2006-05-29

Danziger gatt

Måndag kväll på HSC Gotlandia. Landsorts fyr i öster. Nu har jag nästan tre timmar att förbereda morgondagens fõredrag. Det är alldeles utmärkt.1

2006-05-28

Snabba krönikörer

Varför inte ligga lite lågt?
Expressens Liza Marklund och Aftonbladets Johanna Hildebrand har i dag i sina krönikor plockat in texter och gjort kopplingar till lördagsmorgonens mord i Västerhaninge- Tungelsta.

Det känns inte riktigt bra att man relaterar till ämnet i ett så här tidigt skede. Båda krönikorna tar upp angelägna ämnen men man borde ha kunnat överlämna till läsaren att själv göra sin kopplingar till ett nyligen timat allvarligt brott. Jag förstår givetvis att krönikörerna plockar upp en färsk händelse eftersom detta sannolikt ger fler läsare. Men risken är samtidigt stor att man bidrar till att sprida spekulationer och kanske t.o.m. försvåra läkeprocesser för alla de som är offer vid en sådan här händelse.

Johanna Hildebrandt har nog inte tänkt på vad hon skrivit
Johanna Hildebrand borde ha läst sin krönika flera gånger innnan hon tryckte på publiceraknappen. Rubriken till krönikan är "Vi måste lyssna på våra barn”. Detta är givetvis ett riktigt påstående men alltför tidigt att utropa dagen efter den tragiska händelsen i Västerhaninge. Vad vet Johanna Hildebrand om detta har relevans i just detta fall.

Därefter kan man fråga sig hur man i denna situation, alluderande på Västerhaningetragiken, kan skriva: "En sund dos misstänksamhet och krasshet är aldrig fel, speciellt inte när det gäller dem vi släpper nära våra barn." En självklarhet men som i detta sammanhang blir adresserat till en enskild person. En mor som just förlorat ett barn.

Sådana texter rimmar väldigt dåligt med den pressetiska regel som säger att journalisten noga skall överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Journalisten skall avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Skriv gärna om förälskelsen som "lägger ett rosa raster på den nya partnern så att bara de goda sidorna syns", men koppla det inte till en händelse som bara har drygt ett dygn på nacken.

Jinges Web och Fotoblogg
En relevant och befogad skildring av vansinnesdådet i Västerhaninge / Tungelsta finns på Jinges Web och Fotoblogg. Jinge skriver bl.a.: Trösten i bedrövelsen är att socialförvaltning, kyrka och skola reagerade direkt. Kyrkan hade öppet från igår mitt på dagen till sena kvällen, det blir säkert likadant idag.

Linda Skugge
Jag avslutar med att länka till krönikören och författaren Linda Skugges blogg. Linda Skugge frågar sig a propos illdådet i Västerhaninge: Varför vågar ingen ingripa?

Som vanligt ställer Linda Skugge frågor och bombarderar med påståenden. Svaren och de konstruktiva idéerna får man leta efter i hennes krönikor. Jag tror mig i alla fall själv ha hittat en pusselbit till svaret på Linda Skugges fråga - Varför vågar ingen ingripa?

Läs här, 11 maj 2006 och läs här 9 maj 2006.

Andra bloggar om: , ,

Krokig väg för äldrepolitiken och långsamt uppvaknande

- Jag menar att kvarbo-principen har drivits alltför långt. I vissa fall har det blivit för svårt att få plats i ett särskilt boende även när vård- och omsorgsbehoven är stora. uttalar socialminister Ylva Johansson på DN-debatt idag. I debattartikeln lovar socialministern 250 miljoner kronor om året för att få kommunerna att bygga fler äldreboenden. k

Kvarboenderincipen har drivits för hårt
Kvarboendeprincipen har drivits hårt som en komponent i äldreomsorgspolitiken de senaste åren. Detta har inneburit att gamla tiders institutionsboende har försvunnit. Som en effekt av kvarboendeprincipen har t.ex. ett stort antal s.k. servicehus byggts om och det har blivit allt svårare för äldre att få möjlighet att flytta till ny bostad på ålderns höst då kroppen sviktar.

Det är bra att regeringen nu vaknar upp men man måste självkritiskt fråga sig varför man drivit en ny omsorgsprincip så hårt. Det är ju uppenbart att många äldre drabbats av en principfast fartblind politisk viljeinriktning men man måste med facit i backspegeln fråga sig vad som blev fel.

Är regeringens löften tomma ord?
Regeringens löfte om åtgärder är trösterika men den kritiske måste leta efter vad som kan vara tomma ord. Ylva Johansson uttalar t.ex.: -Det skall finnas bra äldreboende som hyresrätter med hyror som är möjliga att betala. Politiken måste ta ett ansvar för detta.

Detta är lätt att uttala men svårt att leva upp till. Det räcker inte med marginella statliga bidrag för att få ner hyrorna. Hyreskostnaderna är relaterade till byggkostnaderna och när det gäller boende för äldre kan man misstänka att det t.o.m. blir dyrare att bygga. Kravet på ljudisolering är högre, våtutrymmen måste vara större och kravet på tillgänglighet kräver bl.a. hiss i större utsträckning. Skall boendet vara optimalt bör även hyresvärden kunna erbjuda olika trygghets- och servicetjänster.

Regeringen borde fråga sig varför privata intressene överhuvudtaget inte bygger nya hyresrätter. Svaret är givet. Det är inte lönsamt. Och vad värre är. Det är en förlustaffär.

Att inför detta faktum tala om rimliga hyror ter sig inte realistiskt. Jag betvivlar att de kommunala ekonomierna klarar av att bygga allmännytta för att klara behoven. Många kommuner tog ett stort ansvar inför 60- och 70-talets miljonprogram för att få bort bostadsbristen. Vågar de ta ett nytt sådant ansvar?

Andra bloggar om: , , ,

2006-05-27

Misshandlade kvinnor förlorare

22 000 kvinnor utsätts för misshandel
Våld mot kvinnor är ett allvarligt hot mot kvinnors liv och hälsa. Varje år utsätts drygt 22 000 kvinnor för misshandel. 20 kvinnor misshandlas till döds. I 75 procent av kvinnomisshandelsfallen är det en närstående som är gärningsman.

Kvinnojourer
I helgen håller ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer årsmöte i Gävle. Det är en organisation som arbetat i stark motvind det senaste året. Upprinnelsen till kräftgången är en TV-dokumentär där bl.a. dåvarande ROKS-ordföranden Ireen von Wachenfeldt intervjuades. Under intervjun säger ROKS-ordföranden något i stil med: -Män är djur, tycker inte du det. Det är uppenbart att detta var ett klipp i en längre intervju och första delen av programmet fälldes i Granskningsnämnden samtidigt som del två av programmet kritiserades.

Efter programmet idiotförklarades ROKS som någon form av manshatare och flera kommuner ifrågasatte samarbetet. Hela Sverige rasade mot ROKS när man egentligen borde uppröras av kvinnovåldet.

Vem tjänade på det? Knappast de kvinnor som söker värn hos kvinnojourerna.

Kvinnojourer är en verksamhet som skall stödjas och det är glädjande att regeringen kommer att lägga en proposition om att alla kommuner skall ha ett organiserat stöd för kvinnor som misshandlas (kvinnoskyddslag).

Sist men inte minst. Vad är män som misshandlar kvinnor? Djur? Kanske! Varför får man inte säga det? Uppmärksamheten mot det yttrandet har väckt större engagemang än det faktum att 20 kvinnor dödas och 22 000 kvinnor misshandlas varje år.

ROKS
Sveriges kvinnojourers riksorganisation
Sveriges Mansjourers riksförbund

Andra bloggar om: ,

HSC Gotlandia II på ingång till Visby

Som Kyrkoordnaren tidigare berättat kommer en ny färja att sättas in på Gotlandstrafiken under juni. Den nya Gotlandsfärjan HSC* Gotlandia II har just gått igenom Kielkanalen och under söndagen skall fartyget nå Visby.

Det pågår för närvarande samtal om att återuppta färjetrafiken Visby - Öland. En artikel om detta har varit införd i Ölandsbladet den 11 maj. Men är det verkligen realistiskt att tro på färjetrafik mellan Gotland och Öland. Gotland behöver fler förbindelser till fastlandet och kan ta emot fler besökare men vad tål egentligen "den smala ön"?

*HSC (High Speed Craft). En definition av höghastighetsfartyg antagen av IMO (International Maritime Organization), med fart och storlek som variabler.

Gotlands Allehandas fotograf Rolf Jönsson var på plats och förevigade Gotlandia II.

