in på Facebook och de förklarade allihop att de givetvis fanns på Facebook men att de inte addade elever. Jag tror att det är väldigt klokt av dem. Jag är varm anhängare och brukare av Facebook men samtidigt anser jag att det finns alltför få samtal som handlar om just yrkesroll och närvaro på nätet.

Jag ser att professor Gunnel Forsberg, prefekt på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet bloggat i ämnet - länk här

Bloggar om , ,

2009-08-17

En lufthålspermission är ingen höjdare

Helge Fossmo får går på restaurang skriver SvD.

Vad man skriver i en rubrik blir allmängods och det gemene man minns. Risken är uppenbar att sådan osaklig rubriker skapar felaktiga föreställningar om Kriminalvården. Fördomar slår rot att myter sprids.

Helge Fossmo har begått avskyvärda handlingar och har fått livstids fängelse. Han kommer att sitta inne under avsevärd tid. Men vad som refereras i nyhetsartikeln handlar inte om att denne mördare får dagar i frihet för att inta härliga skrovmål på lyxkrogar. Vad Helge Fossmo möjligen beviljats är i själva verket så kallade lufthålspermissioner. Den som är dömd till ett långt straff kan få lufthålspermission tidigast två år efter dagen för häktning. Därefter kan den intagne få en lufthålspermission en gång om året. Denna typ av permission är bevakad och i regel på fyra timmar. Knappast något som kan rubriceras som lyx eller ens ge förnimmelse av ett liv i frihet.

Att Fossmo vid något enstaka tillfälle får chansen att gå i affärer är inget att yvas över och återigen frågar jag mig hur media får reda på sådana här saker. Dessvärre anar jag att anställda utnyttjar sin meddelarrätt. De har möjlighet att gå till media med denna ctyp av sekretessbelagda uppgifter och källan får inte efterforskas. Detta är bra regler för att avslöja missförhållanden, maktmissbruk och kameraderi. Men att hänga ut att en enskild fånge fått köpa schampoo och gå på en enkel lunchrestaurang är ovärdigt. Så gjorde Expressen redan den 1 oktober 2008 när det gällde Fossmo. Ingen blir sämre av sådana små mänskliga inslag i fängelsevistelsen.

Rättsstaten har rätt att under vissa förutsättning använda våld och att frihetsberöva människor. Anställda i Kriminalvården ska föregå med gott exempel och var förebilder när det gäller vad som är rätt och fel. Att sprida uppgifter av detta slag är ovärdigt och det är synd att media anser de värda att publicera.

Exempel på sådan här tråkig slaskjournalistik har vi sett tidigare. När våldtäktsmannen Niklas Lindgren, den så kallade Hagamannen, satt häktad i Umeå "råkade" en helikopter med fotograf få korn på honom när han vistades i rastgården. Likaså var Aftonbladet påpassligt närvarande med kamera när massmördaren Mattias Flink fördes in på Beatebergsanstalten söder om Stockholm efter en lång vistelse på fängelset i Norrköping. Att de intagna med hjälp av anhöriga skulle tipsa tidningarna tror jag inte.

2009-08-16

Vissa amerikaner är hårda mot kommunister som Obama

Här i Sverige verkar alla tro att president Barack Obama fixar allt till det bättre. Svårigheterna i det får man klart för sig om man följer rapporteringen kring den sjukvårdsreform som han skisserat. Presidenten vill inför ett utvidgat försäkringsskydd för alla amerikaner vilket innebär obligatorisk försäkring för barn och stimulanser för dem som nu är oförsäkrade.

Men motståndet är hårt. Och uppenbarligen är många amerikaner också hårda mot sådana här "kommunistfasoner". Man blir alldeles matt när man i DN läser följande referat från ett town hall meeting:

En späd kvinna uppmanade Mollohan [demokratisk kongressman] att se till att reformen genomförs snabbt: – Jag har en tonårsdotter som är svårt sjuk i reumatism. Hennes behandling kostar tusentals dollar i månaden. Jag fasar för hur det blir när hon blir vuxen. Hon kommer aldrig att kunna teckna en egen sjukförsäkring, inget försäkringsbolag vill ha henne som kund.

Kvinnan fick svar på tal av en ung kortklippt man i välstruken blå skjorta: – Varför ska jag betala skatt för din dotter?

Personer med en grundhållning som liknar den som den unge mannen gav uttryck för finns även i Sverige. Jag har hört dem men sådan här mörka åsikter brukar bara uttalas mellan skål och vägg. Det är skrämmande.

2009-08-15

Skrönor om att bo granne med en moské

I Karlskrona ska det byggas en moské och nu oroas några grannar över att störas av böneutrop. Det är bra att SR Blekinge frågar imamen Abboud Sleiman som trovärdigt berättar att böneutropen ska ske inomhus och att enligt religionen får man inte störa sina grannar.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson, konstaterar att ljudnivåerna måste anpassa efter gällande lagstiftning men han är nog inte helt påläst när han till BLT också säger:
- Mig veterligt har det aldrig upplevts som ett störande moment att det ringer i kyrkklockor, trots att det bor människor intill.
Hade han frågat sina tjänstemän hade han nog fått beskedet att saken nog inte är så enkel.

I alla tider har förekommit kritik och invändningar som gällt klockringning i kyrkor. Frågan har också prövats i domstol mot bakgrund av 9 kap. 3 § miljöbalken. I denna paragraf definieras en olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt 2 kap. 3 § första stycket första meningen miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

När det gäller klockringning nattetid finns en prejudicerande dom från Miljööverdomstolen (MÖD 2002:3). I detta fall faststlogs att klockringningen skulle begränsas eller att man skulle vidta bullerbegränsande åtgärder vid klockorna eller i bostäder i kyrkans omgivning så att den maximala ljudnivån från tidsangivande klockringning inte översteg den maximala bullernivån 35 dB(A) fr.o.m. kl. 22.00 t.o.m. kl. 07.00 i sovrum i bostäder för permanentboende.