Grattis Hofors

En 70 årig kvinna från Hofors vann alldeles nyss 25 000 kronor i månaden under 20 år på en trisslott. Dragningen skedde i TV 4:s morgonsänding från Solvalla.

Jag är inte särskilt entusiastisk för spel eftersom det har en mörk baksida. FÖr två procent av de spelande är spelandet en katastrof. Men eftersom spel är en viktig finansieringskälla av ideell sektor tycker jag att spel ändå är godtagbart.

Givetvis är jag för det svenska spelmonopolet. Bättre med pengar till ungdomsidrott och stöd till personer med funktionshinder än pengar till utländska aktieägare. Dessutom ger Svenska Spel sysselsättning på Gotland.

Jag blir väldigt glad över att se Hoforskvinnans uppriktiga glädje. Om man är 70 år och kommer från brukssamhället Hofors i Gästrikland är man värd att vinna en massa miljoner.

Andra bloggar om:

2006-05-26

Google Adwords kastar ut Sverigedemokraterna

Centerpartist gjorde reklam för Sverigedemokraterna
Länstidningen i Östersund berättade i tisdags om centerpolitikern och kommunalrådet Carina Zetterström som på sin blogg haft oturen att få reklam förmedlad av företaget Google. I allt elände visade det sig att Google AdSense (TT uppger att det var Google AdWords) slumpade fram reklam från Sverigedemokraterna.

Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda hamnar i kläm
Under fredagen fortsätter denna historia då det avslöjas att Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda råkat ut för samma sak. De får på sina webbplatser direktlänk till Sverigedemokraterna med budskapet "Vi säger det ingen annan vågar". Till råga på allt gjorde de båda tidningarnas webbversioner reklam för scientologsektens kurser samma dag. Pinsamt!

Okunskap?
Google är snabba och kastar ut Sverigedemokraterna. Därmed måste de nog bedömas som en pålitlig leverantör av tjänster.

Men den stora frågan återstår. Hur vågar en tidnings chefredaktör sälja reklamplats där man inte är fullständigt säker på annonsinnehållet? Denna problematik är inte ny. Själv gjorde jag upptäckten redan 1999. Då handlade det om läkemedlet Viagra som dök upp på en webbplats med barn som målgrupp.

En annan sida av myntet är att annonsören inte vet var hans eller hennes annons visas. Församlingsfakulteten i Göteborg är en liten kristen gammalkyrklig utbildningsinstitution som annonserar om sommarläger. Deras reklam har jag sett på extremt rasistiska webbplatser. Sannolikt är man från Församlingsfakultetens sida fullständigt omedveten om var det egna namnet exponeras.

Läs mer
Vill du läsa mer om detta rekommenderas du ett besök på Trelleborgs Allehanda. Tidningen publicerar en TT-text och man ler lite hur konstigt det blir när en tidning sätter in en oredigerad TT-text som handlar om den egna tidningen.

Det måste vara jobbigt att vara ansvarig utgivare och ha semester.

Andra bloggar om: , ,

Människohandeln måste bekämpas

Lutherhjälpen har i dagarna startat kampanjen "Bekämpa människohandeln" . Närmare en halv miljon kvinnor och barn förs varje år in i EU-området för att kränkas, säljas och utnyttjas inom prostitution och annan verksamhet. De utnyttjade kvinnorna och barnen kommer ofta från de fattigaste delarna av Europa, men även från andra fattiga delar i världen.

Lutherhjälpen stöder långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att ge människor möjlighet till egen försörjning och ett värdigt liv. Lutherhjälpens plusgironummer är 90 02 56 - 9. Klicka på denna länk för stödja Lutherhjälpen arbete.

2006-05-25

Hard Rock Hallelujah - Men vad betyder ordet halleluja?

"Hard Rock Hallelujah" är titeln på den låt som det finska metallbandet Lordi vann Eurovisionsschlagern med. Men vad betyder egentligen halleluja?

Svaret får man på denna länk.

Andra bloggar om:

Spionen Bergling vet att tjäna pengar på Skandiaaffären

- Han kommer alltid att hitta någon att umgås med, rattfyllerister, bedragare och småtjuvar. - Men många kommer att tycka som jag, att hans straff är orättvist. Han kommer att åka på stryk. Orden kommer från spionen Stig Sydholt, f.d. Eugen Sandberg, ursprungligen Stig Bergling i dagens Aftonbladet och det handlar om spekulationer kring förre Skandiadirektören Lars-Eric Petersson som dömts till två års fängelse av tingsrätten.

Trots att Bergling inte har något nytt att komma med lyckas han titt som tätt uttala sig i tidningar som någon form av expert. Naturligtvis får han ersättning för detta och vi läsare börjar väl tycka att han är gammal snäll gubbe med stor livserfarenhet. Och som vanligt är Berglings uttalanden osannolika. De är bara delar i det mönster som gjorde Bergling till spion. Karlen vill vara i centrum. Det spelar ingen roll på vilket sätt.

Dessutom tror jag att Bergling har fel. Om nu Petersson verkligen får fängelse så kommer han inte att få stryk. Men att sitta i fängelse är inte kul och Bergling borde veta att det inte är någon pensionatstillvaro. Bergling och Aftonbladet bidrar till att sprida myter. Kostnaderna för livsmedelråvarorna till intagna på anstalter är inte högre än 40 kronor per dag och intagen. De flesta tror nog att det är betydligt mer.

Slutligen bara en liten reflektion över det brott som Bergling gjorde sig skyldig till. Grovt spioneri bestående bestående i att han bl.a. lämnade ut detaljuppgifter om svenskt kustartilleriförsvar till Sovjetunionen. Kustartilleriförsvaret är numera historia och Sovjet har förpassats till de mörka delarna av vår historia. Men om Sovjet hade inlett ett anfall mot Sverige hade Berglings illdåd varit dödsdomen för många svenska soldater.

Andra bloggar om:

2006-05-24

Hästar ska ha kompisar och Göran Hägglund borde åka till Danmark

Inga ensamma hästar
Så var det dags igen för den tendentiösa, osakliga och förutsägbara kritiken av Djurskyddsmyndigheten. Denna gång är bakgrunden att Djurskyddsmyndigheten lagt fram förslag till nya regler för hästhållning. Man föreslår bland annat att tiden en häst får stå uppbunden i en spilta ska begränsas. Det bör vidare vara ett krav att alla hästar dagligen ska få röra sig fritt. Mest kritik ådrar sig dock myndigheten när man uttalar att inga hästar ska behöva vara ensamma.

Bra säger jag. Hästar är flockdjur och vill ha kompisar i närheten. Ibland duger du och jag men vi har ju ingen lust att gå i hagen hela dagen.

Mannen som kunde tala med hästar
Jag har idag varit ute och pratat med tre hästar. De var alla väldigt samstämmiga i sin uppfattning: -Vi vill inte vara ensamma. Jag fick ett tydligt bevis för detta när jag skulle ta ut en häst ur hagen. En liten ponny uttalade bestämt att även han skulle ut. Han ville naturligtvis inte vara kvar i hagen ensam.

Pressreaktioner
Denna gång har media varit relativt neutrala i sin rapportering och lyssnat in åsikter från båda sidor. I Dagens Eko säger hästägaren Camilla Wahlberg att hon tycker att förslaget är bra.
– Det är alltid bra när man tänker på djurens bästa och djurskyddslagarna ska ju fungera. Hästar och andra djur ska ju leva så naturligt det går. Man håller de ju på ett onaturligt sätt hur man än vrider och vänder på det. Det är ju bra att få det så bra som möjligt för dem, säger hon.

Ytterligare en positiv röst kommer från länsveterinär Karin Sternbauer på Gotland. Hon berättar på webbplatsen Hela Gotland att Danmark redan infört de här kraven. - Det här var bara att vänta. Standarden har höjts för oss människor- och automatiskt följer djuren efter säger Karin Sternbauer.

Göran Hägglund kritisk
En kritiker är kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. I Dagens Eko upprepar han sin tidigare kritik: – Jag tycker att det här är ytterligare ett exempel där Djurskyddsmyndigheten fjärmar sig från verkligheten och utformar lagar och bestämmelser som blir väldigt udda för de människor som ska leva under dem, säger han

Javisst Göran. Det tillskapas lagar som blir väldigt udda för de människor som ska leva under dem. Men om man skall snacka om något som är udda så är det nog hur vi kan bete oss mot djuren.

Det finns många lagar som är udda för oss som lever under dem. Min bil gör 260 km / tim men jag får inte köra fortare än 110 km / tim. Udda lag? Nej självklart inte. Hastighetsbegränsningar är bra och räddar liv. Jag får nöja mig med att ha teoretisk kunskap om kraftpaketet. Under motorhuven är det inte frågan om ensamma hästar. Det handlar om 250 stycken.

Fakta och hyllning
Djurskyddsmyndighetens genomarbetade förslag och konsekvensanalys finns på denna länk
Min hyllning till Djurskyddsmyndigheten finns på denna länk.

Andra bloggar om: , , ,

Nu är det OK GDS* som gäller

Jag har skärpt mig och tvättar numera inte bilen på gatan utanför huset. Grannarna och övrig familj gillar inte detta. Men viktigast av allt är att det inte är bra för miljön att tvätta bilen på gatan.

Tvättvattnet innehåller tensider, tungmetaller, olje- och asfaltrester. Sådana ämnen är giftiga eller skadliga för fiskar och andra vattenlevande växter och djur. Nu är det OK GDS som gäller.

Det enda pinsamma är att jag spolar på mig själv och är byblöt i håret när det är dags att betala. Dessutom tvättar jag långsamt med påföljd att det kostar en bra slant.

I Haninge kommun överväger man att förbjuda biltvätt vid dagvattensystemen.

*GDS - Gör Det Själv

2006-05-23

Heja Avesta kommun

Bajen Speedway mötte nu i kväll Smederna borta i Eskilstuna. Bajen förlorade med 41-31. Inte bra. Nu pratar vi om något annat.

Masarna får bassning
Speedwayklubben Masarna i Avesta har en fånig tradition. De har nämligen startflickor som har någon form av enkel show.

En enig bildningsnämnd i Avesta komun har nu beslutat att ge Masarna ultimatum. Klubben får välja på att sluta med sitt trams alternativt mister man de kommunala bidragen. Detta är en mycket bra markering och man får hoppas att klubbledningen vaknar upp och inser att vi lever 2006. Men jag oroas över ett uttalande till SvT. I sin första match hade inte Masarna några flickor men det berodde inte på kommunens uppmaning. -Nej de gamla ville sluta och vi har inte prioriterat att skaffa nya flickor, sa Lennart Karlsson vice ordförande i Masarna.

Lättklädda kvinnor har inget med motorsport att göra. Sådana traditioner minskar förutsättningarna för att göra en trevlig sport till en bred publikattraktion för män, kvinnor och barn.

Kan någon i ledningen svara på frågan: -Vad skall startflickorna vara bra för.

Falukuriren råkade fotografera en regndag. Men det var väl egentligen tur.

Andra bloggar om:

Lordi och Svenska kyrkan på Hultsfredsfestivalen

De senaste dagarna har jag haft många besökare från Finland på bloggen. Och alla har tagit sig till Kyrkoordnaren för att läsa om Lordi som vunnit Eurovisionsschlagern. Många har nog blivit lite besvikna.

Dagens nyhet kom från övervåningen i huset och det klargjordes att Lordi kommer till Hultsfredsfestivalen. Även Lou Reed dyker upp.

Svenska kyrkan är på plats under Hultsfredfestivalen den 15-18 juni. Svenska kyrkan i Hultsfred samordnar medarbetare från hela Sverige och syftet är att vara samtalspartner och/eller själasörjare. Man uttalar att man inte aktivt bedriver mission.

Andra bloggar om: , ,

Om rattfylleri och namngivande av kändisar

Dansbandsartist körde dyngrak
Jag slår nu på morgonen upp Expressen och Aftonbladet som basunerar ut "Jagades i en mil - Greps rattfull efter skräckfärd". Artiklarna handlar om artisten Sven-Erik Magnusson som med 1,7 promille rattat ett fordon utanför Grums i Värmland.

Pressen tvingas publicera namn
Redan igår kväll var "skavellersajterna" igång med spekulation om vem som dolde sig bakom artiklar om artist som körde rattfull.

Jag hävdar att webbens skvallerforum snabbt flyttar gränsen för när media väljer att namnge kändisar som gör sig skyldiga till brott. I just detta fall läste jag under gårdagens kväll spekulationer om vem den "folkkäre artisten" var. Någon pekade ut Sven-Erik Magnusson men oddsen var nog högre för en annan dansbandsstjärna som enligt skribentens kollegor numera cyklade. SIC!

Börja om från början - Rattfylleriet är den fråga vi skall fokusera på
För mig blir dagens bloggande enkelt men sorgligt. Börja om från början Börja om på nytt. Jag plockar upp en av min gamla bloggartiklar och gör några små redaktionella justeringar. Historien upprepar sig. Sprit är skit. Sven-Erik Magnusson är ingen blivande mördare.

Mesighet kring rattfylleri
Skrämmande siffror
Varje dag företas16 000 bilfärder av bilförare som har alkohol eller narkotika i kroppen. 2004 lagfördes över 13 000 personer och en tredjedel av dem hade kört påverkade en eller flera gånger tidigare. Ett hundratal gärningsmän hade dömts mer än nio gånger!Snacka om problem och låt oss inte inbilla oss att frihetsberövande straff löser problemen.Kändisar och anonyma fyllonKvällstidningarna har ingen ryggrad när det gäller hållningen till rattfylleri och alkohol. När en okänd person gör sig skyldig till detta allvarliga brott stämmer man in i kören som kräver stränga straff. När däremot en känd person gör sig skyldig till detta brott som ofta kräver oskyldigas liv och hälsa är man mer hovsam i sina omdömen och närmar sig pudelns kärna. Nämligen att rattfyllerister nästan alltid har alkoholproblem.Stränga straff i all ära men när dessa gärningsmän är ute begår de samma handling igen. Det är endast en kamp mot alkoholmissbruket som kan leda till att vi vänder de negativa siffrorna.

Aftonbladet berättade för en tid sedan att en folkkär före detta fotbollsspelare åkt fast för rattfylleri i Göteborg. Denna välkända idrottsman är mycket öppenhjärtig och ångerfull. Han berättar att han åkt fast 1996 samt att han har erkänt sina alkoholproblem och lagt om sina vanor.

Vi är mesiga i vårt förhållande till alkoholister
Men så kommer detta med mesigheten. Alkoholisterna försöker alltid lura oss. I artikeln säger fotbollsstjärnan som vid flera tillfällen offentligt berättat om sina alkoholproblem: – Jag dricker inte så mycket starksprit längre, mest bara öl. Men man blir ju påverkad av det också. Nu har jag sagt att det blir väldigt lugnt framöver, jag ska ta en vit period.

På ett sådant svar har tidningen en moralisk skyldighet att säga man som alkoholist inte kan ha ett måttfullt drickande. Öl, vin eller sprit spelar ingen roll. Kändisen kan inte ta en vit period. Kändisen måste sluta att dricka helt och hållet. Alkoholister som läser sådant här dravel får bara nya argument att dupera sin omgivning med. De tänker: - Kan han dricka måttfullt kan jag.Ditt och mitt ansvarAnsvaret är omgivningens.

Om jag skulle gå på krogen med en vän som berättat om sina alkoholproblem hoppas jag att jag hade pondus att resa mig upp betala notan och gå innnan min vän druckit de åtta starköl som han berättat om.Vem kan dricka åtta öl på en kväll? Jo den som har alkoholproblem.

Och vi andra? Ja inte vill vi sätta in vår uppskattade fotbollsstjärna på kåken i sex år. Nej vi vill höra hans fotbollskommentarer och vi vill att han ingår kontrakt med oss alla som uppskattar honom. -Jag skall inte supa mer.N.N. skall ha Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan – Kontraktsvård. Om han sedan ingick en överenskommelse med sig själv att plussa på sitt eget straff med självpåtagen samhällstjänst vore det bra. N.N. kan åka runt och berätta om sin proffskarriär och erfarenheter av alkoholproblem. Han har en stor förmåga och en stor mission.

Varannan Vatten
Gotlands kommun har haft en kampanj för att minska buslivet i Visby. Denna kampanj heter "Varannan Vatten" och går ut på att dricka lika mycket vatten som alkohol. Det är en jättebra idé som kan göra att färre blir alkoholister.Testa själv.

Andra bloggar om: , , ,

2006-05-22

Samhällets krisberedskap får gott betyg

Igår skrev Kyrkoordnaren om den kritik Barnens rätt i samhället, BRIS, riktar mot hur barnen som varit inblandade i tsnunamikatastrofen tagits om hand. Sveriges Radio P4 Skaraborg låter idag berätta att samhällets krisberedskap fungerar. Det är ju viktigt att veta att misslyckande nog ändå utgör undantag.