När det gäller klockringningar under dagtid kan man anta att närboende får tåla andra ljudnivåer men även här finns naturligtvis gränser.

När det så gäller böneutrop från minareter har det aldrig varit något problem i Sverige. Dels tack vare muslimernas pragmatiska hållning men också utifrån att myndigheterna i samband med bygglovet kan reglera frågan.

Dagen
Blekinge Läns Tidning

Aftonbladets ledarredaktion sitter inte i båten

Det är fascinerande att läsa alla spekulationer kring det maltesiska fartyget Arctic Sea som påstås ha kapats i Östersjön och Engelska kanalen. Även jag har hela tiden haft min teori och den är skeptisk, avvaktande och öppen för alternativa scenarier. Detta trots att det i skrivande stund uppges att Finlands Centralkriminalpolis mottagit krav på lösesumma.

Jag tycker nog att Aftonbladets ledarredaktion skulle kunna "sitta i båten". Men ack nej.

Igår skrev Ingvar Persson ledare och lyckades med konststycket att koppla ihop det påstådda scenariet på Arctic Sea till svensk militärs insatser i Afghanistan och inriktningen i försvarspolitiken. Persson skriver:
Ett av vår tids mest spektakulära piratdåd tycks ha sin upprinnelse utanför Öland. Medan svenska flottister patrullerar Adenviken skulle alltså pirater ha slagit till i Östersjön. Det är svårt att smälta, och kanske är det därför som historien inte skapat större rubriker. Den är alltför osannolik. Dessutom strider den mot filosofin som härskar i säkerhetspolitiken; att Sverige inte behöver försvaras här hemma, men väl på annat håll. I Afghanistan till exempel.
När Persson uttrycker sig på detta sätt slår han in öppna dörrar. Om man bortser från att Aftonbladets har som grundinställning att Sverige ska överlåta till andra länder att solidarisera sig med världssamfundet och verka under FN-mandat förespråkar Paulsson indirekt ett förstärkt militärt försvar och att försvarets ska användas i civila uppgifter. Det är häpnadsväckande av en tidning som inte direkt gjort sig känd som försvarsvänlig och som tidigare kopplat till Ådalen 1931 när debatten förts om att polisen ska kunna rekvirera militära resurser. Detta är ju sedan ett par år möjligt vid terrorismbekämpning.

Inte mig emot att vi sätter upp några sjöstridsflottiljer till och kanske ett par arméflygförband. Men Aftonbladet tycks missa att Försvarmaktens uppgift är att försvara Sverige vid angrepp av en främmande makt. Försvarsmakten har inte, och ska inte, ha något öppet mandat att bekämpa grov brottslighet till havs. Det är en polisiär uppgift som polisen ska utföra på eget mandat eller inom ramen för internationellt operativt polissamarbete. Till sitt bistånd har polisen Kustbevakningen och om angreppet kan rubriceras som terrorism kan polisen rekvirera stöd från Försvarsmakten.

Menar Ingvar Paulsson på fullt allvar att det ska tas en diskussion att upprusta delar av Försvarsmakten och att densamma självständigt ska ha polisiära uppgifter. Tanken svindlar.

SvD, DN, Aftonbladet

2009-08-14

Lars Keppler är en man

Efter att idag ha lyssnat på P1 Studio Ett får jag intrycket att Lars Keppler nog mer är Alexander än Alexandra. Kanske är det inte en slump att författarpseudonymen bestämt till ett mansnamn
Det har varit mycket debatt de senaste dagarna om författarpseudonymen Lars Keppler och om det realiter inte handlar om en framgångsrik marknadsföring när förlaget lanserar en pseudonym. Författarduon Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril "avslöjades i veckan och förklarar nu att förlaget "absolut inte" ville lansera en författare under pseudonym.

Min egen reflektion är att det ju inte går att lansera en bok med författare med så krångliga namn som Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril. Alexander hade varit tvungen att ta tillbaka sitt gamla namn - Gustafsson.

Idag framträdde de i P1, Studio Ett, och berättade hur de skrev succéboken Hypnotisören. De sitter visst bredvid varandra och framställer ofullständiga meningar som författarkompisen och äkta maken/makan förfärdigar. Detta låter väldigt intressant och skulle vara kul att se i verkligheten -rena improvisationsteatern. Om radiosamtalet är signifikant för skrivandet är det Alexander som har sista ordet. Ideligen avbröt han sin hustru och författarkollega. Han verkar klart ivrig den mannen.

Bloggar om

Kultureliten respekterar inte Bergmans vilja

Kultureliten verkar ha svårt att acceptera Ingmar Bergmans yttersta vilja om försäljning av inventarier och fastigheter. Något som han i sitt testamente uttryckte med orden:
Detta är min bestämda önskan och får inte göras till föremål för någon form av diskussion eller något slag av känslomässigt rabalder.
Jag har vid några tillfällen skrivit om rabaldret kring arvet efter Ingmar Bergman. Min utgångspunkt har varit att det är rent trams att kräva att staten ska köpa och bevara Bergmans fastigheter vid Hammars och Dämba. Storheten kring Bergman ligger naturligtvis i filmer och manus och inte i fastigheter och inventarier. Dessutom verkar många missa att Bergman skrivit testamente och att det inte råder någon tvekan om att han vill försäljning ska ske till högstbjudande och intäkterna ska fördelas på arvvingarna.