Bussolyckan i Arboga
I slutet av januari körde en buss av väggen utanför Arboga i Västmanland. Nio personer omkom och ett 30-tal personer vårdades på sjukhus.

Gott betyg för POSOM
Flera av de drabbade ger idag, fyra månader efter olyckan, mycket positiva omdömmen om POSOM-gruppernas arbete. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och en POSOM-grupp består av representanter från vården, socialtjänsten och kyrkan i en kommun. Dessa grupper mobiliseras vid krissituationer som t.ex. stora olyckor. Vid bussolyckan i Arboga kunde Svenska kyrkan upplåta lokaler (församlingshem) och ha kvalificerad personal med i omhändertagandet. vidare sker samverkan med församlingen på orten där olyckoffren bor.

Läs mer på Radio Skaraborgs webbplats.

2006-05-21

Nu kanske vi förstår vad barnperspektiv innebär

Barnperspektiv i allt vi gör
Söndagen den 21 maj 2006 är sannolikt startpunkten på en process då ordet "Barnperspektiv" äntligen blir ett ord i varje persons medvetande. Förhoppningsvis förs detta begrepp nu in i valrörelsen. I dagens DN redogör företrädare för Barnen rätt i samhället, BRIS, för den hårda kritik som riktas mot barnpsykiatrin och socialtjänsten från många av de nära 4 000 barn under 17 år som drabbades av tsunamikatastrofen. Man konstaterar även att det i de omfattande utvärderingar som gjorts efter tsunamin saknas en analys av hur stödet för barnen blev.

Jag är fullständigt övetygad att de som varit inblandade i stödet gjort sitt bästa och att många fått ett adekvat stöd. Men debatten är viktig eftersom vi skall lära av erfarenheter och alltid ha som mål att bli bättre. Och bättre kan vi bli om vi anlägger att barnperspektiv.

FN:s barnkonvention
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Enligt konventionen skall alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, sätta barnets bästa i främsta rummet.

Barns bästa i främsta rummet
I det implementeringsarbete av barnkonventionen, som har genomförts i Sverige, har det slagits fast att alla myndighetsbeslut som inverkar på barn ska tas med hänsyn till barnperspektivet och till barns bästa. Exempel på detta är att man numera tittar på barnperspektiv i samhällsplaneringen och domare har särskild utbildning kring barnperspektivet. När man planerar nya vägar analyserar man numera alltid barnens särskilda behov och vid vårdnadstvister använder domarna sina särskilda kunskaper om barnens situation.

Barnperspektiv som verktyg vid förändring
Om myndigheter blir medvetna om barnperspektivet ser man till att vi byråkrater tar med oss detta när vi gör analyser, utvärderingar och skissar på förslag till förändringar. De som har som jobb att aktivt förändra och utveckla vårt samhälle behöver bara lägga ett nytt ord i sin ryggsäck fylld med verktyg. Ordet är bernperspektiv och detta ord kan samsas med de andra formaten vi bär med oss. Vi tänker ju till exempl på miljökonsekvenser, intergration, gender, ekonomi och annat när vi lämnar våra rapporter och förslag.

Stöd BRIS
Barnombudsmannen

Andra bloggar om: , , ,

Tidningarnas jakt på nya ord är ett hot mot folkhälsan

Ordet chock når nya höjder
Efter gårdagskvällens seger för den finska hårdrockgruppen Lordi i Eurovisionsschlagerfinalen fylls tidningarna av ordet chock i nya definitioner. Detta är verkligen inget vi behöver. Vi behöver i stället kunna ta till oss de definitioner som redan finns. Jag tänker särskilt på ordet chock i medicinska sammanhang. Chock är ett livshotande tillstånd.

DN ger oss ordet ”chockvann”, Expressen beskriver ”monsterchocken” och Aftonbladet talar om ”chockseger”. Slutligen utbrister den norska tidningen Verden Gang - Sjokkseier!. Man behöver inte vara språkpolis för att tycka att dessa vid midnatt skapade ord är banala och fantasilösa.

Nakenchock och löpsedelsvenska
Ordet nakenchock har ju som bekant inlemmats i det svenska språket genom den nyligen släppta 13:e upplagan av Svenska akademiens ordlista (SAOL). Jag har ingen invändning mot detta men vad ordet nakenchock betyder och hur det skall användas har jag ingen aning om. Ordet nakenchock fäste 2002 vår uppmärksamhet på den så kallade löpsedelssvenskan. Bakgrunden var kommentaren till den klädsel som gruppen Afrodite hade i schlagerfinalen 2002.

De klassiska betydelserna av chock kan innebära skillnaden mellan liv och död
Ordet chock används annars inom fyra områden. Chock i polis- eller militärtaktisk betydelse innebär att man gör en samlad häftig framstöt. Inom fysiken talar vi om chockvåg eller stötvåg när ett föremål rör sig genom en materia med högre hastighet än ljudet. I psykologin används ordet chock som beskrivning av det tillstånd av apati, sinnesfrånvaro och förvirring som kan uppstå hos någon som genomlevt en traumatisk händelse. Slutligen har vi den medicinska definitionen på chock vilket är ett kliniska tillstånd där den cirkulerande blodmängden är mindre än kärlbäddens volym. Detta resulterar i blodtrycksfall som i sin tur resulterar i syrebrist i cellerna (hypoxi).

Kyrkoordnaren utbrister: Inga fler chocker!

Andra bloggar om: , , , ,

Grattis Finland - hårdrockseger utvecklar kulturen

Den finska gruppen Lordi vann Eurovisionsschlagerfestivalen 2006. Detta är roligt för Republiken Finland och ett faktum som innebär att flera av oss kommer att uppskatta hårdrocksgenren. Att flera generationer och flera människor delar musikerfarenheter är bra. Ordet kultur betyder odling och när nya människor upptäcker nya uttrycksformer uppstår något något nytt. Detta är odling.

Men har de inte lite dålig hy de där männen i Lordi?

För övrigt har hockey-VM gått mig helt förbi trots att det blir final för Tre Kronor. Medborgarplatsen väntar.

Andra bloggar om: ,

2006-05-20

Prostitution är inte ett arbete

Veckans bästa politiska uttalande kan förhoppningsvis skrivas under av alla riksdagspartier. Upphovsmannen är statsrådet Jens Orback och det handlar om prostitution.

Så här skriver Orback:
Är prostitution ett yrke?
Till dig som anser att prostitution är ett arbete, precis som andra arbeten och dessutom världens äldsta. Till dig har jag en fråga:
När man går på A-kassa kan man bli tvungen att ta ett arbete om det inte ligger alltför långt från hemorten. Det är arbetsgivaren som bedömer om den arbetssökande är lämplig för arbetet oavsett dennes tidigare erfarenheter.
Tänk dig nu att din dotter anvisades ett jobb som prostituerad på en legal bordell inte långt från ert hem… Ja du förstår kanske vad jag menar. Tycker du fortfarande att prostitution är ett arbete?
Jens Orback
JämställdhetsministerAndra bloggar om: ,

Bloggaren får inte göra besökaren besviken


Jag såg idag att någon nått Kyrkoordnarens blogg genom att på Google knappa in söksträngen: "bli tullare" . Av 14 000 svar hamnade Kyrkoordnarens blogg på första plats. SIC!

Nu är det dock så att min artikel inte leder till Tullverkets rekryteringssida. Min artikel har ett mer historiskt tema och handlar om fadern som inte ville att hans son skulle bli tullare. Du kan läsa artikeln här.

Men Kyrkoordnaren vill nu rätta till detta och ser hädanefter till att tänka på besöken från sökmotorerna. Jag lägger in länkar till Tullverkets rekryteringssidor. Kanske blir det tulluniform med vidstående gradbeteckning (generaldirektör) för besökaren. En uniform vi sällan möter i tullfiltret vid Arlanda.

Jobba i Tullverket

Andra bloggar om:

Galopp upp mot Katarinavägen

Och så var det något om nattens drömmar.

Jag minns en fascinerande dröm som tilldrog sig vid Slussen i Stockholm. I den lugna Stockholmstrafiken ser jag hur en häst kommer sättande i full galopp. Färden går över refuger och trottoarer. Ryttaren sitter säkert i sadeln men när jag tittar upp mot Katarinavägens backe har ryttaren blivit kusk som styr ekipaget sittande på en cykel som formligen flyger i luften.

En ganska bra dröm för hjärnan.

2006-05-19

Vad vet Du om barn som misshandlas?

I Sverige misshandlas i genomsnitt sju barn till döds av sina föräldrar varje år. Förlagshuset Gothia har kommit med en ny viktig bok skriven av Barbro Hindberg. Läs mer.

Söndagen den 21 maj 2006 har Svenska Dagbladet en artikel om Lisbeth Pipping som växte upp med en utvecklingsstörd mor.

Andra bloggar om: ,

Källkritik och vad är en nyhet?

Svenska Dagbladets och Aftonbladets ekonomomisidor N24 låter idag berätta att Gert Wingårdh, en av Sveriges mest kända arkitekter, vill bygga en 200 meter hög skyskrapa på Telefonplan, söder om Stockholm. SSM Bygg och Fastighets AB är byggbolaget som vill uppföra skyskrapan. Bolagethar tidigare fått kontrakt på att bygga andra bostadshus i samma område.

Men har detta verkligen nyhetsvärde och är det realism bakom byggprojektet?

Kyrkoordnaren kan meddela att han vill bygga en 600 meter hög skyskrapa vid Telefonplan. Detta blir världens högsta byggnad och kyrkoordnaren tror att huset kan bli klar för inflyttning 2010 om viljan finns, stadsbyggnadskontoret ger bygglov, miljöprövningenger tummen upp, Bromma flygplats läggs ned och finansiering kan ordnas. Slutligen skall en ny byggteknik utvecklas. Kyrkoordnaren har dock gjort en simulering med sitt gamla LEGO.

Leijonborg missbedömer läget

Meddelarrätt
Kyrkoordnaren finns på bloggen för att lära sig vad som sker här. Ett nytt media med möjligheter och faror. Genom att uppträda i bloggossfären hoppas jag få kunskaper och insikter som är nyttiga i framtiden. Min arbetsgivare (Svenska kyrkan) och våra fackliga organisationer är en av få organisationer utanför det allmänna som i handling värnar om medarbetarens rätt påtala missförhållanden. Vi gör det genom att ha regler om meddelarrätt i vårt kollektivavtal.

Lojalitet?
Att värna om yttrandefrihet är inte lätt då den ibland kan upplevas stå i motsats till de regler om lojalitet till arbetsgivaren som råder i svensk rättspraxis. Bloggen kommer att innebära att anställda och företrädare för organisationer, stat och kommun med flera kommer att uttrycka ord och tankar som skadar den som man förväntas ha lojalitet till.

Jag tror att vi inom kort kommer att få ett rättsfall i Arbetsdomstolen där någon privatanställd sägs upp på grund av personliga skäl mot bakgrund av vad han eller hon uttryckt i den privata bloggen. Jag är tämligen övertygad om att vi kommer att konstatera att yttrandefriheten är begränsad med hänsyn till den lojalitet som kan råda inom ramen för ett anställningsavtal. Även kyrkoordnaren tycker att lojalitet är en viktig komponent i ett anställningsförhållande. Men vi måste ha högt i tak för och tillåta att missförhållanden uppmärksammas.

Leijonborg skall inte beklaga - Han skall be om ursäkt
Två folkpartistiska förtroendevalda har på sina bloggar spridit rykten om statssekreterare Lars Danielssons privatliv. Dessa rykten har trissat upp debatten kring Danielssons kompetens och lämplighet som statssekreterare och ryktena har bidragit till hatkampanjer som vi tidigare sett drabba t.ex. Torbjörn Fälldin och Olof Palme. Ett onyanserat hat ovärdigt människor med empati och förstånd.

Socialdemokraternas partiledare Marita Ulvskog har uppmanat folkpartiets ledare Lars Leijonborg att be om ursäkt för sina partikamraternas bloggande. Leijonborg svarar att han beklagar att personer som företräder folkpartiet spritt felaktigheter och rykten. Han uttalar vidare att folkpartisterna inte var först och att anklagelserna mot just hans parti är en avledningsmanöver från socialdemokratiskt håll. Sådan argumentation använde jag själv som barn då jag betett mig dumt. -Det var inte jag det var han som började.

Jag tror att Leijonborg missbedömt situationen. Sannolikt därför att han, liksom de flesta av oss, inte riktigt har en bra bild över vad bloggande innebär.

Leijonborg borde ta klart avstånd från sina partikamraters handlande. Det räta skulle vara räfst och rättarting men också förlåtelse för den omogenhet och naivitet de folkpartistiska bloggskribenterna visat. Vi måste ta avstånd från ryktesspridning och bloggande som kan stimulera instabila människor att fyllas av personfixerat hat. Jag utgår från att min omgivning talar om för mig om jag hamnar i gränszonen. Jag lovar att lyssna.

Fara med källkritiken när ingen förstår något
Expressen avslöjar på fredagen att en av de alltför frispråkiga bloggarna, Johan Ingerö, stängt sin blogg. Därefter har den som tidningen uttrycker det kapats. Även denna "nyhet" vittnar om okunnigheten kring bloggandet. Ingerö har inte stängt sin blogg. Han utförde naturligtvis den enklaste åtgärden och raderade hela bloggen. Därefter är det enkelt för vem som helst att skapa en nya blogg på samma plats med samma namn. Förvisso har "kaparen" sannolikt gjort sig skyldig till förtal men problemet är att det sannolikt är få personer som inser hur det gått till. Denna okunskap är särskilt olycklig för journalister som ju uppenbart inte förstår vidden av den källkritik man måste ha när man citerar bloggen. Några som jag dock är övertygade förstår detta är Sveriges Radio P1 Ekots webbkrönika. Ekot har ju sedan den 10 september 2005 haft en webbkrönika och säkert lärt sig en hel del om vad som händer i bloggosfären.

Jag är övertygad om att redaktionen för Ekot är glada över att man just den 20 maj, dagen efter bloggexplosionen, har tagit tillfälligt uppehåll i bloggkrönikan. Nu kan redaktören Jörgen I Eriksson betrakta sina journalistkollegors arbete från åkådarbänk.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2006-05-18

Psalmer i 2000-talet


Kyrkoordnaren vill ha aha-upplevelser varje dag. Denna dag har varit full av sådana.

Psalmer i 2000-talet är ett nyutkommet bidrag till tradition och förnyelse av vår gemensamma psalmskatt. Ärkebiskop KG Hammar har i förordet sagt: -Psalmen är i djupaste mening demokratisk, den ger utrymme för allas delaktighet.

En annan tydlig aha-upplevelse idag var när jag fick höra ett referat av Expressens recension av Psalmer i 2000-talet (recension den 12 maj 2006). Expressens Gunilla Brodrej skriver om doppsalmen 928:
Århundradets doppsalm kommer från Danmark och publicerades redan i Psalmer för 90-talet. Det våta håret, den lilla knoppen. Funkar tyvärr och listigt nog icke på ateistiska namngivningspartyn. Vaggvisans mollstämning i början, C-durglädje sist.

Psalmboken finns på Verbum Förlag som även ger ut en CD med ett urval av sånger.

Psalm 912 Psalm för ambivalenta är en annan spännande psalm.

Andra bloggar om: , ,

2006-05-17

Sorberna

I östra Tysklande finns en minoritet på 80 000 personer som talar det unika slaviska språket sorbiska. Denna av tyska staten erkända minoritet har förföljts under långa tider. Kulmen nåddes under Hitler men även på DDR-tiden var förföljelsen påtaglig.

Idag har man problem i många byar som riskerar att ödeläggas då man bryter brunkol i stor utsträckning.

17 maj


Idag är det den 17 maj. Jag går till kontoret om 6,5 timmar. Det gör inte kollegorna i Oslo. www.ka.no .

2006-05-16

Bajen Speedway har rest sig

Efter de två inledande matcherna för Bajen Speedway i Elitserien stod man med två förluster. Detta kan inte orsaka alltför stor besvikelse då det handlar om ett lag som just kommit upp i en ny serie.

Desto roligare är kvällens händelser på Gubbis. Bajen Speedway slog Smederna från Eskilstuna med 62-33. Smederna är inte något bottengäng. Tvärtom.

Andra bloggar om:

Pressen rättar

Idag hade Kyrkoordnaren bestämt sig för att berätta om ett roligt och mycket felaktigt svar som avgivit i en av våra större tidningars frågespalt. Men när Kyrkoordaren åter kollade svaret såg han redaktören tagit min och mina kollegors tillrättalägganden på allvar och justerat svaret.

Det var snabbt jobbat av tidningen och gör att denna fortsätter att ha hög ranking hos Kyrkoordnaren. Jag spar det otroligt roliga svaret för framtida föreläsningar och läsaren av bloggen får sväva i ovisshet om vad Kyrkoordnaren egentligen avslöjat.