Nu idag är det Åsa Bernlo, vd och Merit Kapla konstnärlig ledare för Göteborg International Film Festival som tar stämma i den kravkör som är så tondöv att man inte lyssnar på Bergman själv. På DN Debatt skriver de att sommarens stora samtalsämne bland film- och kulturintresserade utan tvekan har varit den förestående försäljningen av Ingmar Bergmans hus på Fårö och försäljningen av lösöre. De uppmanar nu aktörer som förfogar över offentliga eller privata medel och som vill göra en bestående kulturinsats för allmänheten att agera. Underförstått handlar det givetvis om att köpa fastigheter och lösöre.

Det verkar lite fattigt att "film- och kulturintresserade" ägnar sig åt fastigheter och döda ting framför den levande konsten. Vad värst är att de bortser från att satsningar på dessa ting, i strid med Bergmans yttersta vilja, givetvis skulle dränera andra kultursatsningar.

På Fårö kommer vi i framtiden att få se ett Bergmanmuseum i den nedlagda skolan. Detta är smått ironiskt eftersom en av Bergmans stora önskemål var att det skulle finnas en skola för barnen på Fårö. Men det gör det givetvis inte mer.

DN skriver även om auktionen på lösöret och vem vet kanske även den fyrhjulsdrivna bilen är en omistlig del av kulturarvet.

Läs mina tidigare inlägg:
2008-08-07, Statliga medel kan inte användas till allt
2008-08-15, Finns dessa mecenater
2009-06-30, Låt Bergmans hus bli privatbostad

Bloggar om

Visst kan domstolar vara hemliga

Det är alltid lika fascinerande när ett debattinlägg i någon av de stora drakarna är en repris på samma debattinlägg hos kollegan. Debattörerna på DN Debatt idag förenklar Regeringsformens bestämmelser om offentlighet vid domstolar. De verkar anse att alla led i lagstiftningsprocessen kring Försvarsunderrättelsedomstolen har missat grundlagarnas bestämmelser men så är det naturligtvis inte. Samma författare var ute med liknande osakligheter på SvD Brännpunkt i december 2008. (Läs mer här)

Man kan tycka vad man vill om signalspaningen men att komma med tvärsäkra felaktiga påståenden som fyra namnkunniga journalister gör på DN Debatt idag är inte bra för debatten. Östen Johansson, Sverker Lindström, Håkan Olander och Lars E Rabenius kallar sig journalister med lång erfarenhet av utredningsarbete kring grundlagsfrågor om bland annat offentlighet och sekretess. Så är det säkert och då borde de kanske ha delgett lite om Regeringsformens konstruktion på detta områd. När de självsäkert påstår att domstolen är grundlagsvidrig och att regeringen undviker den frågan samtidigt som Lagrådet inte berör grundlagsfrågan om offentlighet och sekretess blir det lite magstarkt.

Enligt 2 kap. 11 § Regeringsformen ska förhandling vid domstol vara offentlig. Detta är tvivelsutan en tydlig utgångspunkt i grundlagen. Samtidigt gäller en 2 kap 12 § att men genom lag kan begränsa denna offentlighetsprincip för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Här målas ett scenario upp att detta nu är en hemlig domstol men sanningen är att vi faktiskt redan idag ser exempel på domstolar som fungerar på ett nästinitill liknande sätt. Samma sekretess råder nämligen när domstolar beslutar om telefonavlyssning eller hemlig rumsavlyssning. De proportionalitetsbedömingar som ligger till grund för dessa undantag är relevanta även för den nyinrättade Försvarsunderrättelsedomstolen.

Men i sak har Lagrådet inte alls undvikit att beröra grundlagsfrågan om offentlighet och sekretess. Det gjorde man nämligen redan i februari 2007 då man föreslog kompletteringar till det då föreliggande lagförslaget. (Lagrådet anger felaktigt i sitt senaste yttrande 2009 att det var 2008.) Man gjorde då även en prövning utifrån Europakonventionen.

Man kan tycka vad man vill om den så kallade proportionalitetsbedömningen är riktig. Men ytterst är det väljarna i val som avgör om riksdagsmajoriteten gjort rätt. För att vi ska kunna avgöra det behöver vi nog debattörer som kan förklara hur Regeringsformen verkligen är konstruerad. Debattörerna på DN Debatt idag har en tendens att hoppa över viktiga fakta och led.

Lagrådets yttrande maj 2009
Lagrådets yttrande februari 2007

Bloggar om

2009-08-13

Skrota ord som bunker


Foto: Utsikt från ett bostadsrum på en säkerhetsenhet. Niclas Sandberg, Kriminalvården

Hur i all världen kan Dagens Nyheter veta vilka intagna som flyttar in på den nya säkerhetsenheten på kriminalvårdsanstalten i Kumla. En person namnges och några är ganska lättidentifierade. Sådan gottande är olämpligt. Inom Kriminalvården råder sekretess dels av hänsyn till de intagna och deras anhöriga och dels av säkerhetsskäl.
Det är också osakligt och spekulativt att tala om en bunker när det egentligen handlar om en anstalt i anstalten. Bunker är förråd av drivmedel på ett fartyg, ett täckt skyddsvärn, skyddsrum eller en sandgrupp. Mycket har gjorts för att just få bort "bunkerkänsla" och det är alltid elände och tragik att människor ska i fängelse. Ordet bunker är missvisande. De flesta av oss som kommer till en bunker kan lämna den när vi vill.