2006-05-15

Lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning är en bra lag

Skotten i Lunde var en parantes
70 år sedan skotten i Lunde 1931. En tragisk händelse i vår historia och lyckligtvis en parentes som tilldrog sig innan Folkhemmet byggdes.

Försvarsmakten kan hjälpa polisen
Den 10 maj beslutade riksdagen om en ny lag -Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Läs om riksdagsbeslutet.

Elisabeth Ohlson Wallin behöver inte känna oro
kultursidan i gårdagens Aftonbladet ställer fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tre frågor om lagen:
1. Kan den komma att hämma människor från att verka politiskt?
2. Kommer den nya lagen att leda till att färre människor vågar demonstrera?
3. Finns det en risk att politiska aktivister stämplas som terrorister? Blir det okej att skjuta arbetare igen? (Denna sistnämnda fråga uppfyller väl epitetet - retorisk)

Alla Elisabeth Ohlson Wallins frågor kan besvaras nekande. Det finns ingen fog för hennes oro. Lagen handlar om mycket extrema situationer där Försvarsmaktens resurser hela tiden står under polisens befäl och lagen tar framförallt sikte på de resurser som försvaret har till sjöss och i luften. Men givetvis kan det även handla om avspärrningar o.s.v.

Det har gått 70 år
Det har gått 70 år sedan skotten i Lunde. Det är 70 år då demokratin utvecklats och Lundeoffren har med sina liv bidragit till denna utveckling. 1931 var klasskillnaderna i Sverige gigantiska och officerare rekryterades i allmänhet från överklassen. Det fanns knappast någon demokratisk tradition vare sig bland officerare, underofficerare eller underbefäl. Manskapet var i allmänhet dåligt rustade både vad gällde skolutbildning och sin specifika militära uppgit. Värnpliktsarmén hade bara dryga 20 år på nacken och 20 år är en kort tid. Det är idag 25 år sedan Elisabeth Ohlson Wallins (45 år) årskamrater gjorde värnplikt.

Elisabeth Ohlsons egen bild visar på en Försvarmakt som vi kan lite på
70 år har format en helt annan försvarsmakt. Ett talande bevis för detta har Elisabeth Ohlson Wallin visat med en av sina bilder. Jag tänker på bilden som användes av Försvarsmakten, polisen och Svenska kyrkan i projektet Normgivande Mångdfald. Se bilden här. Bilden föreställer en lesbisk präst, en transsexuell officer och en homosexuell polis, som tillsammans reser Regnbågsflaggan. En svensk generallöjtnant var formell beställare av bilden.

Idag har vi alltså en Försvarsmakt som kämpar för människors lika värde. Det är en demokratisk organisation som med kraft bekämpar etnisk diskriminering och diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning. Den militära ledningen är tillåtande när det gäller det öppna samtalet vilket tydligt visas då föreningen Homo-, bi- och transpersoner i försvaret (HOF) kritiserar Överbefälhavarens hållning vid ett sammanträffande med den grekiska överbefälhavaren. ÖB:s svar är lågmält och försiktigt. 1931 skulle säkert en soldats yttrande om en sådan bagatell som officerarnas aktiviteter på mässen ha renderat både arrest och stryk och kanske fängelse för lydnadsbrott.

Det finns ingen anledning att misstänka en ulv i fårakläder.

Hoten kommer från andra
Jag skulle kunna svar jakande på Elisabeth Ohlson Wallins frågor. Men hoten är då inte den lag hon oroar sig för. Jag upprepar frågorna:

1. Kan /lagen/ komma att hämma människor från att verka politiskt?
Lagen är en komponent för att upprätthålla demokratin. Det är fortfarande polisen som har våldsmonopolet i fredstid. Däremot innebär hot mot politiker och företrädare för rättsväsendet att människor hämmas från att verka politiskt.

2. Kommer den nya lagen att leda till att färre människor vågar demonstrera?
Det är svårt att se ett scenario där tillståndsgivna demonstrationer och allmänna sammankomster skulle vara en situation där lagen används. Svaret är antagligen tvärtom. Försvar mot terror kan behövas för att vi skall kunna demonstrera.

3. Finns det en risk att politiska aktivister stämplas som terrorister?
Tyvärr har terrorister ofta en politisk täckmantel. Så var fallet med mördarna på Väststyska ambassaden 1975. Samma sak med med högerextremisterna som tänkte spränga stora anläggningar i Västeråstrakten och likaså kan de som tände på en irakisk vallokal i västra Stockholm haft politiska motiv.

Enligt lag (2003:148) om straff för terroristbrott begår man terroristbrott när man:

  • Injagar allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp
  • Otillbörligen tvingar offentliga organ eller en mellanstatligorganisation att vidta eller att avstå från att vidta enåtgärd
  • Allvarligt destabiliserar eller förstör grundläggandepolitiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Slå inte mot den nya lagen. Rikta i stället luppen (eller objektivet) mot de som kastar stolar och stenar och beväpnar sig med påkar och stenpåsar. De är de reella hotet mot demokratin.Andra bloggar om: ,

2006-05-14

Än går det vågor på Hammarby sjö - Idag i staden vid Södra kvarken

Hammarby befäste sin ledning i Allsvenskan genom att idag besegra Gefle med 1-0 på Strömvallen i Gävle. Det känns ganska bra att hålla på Bajen just nu.

Nu väntar speluppehåll över fotbolls-VM till den 17 juli då Hammarby möter Öster på Söderstadion. Öster har det motigt just nu men de är verkligen värda framgång. Dock inte mot Bajen.

På tisdag möter Bajen speedway Smederna på Gubbis. Då kommer vändningen i Elitserien i speedway. Heja Freddie Eriksson.

Andra bloggar om: ,

Pinocchio på rymmmen - Uppmanas gå i fängelse


En misstänkt knarklangare av värsta slag har under vapenhot fritagits i Västerås tingsrätt. Han har ett helt vanligt namn men också ett alias - Pinocchio.

Det är klart att man funderar på varför han kallas så. Det är ju inte särskilt lätt för honom om hans näsa växer när han ljuger. Domstolarna är inte vana vid sådan bevisprövning. Kanske är hans far snickare eller så är han en riktig låtsasfigur. För det kan väl inte vara så att han har en träskalle.

Nåväl. Jag tyckte han sprang förbi när jag läste Expressen. Klicka bilden.

Rattfylleri och mesighet inför alkoholproblem

Skrämmande siffror
Varje dag företas
16 000 bilfärder av bilförare som har alkohol eller narkotika i kroppen. 2004 lagfördes över 13 000 personer och en tredjedel av dem hade kört påverkade en eller flera gånger tidigare. Ett hundratal gärningsmän hade dömts mer än nio gånger!

Snacka om problem och låt oss inte inbilla oss att frihetsberövande straff löser problemen.

Kändisar och anonyma fyllon
Kvällstidningarna har ingen ryggrad när det gäller hållningen till rattfylleri och alkohol. När en okänd person gör sig skyldig till detta allvarliga brott stämmer man in i kören som kräver stränga straff. När däremot en känd person gör sig skyldig till detta brott som ofta kräver oskyldigas liv och hälsa är man mer hovsam i sina omdömen och närmar sig pudelns kärna. Nämligen att rattfyllerister nästan alltid har alkoholproblem.

Stränga straff i all ära men när dessa gärningsmän är ute begår de samma handling igen. Det är endast en kamp mot alkoholmissbruket som kan leda till att vi vänder de negativa siffrorna.

Aftonbladet berättar idag att en folkkär före detta fotbollsspelare åkt fast för rattfylleri i Göteborg. Denna välkända idrottsman är mycket öppenhjärtig och ångerfull. Han berättar att han åkt fast 1996 samt att han har erkänt sina alkoholproblem och lagt om sina vanor.

Vi är mesiga i vårt förhållande till alkoholister
Men så kommer detta med mesigheten. Alkoholisterna försöker alltid lura oss.

I artikeln säger fotbollsstjärnan som vid flera tillfällen offentligt berättat om sina alkoholproblem: – Jag dricker inte så mycket starksprit längre, mest bara öl. Men man blir ju påverkad av det också. Nu har jag sagt att det blir väldigt lugnt framöver, jag ska ta en vit period.

På ett sådant svar har tidningen en moralisk skyldighet att säga man som alkoholist inte kan ha ett måttfullt drickande. Öl, vin eller sprit spelar ingen roll. Kändisen kan inte ta en vit period. Kändisen måste sluta att dricka helt och hållet.

Alkoholister som läser sådant här dravel får bara nya argument att dupera sin omgivning med. De tänker: - Kan han dricka måttfullt kan jag.

Ditt och mitt ansvar
Ansvaret är omgivningens. Om jag skulle gå på krogen med en vän som berättat om sina alkoholproblem hoppas jag att jag hade pondus att resa mig upp betala notan och gå innnan min vän druckit de åtta starköl som han berättat om.

Vem kan dricka åtta öl på en kväll? Jo den som har alkoholproblem.

Och vi andra? Ja inte vill vi sätta in vår uppskattade fotbollsstjärna på kåken i sex år. Nej vi vill höra hans fotbollskommentarer och vi vill att han ingår kontrakt med oss alla som uppskattar honom. -Jag skall inte supa mer.

N.N. skall ha Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan – Kontraktsvård. Om han sedan ingick en överenskommelse med sig själv att plussa på sitt eget straff med självpåtagen samhällstjänst vore det bra. N.N. kan åka runt och berätta om sin proffskarriär och erfarenheter av alkoholproblem. Han har en stor förmåga och en stor mission.

Varannan Vatten
Gotlands kommun har haft en kampanj för att minska buslivet i Visby. Denna kampanj heter "Varannan Vatten" och går ut på att dricka lika mycket vatten som alkohol. Det är en jättebra idé som kan göra att färre blir alkoholister.

Testa själv.

Andra bloggar om: , , ,

2006-05-13

Idrotten är stor

Tänk så stor idrotten är och hur många som engageras. Idag har Klintehamn IK förlorat mot Sollentuna DFF med 0-3. Stockholmare kan på Gotland också. Men det är nog sjöresan som är uppfriskande. Destination Gotland sponsrar förresten Klintehamns IK.

Det handlar om division 3, Stockholm damer.

Själv har jag rensat i samfällighetens rabatter och högtrycksspolat garageportarna.

Andra bloggar om:

Bloggare till Svenska Akademien

Östen Sjöstrand död
Akademiledamoten Östen Sjöstrand född 1925 har avlidit. Östen Sjöstrand satt på stol nummer åtta där han 1975 efterträdde författaren och nobelpristagaren Pär Lagerkvist.

Östen Sjöstrand är kanske inte välkänd för oss alla men han har varit mycket produktiv med många diktsamlingar. 1953 konverterade han till den romersk katolska tron.

Jag fastnar för ett citat som Sjöstrand uttalat:
-Mot min tidigare uppfattning att poesin mest var diskutabel filosofi och ’svårgripbara’ känslor, visade Valéry att poesin tvärtom eftersträvar största möjliga exakthet – i de erfarenheter som inte kunde uttryckas på annat sätt! Poesin kunde i ord gestalta andens ordlösa rörelser.” Men lika viktig var musiken: ”De rytmiska gestalterna hos Debussy.

Detta citat formulerar väl hur vi kan lära oss uppskatta poesi, musik och litteratur om vi bara kämpar på. Livet får liksom fler dimensioner om kulturen blir vår ledsagare.

Svenska Akademin skall utse ny ledamot
Nu skall Svenska Akademien utse ny ledamot på stol nummer åtta. Jag tycker att Horace Engdahl kan ringa till mig. Akademin behöver en bloggare. Det kan också väcka viss uppmärskamhet om Svenska Akademien har en Per Westberg på stol nummer åtta och en Per Wästberg på stol nummer tolv.

Jag kan lova att den frånvarande* ledamoten professor Knut Ahnlund inte kommer att uppskatta valet av ledamot.

Andra bloggar om: , , , ,

*Med frånvarande avses här att Ahnlund inte kommer på sammanträdena. Han gillade ju inte valet av Elfriede Jelinek som litteraturpristagare 2004. Ahnlund är inte frånvarande i bemärkelsen "tankspridd" ehuru han är flitig litteraturkritiker i SvD. Senast den 6 februari 2006.

CUF:s förbundsstyrelse skriver kul

Jag läste lite sammanträdeshandlingar som behandlats av CUF-stämman i Örebro. Bl.a. finns det en motion som förespråkade att monarkin skulle avskaffas. Stämman anslöt sig till förbundsstyrelsens förslag men jag ler ändå åt några formuleringar förbundsstämman åstadkommit. Jag förstår givetvis att man haft bråttom och inte tillräckligt noga läst vad man skrivit:
Det svenska kungahuset är demokratiskt och passar således in i den moderna demokrati som Sverige ändå kan kalla sig.

Vadå? "demokrati som Sverige ändå kan kalla sig"
---

Sin starkaste position har monarken att som en opolitisk ofärgad representant för Sverige och dess medborgare.

Ojoj! "opolitisk ofärgad". Jag kan garantera CUF att successionsordningen inte innebär någon begränsning när det gäller statschefens hudfärg. Om man lägger samman uttrycken opolitisk och ofärgad har man även sagt att statschefen kan ha funktionen som politiskt färgad. Negation upphäver visst negation.

Slutligen noterar jag att man skriver: Monarken är en bra symbol för Sverige och då han inte utövar någon politisk makt behöver han heller inte vara folkvald.

Han? Har CUF missat att vi i Sverige numera lyckligtvis har full kognatisk tronföljd. Statschefen kan alltså även vara kvinna. Den förstfödda ärver tronen.

Andra bloggar om: ,

Nu är CUF ute och cyklar

Kyrkoordnaren är en gubbe och har därför som vana att ta sig för pannan och reagera över vad ungdomsförbunden tar sig till ibland. Jag har den senaste tiden upprörts över när MUF i Kronoberg propagerar för att legalisera sexköp. Händelserna krin SSU-ordförandens brist på omdöme i kontakten med alkohol har också fått mig att skriva.

Till dagens blad lägger jag ett rykande färskt beslut från CUF-stämman i Örebro. Centerungdomarnas rikstämma har röstat för ett förslag om att tillåta månggifte. - Vi tycker inte att vi ska reglera hur våra grannar ska leva sina liv, säger förbundsordförande Fredrick Federley till DN.

Det är beklämmande att CUF inte mer noga funderar över de klara nackdelarna med system som tillåter månggifte. Månggifte innebär förtryck av människor - oftast kvinnor. Det är en klar finess att eftersträva och stödja parrelationer. Vi kan på goda grunder säga att månggifte leder till att människor i sådana relationer mycket lätt tvingas in i en hackordning. Någon eller några kommer att förtrycka andra. Det räcker med allt förtryck som redan finns där män misshandlar kvinnor. Slutligen kan man fråga sig vem som efterfrågar månggifte. Jag ger mig tusan på att det är män som vill ha denna ordning och jag är orolig för att sådana här idiotförslag spär på och göder främlingsfientligheten.

Några ord att snobba med:
Polygami = Mångifte
Polyandri = En kvinna är gift med flera män
Polygyni = En man är gift med flera kvinnor
Monogami = Ja tack

Andra bloggar om: , , , , ,

Olika anslag i nyhetsrapportering

En besättningsman har mördats ombord på lyxkryssaren Queen Mary 2
Engelska Sky News har en kort och saklig text:
A crew member on board the prestigious Queen Mary II ship has been killed. It´s believed that the Filipeno crewman had been involved in an argument with an other member off staff before he was found ded. The british ship was heading to Norway at the time off the incident.

När den norska kvällstidningen Verdens Gang rapporterar om händelsen får man däremot känslan av att referat av en Agatha Christieroman:
Skipet kom til Bergen klokken 08 i morges og ligger nå til kai der. - Vi kan bekrefte at vi er informert om at en person er drept om bord i Queen Mary II. Men drapet skjedde i internasjonalt farvann og siden skipet er britisk blir det nå etterforsket av britisk politi, opplyser operasjonsleder Kjell Tore Årnes ved Hordaland politidistrikt, til VG Nett.

Personen som skal være drept tilhører manskapet ombord i båten. Ifølge Sky News skal personen ha kranglet med et annet medlem av mannskapet før han ble funnet død. Skipet var på vei til Bergen da personen ble funnet død. Norsk politi ble orientert om saken i går kveld av britisk politi, men er ikke anmodet om å bistå i saken. - Britisk politi er nå ombord for å etterforske saken. Vi kan ikke gi noen flere detaljer i denne saken nå, sier Årnes.

Avliden kvinna transporterades i buss

Dagens Nyheter är en pålitlig källa som idag låter berätta om en kvinna som avlidit i Tyskland under en bussresa hem till Sverige. Enligt reseledaren hade kvinnan vägrat vård och avlidit innan man rullat på färjan i den tyska staden Rostock. Först i Danmark larmades myndigheterna.

Det låter ju inte särskilt seriöst att man inte omedelbart låter ta om hand en avliden person men Skånepolisens presstalesman Ewa-Gun Westford låter berätta att enligt begravningslagen finns det ingen skyldighet för allmänheten att anmäla dödsfall så fort de inträffat. Däremot finns det ju en moralisk aspekt, säger hon.