Catarina Hurtig är för snabb om prinsar och prinsessor

Svenskans kungaexpert må veta mycket om livet i kungahuset men koll på Successionsordningen har hon inte.

Jag läser alltid Svenskans hovreporter Catarina Hurtig med viss skepsis sedan hon 2007 i en chatt förklarade att ärkebiskop Olof Sundby skulle viga kronprinsessan och Daniel Westling. Att Olof Sundby vid tillfället varit död i elva år missade hon. Om detta bloggade jag här.
Idag svarar hon på frågan om eventuella barn till prinsessan Madeleine och herr Bergström kommer att ingå i tronföljden?
Hurtig verkar inte ha full koll på Successionsordningen när hon svarar att det "troliga" är att eftersom mamman är prinsessa så blir barnen också det och kommer att ingå i tronföljden. Det är kungen som bestämmer allt sådant, påstår Catarina Hurtig.
Kungen bestämmer nog inte i allt vilka som får kalla sig prins och prinsessa och att som Hurtig tro att kungen bestämmer vilka som ingår i tronföljden är helt fel.
Enligt § 1 i Successionsordningen tillkommer successionsrätten manliga och kvinnliga efterkommande till Carl XVI Gustaf i rätt nedstigande led. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. Detta innebär att prinsessan Madeleines barn teoretiskt sätt kan bli kung eller drottning och kungen har ingenting att bestämma om kring detta faktum.
Sannolikt skulle kungen inte heller kunna besluta att parets gemensamma barn inte skulle vara prinsar eller prinsessor. Om de finns med i successionen blir de prinsar och prinsessor genom Successionsordningens bestämmelser helt utanför kungens beslutssfär. Den enda möjligheten för kungen att påverka tronföljden är att säga nej till äktenskap. Lämnar inte kungen in en hemställan till regeringen om regeringens samtycke till äktenskap kan regeringen inte ge samtycke. Och det är faktiskt så att rätten till kronan inte följer vanliga arvsrättsliga regler. I ingressen till Successionsordningen talas nämligen om det ska vara "äkta" bröstarvingar. Av detta kan man dra slutsatsen att barn födda utanför äktenskapet inte kan ärva kronan.

Idag består Kungliga Huset av kungen och drottningen och deras barn. Därutöver är det bara prinsessan Lilian och prinsessan Birgitta som ingår i den kretsen. Men snart kommer Kungliga huset att bli större. Inom några generationer blir det gigantiskt större om man inte ändrar i Succesionsordningen och skär av några grenar i successionsträdet. Det kommer att bli många äktenskap som den regerande kungen eller drottningen ska ta ställning till. Det kommer också att bli många prinsar och prinsessor som skola inom riket uppfödas i och bekänna den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är. :)

SvD

Bloggar om

2009-08-12

Visst ska poliser vara politiker men inte i socialnämnden


Bild: Länspolismästare i Västerbottens län, Krister Sandqvist, Foto: Peter Knutson
UPDATE: Arbetsdomstolen beslutade den 13 augusti att inhibera polismyndighetens beslut. Av detta kan man inte dra några säkra slutsatser och först nästa år fattar man slutligt beslut.
Länspolismästaren i Västerbotten, Krister Sandqvist, har givetvis rätt när han beslutar att ledamotskap i en socialnämnd inte är förenligt med en anställning som polisman. Men samtidigt verkar det hart när omöjligt för polisledningen att förklara grunderna för sitt beslut. Både tidningar och radio rapporterar som att beslutet skulle omöjliggöra för poliser att vara fritidspolitiker. Så är det inte och detta fall handlar bara om just uppdrag i den nämnd som arbetar med sociallagstiftningens myndighetsutövning.
Under eftermiddagen debatterades ärendet i Studio Ett. Polisförbundet var kritisk till arbetsgivarens beslut och hävdade att det inte var något problem att en ledamot i socialnämnden i detta uppdrag har en relativt sträng tystnadsplikt samtidigt som en polisman har rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om brott. Ombudsmannen på Polisförbundet tyckte att saken var enkel genom att ledamoten skulle kunna anmäla jäv om något känsligt dök upp.
Polisförbundets påstående om möjligheten att anmäla jäv är rent trams. När skulle ledamoten anmäla jäv och lämna sammanträdet? Sannolikt är det försent när den situationen uppkommer.
En av de polismän som ärendet gäller, socialdemokraten Kenneth Fahlesson i Skellefteå00000, hävdade att socialnämnden aldrig hade ärenden som skulle kunna ge lagkonfliketerna. Han räknade upp harmlösa ärenden från dagordningen men "glömde" givetvis det område där det kan bli konflikt. Han nämnde nämligen inte den del av sammanträdet, som oftast är enkel, men som döljer mycket komplicerade ärenden. Jag tänker på den punkt där delagationsbeslut anmäles. Här finns socialbidragsärenden och ärenden om omhändertagande av unga och missbrukare. Vet man vad som döljer sig bakom dessa ärenden är det uppenbart att risken är stor att en polisman kan hamna i konflikt med sin rapporteringsskyldighet.
Låt mig ta ett exempel:
Låt oss säga att socialnämnden belutar att inte omhämnderta en alkoholiserad kvinna enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall trots att kriterierna i 4 § är uppfyllda och tvångsvård borde vara för handen. Bekgrunden till att socialnämnden avvaktar tvångsomhändertagande är att man kvinnan varit utsatt för våld från en man men att han just nu inte utgör någon fara för kvinnan. Socialtjänstemännen har en berättelse från kvinnan och försöker få henne att göra en anmälan mot mannen. Man tror att man kommer att få kvinna att anmäla mannen om man får chansen att tala med henne under några dagar och inte utsätta henne för tvångsomhändertagandet.
I detta läge måste en polisman som får höra historien upprätta en anmälan om misshandel. Detta gäller trots att detta skulle kunna försvåra socialtjänstens arbete.
När länspolismästaren säger nej är det för att polismän inte ska drabbas av dessa regelkonflikter. Det finns så många andra politiska uppdrag en polisman kan utföra. Det är inget problem att sitta i tekniska nämnden eller jobba med skolfrågor.
Om Arbetsdomstolen nu kommer fram till att arbetsgivaren gjort fel och inte har skäl att förbjuda denna bisyssla måste vi nog få lagändring som förbjuder polismän att ta denna typ av uppdrag i socialnämnden eller motsvarande nämnd. Ingen ifrågasätter till exempel att en polisman inte kan vara nämdeman.


Olämplig ridanläggning

Hur bygger man ett ridhus i en styrelse?

Annars tycker jag det är bra att Ronneby kommun vågar bygga ett ridhus i ekonomiskt kärva tider. Ridhus behövs.

Blekinge Läns Tidning

2009-08-09

Tidningarna missar Facebook


I veckan satt jag i ett planeringssammanträde där vi på några punkter kom fram till att vi skulle behöva kontrollera uppgifter med ett antal enskilda personer. Jag erbjöd mig att kontakta några av personerna och jag kunde inte låta bli att säga att jag haft kontakt med dem under sommaren på Facebook. Suckarna hördes tydligt: -Facebook är en lekstuga. Säg inte att du twittrar också, uttalade en av kollegorna med nedböjt huvud vänligt tittande över glasögonen. Själv tänkte jag att vi nu satt fem personer och att några till av oss om några månader är på Facebook. På Facebook kombinerar vi nöje, gemenskap och arbete.

I morse läste jag i danska Politiken att Facebookinvitationer ritar om kartan över nattklubbslivet i Köpenhamn. De gamla klubbarna slås ut av att många enskilda tar initiativ till att hyra ett ställe och bjuda in folk via Facebook. Surt tycker vissa så kallade veteraner.

Politiken är en tidning som liksom Tidningen Dagen finns på Facebook och som arbetar med detta sociala nätverk. Självklart är jag fan av Politiken och vän till Dagen och konstaterar att jag nu läser dessa tidningar på ett helt annat sätt. I stället för att aktivt själv gå in på webbplatsen lockas jag in genom puffarna i Facebook. Min relation till tidningen blir helt klart fördjupad.

Det är lite förvånande att de svenska tidningarna ännu inte verkar ha någon strategi för Facebook. Dagens Nyheter finns där men man undrar om det verkligen är tidningen som står bakom platsen. Svenska Dagbladet finns med och har en handfull vänner men sidan är i träda. Med tanke på att några av redaktionens medarbetare är vänner får man anta att platsen på Facebook är officiell.

En tidning som verkligen förstått styrkan i Facebook är Dagen. För någon vecka sedan skrev redaktören Emanuel Karlsten att Facebook redan inom en vecka var tidningen tredje största trafikkälla (länk). Karlsten sammanfattar sitt historieberättande med orden: href="http://www.dagen.se/blogg/emanuel/2009/07/sa-blev-facebook-en-av-de-viktigaste-medarbetarna">Så blev Facebook en av de viktigaste medarbetarna.

Betydligt mer tveksam blir man till Sydsvenskans nästan tre måndare gamla budskap på Facebook:

Sydsvenskan Snällposten är redan igång på Facebook. Där snackar vi med nyheter som utgångspunkt. Detta ska bli en plats i huvudsak för företaget bakom. Snart hoppas vi att någon får tid att börja bygga upp detta.
"Under construction" eller vad det heter.


Bloggar om:

2009-08-08

Om Blekingevargen och en hund i Skåne

De senaste dagarna har jag via media följt den så kallade Blekingevargens vandringar i Blekinge. Denna varg med okänt ursprung har nu hållit sig i Blekinge under dryga veckan i sitt sökande efter en hona. Någon Ylva annat än folkbokförd i stadsförsamlingen lär han inte hitta och han borde dra norröver.

Tidigare har jag utgått ifrån att vargen inte kommer att möta något bra öde. Jag har tippat på skyddsjakt eller trafikdöden men nu rycker skyddsjakten allt närmare. Under fredagsdygnet dödades minst ett femton får i Sandhamn sydost om Karlskrona och Länsstyrelsens besiktningsman kommer nu att anhålla om skyddsjakt. Sannolikheten att Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt får nog bedömas som stor och det är naturligtvis väldigt tråkigt.

När Blekingmedia nu har svarta rubriker höjer jag ögonbrynet en aning när jag läser om en siberian husky som tagits för varg utanför Höör i Skåne. Skånska Dagbladet skriver i skämtsam ton över hur folk i Höör ringer polisen i tron att de sett en varg. Men mest egendomligt är att hundägaren glatt ställer upp på bild och berättar om sin hund. Han säger:
– Tydligen hade hon hoppat över ett högt stängsel för att kunna träffa boxern och sedan bitit ihjäl en lös tupp i trädgården. Tuppen tog hon med sig hela vägen hem och grävde ner på tomten, säger N.N. som meddelar att det inte var första gången som Corinne rymde.
Att en hund sticker iväg är kanske inte så konstigt. Men att den tar en tupp är nog inte helt bra. Kanske hade det varit pedagogiskt att upplysa om 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter:
En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.

Det hade varit kul att veta om hundägaren i Höör betalat tuppen. Och Höör sedan.

Hoppas nu vargen i Blekinge drar till ett nytt län och slipper skyddsjakt.

BLT, Vargen närmar sig rekord
Sydöstran, Vargfrossa i Sandhamn Ny massaker// Nu höjs röster för skyddsjakt
Skånska Dagbladet, Vargen i Höör var hunden Corinne

Bloggar om ,

2009-08-07

Kustbevakningen och stormar i vattenglas


Bild: Gradbeteckning för Kustbevakningens generaldirektör

Enligt SvD har Kustbevakningen problem med Wikipedia som tydligen har fel symbol för myndigheten. Själv har jag svårt att se skillnaden på de olika vapnen. Och då menar jag inte den Glock som Kustbevakningspersonalen bär. (Göteborgsposten har bra bilder på de olika versionerna). Wikipedias version är möjligen huvudet av en ung örn medan Kustbevakningen själva låter sig prydas med en något mer ärrad örn.

Dessutom är detta ett storm i ett vattenglas. Ett heraldiskt vapen är endast fastställt till sitt innehåll, inte till sin form (blasonering). Kustbevakningens vapen beskrivs med orden: I blått fält över en av karvskura bildad stam ett avslitet örnhuvud, i övre högra hörnet följt av en ginbalk och över denna en ginsträng, allt av guld. Krona: Kunglig
Även myndigheten själv gör med nödvändighet våld på det fastställda vapnet. I tryck (papper, uniformsdetaljer och flaggor) tvingas man ju ersätta guld med gult.
Kustbevakningen som gör så mycket nytta för säkerhet och miljö till sjöss borde kunna hantera just stormar i vattenglas.
Fast innnerst inne tycker jag att det är bra att Kustbevakningen håller koll på Wikipedia och bryr sig. De har örnkoll. Kanske borde Kustbevakningen kontra med att på sin egen webbplats skriva mer om loggan. Det finns ingen anledning att just denna myndighet har så strikta regler för användning som man har genom sin informationspolicy. Att vi bloggare inte ska kunna publicera Kustbevakningens vapen för att illustrera inlägg känns fel.
Att däremot trycka vapnet på visitkort och kläder är ju upphovsrätten förutan straffbart. Det handlar då om föregivande av allmän ställning.

Bondeförbundaren Axel Rubbestad

Ingen svensk torde ha missat begreppet strandskydd de senaste veckorna. Själv har jag idag nyttjat strandskyddet i praktisk mening och passerat privat mark som tack vare strandskyddet inte räknas som tomt. Ack så skönt att kunna röra sig fritt och njuta av det som inte min plånbok tillåter mig att skaffa. I mångas ögon är detta väl ren socialism.

Jag själv tillhör dem som anser att den nya lagstiftningen, som innebär vissa lättnader i områden där tillgången till orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt, stärker strandskyddet. Samtidigt innebär ju lagen att strandskyddet stärks där stränderna redan har exploaterats i hög grad. Men samtidigt tror jag att det är viktigt att slåss för strandskyddet. Strandskyddet är ju de facto en del av den hävdvunna allemansrätten och en inskränkning i den privata egendomsrätten.

Om vädret inte varit så förträffligt de senaste dagarna hade jag gått till Riksdagsbiblioteket och fördjupat mig i historien kring strandskyddet. Inte minst skulle jag ha tittat på förarbetena till lagstiftningen kring strandskyddet i Strandskyddslagen 1951. Riksdagsmannen och Bondeförbundaren Axel Rubbestad, civilförsvarsminister i Per-Albin Hanssons samlingsregering, betraktas i Wikipedia som en Allemansrättens dödgrävare eftersom han argumenterade emot strandskyddet. Men min fråga är om det är ett rättvist eftermäle. I riksdagsdebatten sade han:
Jag kan inte förstå annat än att det är liksom att slå blå dunster i ögonen på folk, ett hårklyveri av jurister, som inte stämmer med det verkliga förhållandet, ty det står ju tydligt i 4 §, att det inte är förbjudet att ta väg över annans område, om ingen skada sker. Lägg märke till att om det sker skada är det förbjudet. Det är detta som inte herrarna tänkt på, när ni formulerade edra bestämmelser om allemansrätt.
Kan det vara så att Rubbestad inte var så illa ute? Att han faktiskt hade gott uppsåt.

Dessvärre gjorde dock Rubbestad ett stort misstag när han stödde den nazianstuckna kampanjen "Mota Moses i grind" som syftade till att förhindra judisk invandring i början av 40-talet.

Wikipedia om Axel Rubbestad

2009-08-06

Fina ord om LKAB-chefen


Bild: LKAB

Läsarkommentarer i tidningarna har ofta en tendens att spåra ur i skydd av anonymiteten. Det är därför skönt att läsa de många läsarkommentarerna i Norrländska Socialdemokraten med anledning av LKAB-chefen Ola Johnssons död. Det är idel varma ord från framförallt medarbetare i företaget. Läget är samma i Norrbottenskuriren.

Om jag hade varit redaktör hade jag övervägt att stänga kommentarsfunktionen. LKAB är ju ett företag som berör många och som väcker känslor av alla de slag. Men uppenbarligen blev det rätt att låta människor visa sin egen sorg och deltagande i anhörigas sorg.

NSD, DN, Norrbottenskuriren

2009-08-05

Blekinges landshövding! Var står hon?

Varför pressar ingen Blekinges landshövding, den förra vd:n för Företagarna, Gunvor Engström, om vad hon menar med sitt tveksamma uttalande i Svenskan den 29 juli.
Det verkar finnas en allmänt spridd uppfattning att landshövdingeposter är reträttposter för politiker. Så är det ju inte riktigt och bland landshövdingarna finns också sådana som verkat på framträdande poster i offentlig förvaltning och näringsliv. Överlag är det mycket kvalificerade personer som gör mycket bra insatser. Politiker har ofta mycket djupa kunskaper och breda erfarenheter. De som blir landshövdingar visar att de kan fungera som partipolitiskt fria ämbetsmän.

Det är en smula egendomligt att Blekinges landshövding, Gunvor Engström, inte pressas mer i denna historia kring Marianne Samuelsson. När SvD den 29 juli frågade runt bland landshövdingarna om hur de såg på att framträdande personer skulle kunna behandlas annorlunda var samtliga klockrena. Landshövding efter landshövding svarade att det var omöjligt och fel.

Men en av landshövdingarna utmärkte sig. I Blekinge är Gunvor Engström landshövding sedan knappt ett år. Hon har en bred karriär men blev framförallt känd i chefsposition på Svenskt Näringsliv och under fyra år som direktör för Företagarna. I SvD säger Gunvor Engström:
– Jag kan förstå hur hon [Marianne Samuelsson] tänker om det handlar om en otroligt viktig person, men jag kan förstå att vissa medborgare kan undra varför han ska ha förtur. Det är en känslig fråga, men det kan vara särskilt viktigt i vissa län att värna om de entreprenörer som finns.
Anmärkningsvärt uttalande och angeläget att känna Gunvor Engström på pulsen.

2009-08-04

Behövs en länsstyrelse på Gotland

OVAN: Länsstyrelsens korta pressmeddelande verkar var askirvet för intranätet och kallar landshövdingen vid förnamn.

Så har då Gotlands län fått en tillförordnad landshövding. Men samtidigt noterar jag att regeringen i sitt pressmeddelande skriver:

Tills ny landshövding utses träder länsrådet i sedvanlig ordning in som vikarierande landshövding på Gotland.
Frågan är om detta verkligen kommer att betyda att Gotland får en ny landshövding. Jag har länge tippat att Marianne Samuelsson skulle bli den sista landshövdingen i den gotländska landshövdingalängden men blir nu plötsligt osäker.

Det är trevligt att Gotlands län har en landshövding men frågan är om det är befogat att det finns en länsstyrelse med alla kompetenser som behövs. En icke oväsentlig del av länsstyrelsens arbete handlar om samordning och tillsyn av kommuner. Gotlands län består av en, läs en, kommun.

Kan länspolismästaren i Stockholm tillika vara länspolismästare i Gotlands län och kan lokal åklagare i Visby sorteras in under Västerorts åklagarkammare i Stockholm borde väl länsstyrelsen kunna få en alternativ organisation. Landshövdingdoyen Björn Eriksson i Linköping skulle kanske kunna komma till residenset i Visby någon gång emellanåt.

2009-08-02

Egendomlig facklig syn på säkerhet

Det är tråkigt när folk gör rejält fel på jobbet utan att de inser det.
Igår skrev jag om hur Destination Gotland avskedat en sjöman på M/S Gotland för att han låtit sig intervjuas i Radio Gotland strax efter kollisionen med HSC Gotlandia II utanför Nynäshamn. Av media kan man få intrycket att det är själva radiointervjun som är orsaken men rederiet framhåller att besättningsmannen inte skött sina säkerhetsuppgifter då han låtit sig intervjuas. Som försvårande omständighet, men knappast som orsak, anger rederiet också att mannen brutit mot rederiets regler att vd:n ska sköta presskontakter. Det hör också till saken att rederiet avskedat sjömannen och det betyder ju i praktiken att man anser att han grovt brutit mot anställningsavtalet.

Mannen säger nu att han upplevt att larmet var avblåst och förnekar att han känt till kommunikationspolicyn. Det är anmärkningsvärt och något som ingen annan kan belastas för. Om man betänker att besättningsmannen också är journalist vid lokalradion är det klart konstigt att han inte tagit del av eller förstått kommunikationspolicyn. Just en sådan sak torde intressera en journalist.

Men riktigt oroad blir jag när jag läser facket SEKO:s syn på säkerheten på ett fartyg. SEKO Sjöfolks ombudsman Peter Skoglund ska givetvis försvara sin medlem men till Aftonbladet säger han men det blir verkligen egendomligt när han drar in bemanningsfrågan:
– Man räknar med att i en nödsituation så slås ungefär 10 procent av en besättning ut. Det vet man genom statistik. Därför ska ett rederiet ha en bemanning som klarar av en sådan situation. I Destination Gotlands fall ska en nödsituation kunna lösas trots att 5-6 personer inte fungerar optimalt.
– Om hela säkerhetsorganisationen slogs ut av att en gubbe pratade med medier, så är båten underbemannad. Och i så fall har Sjöfartsinspektionen godkänt en för liten säkerhetsorganisation.
Detta uttalande är helt otroligt osakligt och dumt. Vad fackets ombudsman gör är att säga att ett visst antal av fartygets besättningsmän kan strunta i sina uppgifter eftersom det alltid kan vara värre. När det gäller regler som handlar om säkerhet kan man aldrig försvara avvikelser med att det ju ändå inte hände något. Skulle han säga samma sak om några besättningsmän var berusade? Tanken svindlar.

Nej bättre argument ska nog till om SEKO Sjöfolk ska kunna försvara sin medlem.

Aftonbladet, SvD , Barometern, GP
Bloggar om , ,

Vargen kommer, vargen kommer

Just nu skrivs det en del om två varghannar som är ute på vift efter en Ylva. En av vargarna har synts i Norrtäljetrakten under veckan. Den är försedd med sändare, kommer från Galvenreviret i Hälsingland och heter M9-01. Den andre varghannen har okänt ursprung men har den senaste veckan synts över hela Blekinge och var nu i fredags på väg mot återvändsgränd i sydöstra Blekinge ner mot Karlskrona skärgård. Norrtäljevargen är särskilt intressant eftersom den har en invandrar finsk-rysk hjälte som sin far, den så kallade Pessinkivargen.

Blekinge Läns Tidning har nästan spårat ur i rapporteringen kring vargen och tidningens redaktion uppmanar läsarna att rapportera om vargen. Jag har full förståelse för nyhetsvärdet och den spänning det ligger i att följa vargen men det leder även till en osund hets mot det ensamma djuret. Vissa av läsarkommentarerna är minst sagt anmärkningsvärda och verkar vara skrivna på fyllan av folk som förhoppningsvis bara drömmer om att de har jägarexamen.

Det är väl ganska uppenbart var det kommer att sluta. Något nyetablerat vargrevir i Småland eller Blekinge lär vi inte få se. Mer sannolikt ser vi snart en rubrik om en trafikdödad varg på E22. Föroppningsvis kan skadorna på tamboskap begränsas och de drabbade ersättas så att man slipper skyddsjakt.

Sydsöstran - En orädd varg är mycket farlig

Bloggar om ,

En sjöman ska inte älska radions våg

UPDATE: Nedanstående nyhet blir ännu mer egendomlig när jag efter ett tips i kommentatorsfunktion får uppgift om att den man som fått sparken från Desitnation Gotland är frilansjournalist på SR P4 RAdio Gotland. Och mycket riktigt. Mannen finns upptagen på deras personallista. Detta är givetvis inte bra. Om man är sjöman och fartyget befinner sig i en krissituation kan man inte gå in som journalist. Dessutom är det nog solklart att man känner till rederiets informationspolicy om man arbetar som journalist. Mycket tråkig historia detta.

Så insinuant av media att påstå att en anställd på M/S Gotland fått sparken för att han uttalat sig i radio i samband med kollisionen mellan M/S Gotland och HSC Gotlandia II. VD:n för Destination Gotland anför att skälet till avskedet är att besättningsmannen lämnat sin säkerhetstjänst.

Jag hörde själv inslaget med mannen som då uppgavs vara båtvärd. Jag spetsade öronen och förvånades över att någon som inte tillhör befälet uttalade sig om en nyligen timad olycka (I andra tidningsintervjuer efter olyckan uppges mannen förvisso vara intendent). Likaså lät det konstigt att besättningsmannen gång på gång betonade att han sovit vid smällen. På det hela taget hade han dålig koll och knappast någon strategi med uttalandena. Nyhetsrapporteringen syntes vara i första rummet framför passagerarna. (Inslaget finns på denna länk)

Destination Gotlands påstående om grunden för avskedet låter övertygande och rederiet måste givetvis agera tydligt när det gäller sjösäkerheten. Yttrandefrihet ska alltid hävdas men när det gäller passagerarnas och besättningens säkerhet går detta givetvis i första rummet. Tragiskt att en besättningsman kan tänka så fel. En båtvärd borde ha fullt upp med sina arbetsuppgifter vid en sådan här händelse. Men i förlängningen är det också väldigt tråkigt med hänsyn till den enskilde sjömannen att tidningarna skriver om historien.

Hör Destination Gotlands vd förklara avskedet här

Aftonbladet, SvD , Barometern, GP
Bloggar om , ,

2009-08-01

Bra att Kriminalvården kommit ut


Jag blev glad över att Kriminalvården KOMMIT UT och nu låter sin personal gå i Pridetåget.

Ett litet citat ur Fridas visor - Släpp fångarne loss:

---Men gärna för mig! Om jag konstapel vore,
jag öppnade. Nyckel kved på Fridas milda bud:

De komme i trav, så vilda ut de fore
och andades av luften ljum och såge vårens skrud!

Bloggar om , ,

PayEx tar över statens hantering av böter


Bild: En tjeckisk polisman lånar mitt kreditkort och verkställer böter.

PayEx grundare Max Hansson är topp tunnor rasande på Länsstyrelsen i Gotlands län. I torsdags skrev han en e-post som möjligen kan sorteras in i facket "brev som inte borde skrivas om jag tänkt efter några dagar och konsulterat mina rådgivare". Men brevet är roligt:

Då det gäller den omtalade lunchen så har jag aldrig sagt att jag skulle bjuda dig på någon sådan. Däremot så har jag sagt att jag kan ordna lunch eftersom mötet beräknades ta flera timmar och då alternativa lunchmöjligheter ej fanns vid detta tillfälle. Lunchen var en enkel thai-lunch med kranvatten och råvarukostnaden cirka 30 kronor per person. Även om jag tycker att vi är världsbäst på att fakturera så skulle det kännas konstigt att sända en faktura till vår landshövding på detta belopp. Men om nöden så kräver så skickar jag givetvis en.
Vi får hoppas att regeringen, som gärna vill privatisera så mycket som möjligt inte lägger ut böteshanteringen på något privatföretag. Denna del av rättsväsendet har ju outsourcats i vissa länder. I Sverige är det domstolar, polisen, åklagare, tullen och kustbevakningen som kan utfärda böter och pengarna ska in på Rikspolisstyrelsens konto (Tullverket har egen uppbörd). Nog borde det vara lockande för staten att sälja fakturorna till PayEx. Om landshövdingen på Gotland småningom döms till dagsböter tar PayEx över fordran och tar in pengarna från landshövdingen.
Brevet i dess helhet finns på Gotlands Tidningar

Bloggar om , , ,