Nu tror jag inte man skall vara så säker på det. Jag har nämligen ingen aning om vad tysk lag säger. Däremot vet jag att det finns tullregler när avlidna förs över gränserna.

Men jag tycker nog ändå att man skall ha förståelse för personalen på bussen som möjligen gjort fel. Vem tänker klart i en sådan här situation. Jag tror dock alla har förståelse för om en buss blir försenad om någon avlider. Det borde sitta i ryggmärgen hos oss alla att alltid kontakta läkare om någon avlider.

Snö i Kiruna


En av mina favoritplatser i Sverige är Kiruna. Detta gäller oavsett om det är sommar eller vinter. Bara den som åkt bil till Kiruna inser att det är väldigt lång mellan Stockholm och Kiruna. Jag har 1275 kilometer till Kiruna kyrka.

I går kom snön tillbaka till Kiruna och den ligger fortfarande, nu på lördagsmorgonen, kvar på marken. Kolla gärna in någon av Kirunas webbkameror.

Fågelinfluensan har hanterats bra

Jordbruksverket har beslutat att lindra sin regler förorsakade av fågelinfluensan. Man bedömer att smittrisken är lägre nu än tidigare. Jag känner spontant att alla samverkande myndigheter hanterat situationen bra och att organisationen bottnar för att så kommer att vara fallet även om situationen förändras.

I den dagliga debatten har skriverierna väsentligen handlat om faran för pandemi och risken för att människor smittas. Men fokus i verkligheten har givetvis varit att värna om den betydelsefulla livsmedelsproduktionen och skyddet av tamfjäderbesättningar.

En liten fråga jag har är: Har fågelinfluensa alltid funnits bland svenska fåglar? Kanske bar den där gråsparven jag såg 1967 på smitta? Det var bara det att ingen testade förekomst av virus?

Mer information om fågelinfluensan finns på www.fagelinflunsa.info .

Andra bloggar om:

2006-05-12

Inga pengar till Expressens insamling - Stöd BRIS direkt i stället.

SvD kolumninsten Anna Larsson skriver i dag (Kolumnen finns ännu inte på nätet) om Expressens och BRIS insamling till rosor vid det mördade barnet Bobbys bår.

Anna säger att blommor inte hjälper Bobby och att det finns bättre sätt att stödja barna som har det svårt. Direkta bidrag till BRIS t.ex. Stöd Barnens Rätt i Samhället - BRIS, klicka här

Bra rutet Anna Larsson - Varför gör Expressen på detta sätt? Jo med en ros lurar man oss tro att vi gör något praktiskt men det är bara slöseri med resurser.

Skänk istället pengar direkt till Bris 90-konto: Plusgiro 90 15 04-1. Där gör de mesta nytta. Inga avbräck till onödig mellanled. Blomsterhandlarna och teleföretagen klarar nog detta avbräck.

Andra bloggar om: , ,

2006-05-11

Barnen i centrum, inte föräldrarna

Barnen i centrum
Den 9 maj framförde jag teorin att SvT Uppdrag gransknings tendentiösa program från 2002 om det s.k. Oskarshamnsfallet kan ha lett till att allmänhet och myndighetsföreträdare undviker att anmäla misstankar om missförhållanden för barn.

SvT Aktuellt visade idag ett inslag med rubriken "Varningstecken före Bobbys död". Läs här . Nu anar man att SvT för fram budskapet att de sociala myndigheterna inte gör tillräckligt. 180 graders kovändning om man jämför TV-kanalens budskap 2002.

Det är alltid vanskligt, att som jag, fälla snabba omdömen om händelser jag bara får förmedlade genom media. Men jag litar på rättsäkerheten när det gäller socialtjänstens och domstolars hantering av fall med barn som misstänks vara utsatta för övergrepp.

Mot bakgrund av opinionsläget just nu kan det vara intressant att reflektera över Liza Marklunds krönika om Oskarshamnsfallet 2002. Läs krönikan ur Aftonbladet den 27 december 2002 här. Både länsrätten och kammarrätten fann att socialtjänsten i Oskarshamn hade fog för sina beslut.

Är Liza Marklund idag säker på att Oskarshamnsfallet inte har några likheter med förhållandena kring Bobby?

Andra bloggar om: ,

Varför är det bara invandrare som skall svära trohet?

Nisha Besara skriver i dagens ledare i Aftonbladet om debatten i vissa EU-stater att invandrare skall deklarera sin trofasthet till grundläggande värderingar. Inrikesministrarna i Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien har kommit överens om att människor som söker sig till EU behöver testas i integrations­benägenhet. Det handlar om att ge accept på ”grundläggande värderingar”.

Men Nisha Besara konstaterar att det bara är nyanlända som skall svära trohet. I USA däremot handlar det om allas trohet till konstitutionen.

Läs Nisha Besaras ledare. Den är tänkvärd.

Körkort för att få åka på supporterresor

I söndags var det livat i Göteborg och det var fotbollssupportrar som stod för tjafset. 100 personer greps för våldsamt upplopp och några personer anhölls senare. Som ett brev på posten kommer vi nu att få höra gnäll över polisens agerande.

Någon liten naiv idé kan jag väl ändå få skicka fram.

För att få följa med på supporterresor borde supporterklubbarna kräva ett litet körkort. Alla supportrar skall ha grundläggande kunskaper om sporten - typ hur stort är ett fotbollsmål och vad betyder offside. Givetvis avlägger man ett kunskapsprov där en fråga handlar om våldsamt upplopp. Det är så jobbigt att höra alla oförstående personer som repeterar sina mantra: "-Jag kastade inga stolar, -Jag gjorde ingenting, -Polisen bara tog mig och så vidare.

Det vore bra om det fanns ett kvitto hos supportrar att man förstår att man måste åtlyda en skingringsbefallning från polisen. Om jag inte gör det gör jag mig skyldig till brott. Varför inte ta med en fotboll till Göteborg och spela lite på Heden i stället för att kasta ölsejdlar och stolar på Avenyn.

2006-05-10

Målregn på Söderstadion

Bajen spelar hemma igen efter snöpliga förlusten 4-1 mot Kalmar i domkyrkostaden Kalmar. På väg från Medborgarplatsen till Gullmarsplan kunde jag konstatera att Hammarbys fans är trevliga och skötsamma. Tunnelbanepoliserna kunde fundera på sommarens semesterplaner i stället för att praktisera polistaktik.

Och solen sken över Bajen på Söderstadion vilket resulterade i ett formidabelt målregn. 5-2 mot gästande GAIS, de trevliga makrillarna från Sveriges framsida.

Nu är Hammarby åter i Allsvenskans ledning. Vi håller tummarna för att det blir oavgjort i morgon mellan Elfsborg och Gefle så att Bajen får behålla tätpositionen.

I dag fick jag ett Hoax

Hoax är engelska och betyder spratt; knep, bluff.

Det var länge sedan jag fick ett Hoax. Bakom detta begrepp döljer sig ett falskt larm om datorvirus. Jag fick idag ett meddelande om att en vanlig powerpointfil skulle radera hela hårddisken. Givetvis fanns den klassiska uppmaningen att vidarebefordra brevet till alla vänner i adressboken.

Jag vet vad man skall göra med Hoax. Vidarebefordra till papperskorgen.

2006-05-09

Fyrtio nya vargar vore bra


Riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson är oroad för kvaliteten hos den svenska vargstammen. Han föreslår att ett fyrtiotal vargar planteras in för att minska risken för inaveln. Vargkritiker brukar hävda att det är storstadsborna som värnar om vargen.

Det är därför kul att titta på Jan Emanuel Johanssons förslag på platser för utplantering. Han är frimodig som föreslår sin egen hembygd - Norrtälje, liksom Tyresta nationalpark här i Haninge. Myket bra. Vi har häst nästgårds nationalparken men oroas inte.

Uppdrag granskning och mordet på tioårige Bobby

Nu är det dags att gräva i SvT:s grävande journalistik och programmet Uppdrag granskning
TV-programmet Uppdrag granskning kan ha medverkat till att minska skyddet för barn som utsätts för kränkningar, våld och övergrepp. År 2002 sände man ett tendentiöst program med budskapet att ruskiga socialtjänstemän och känslolösa, närmast kriminella, fritidspolitiker i Oskarshamn tvångsomhändertar barn på lösa boliner. Programmet fick förvisso viss kritik i Granskningsnämnden men kanske borde man nu granska hur detta program kan ha påverkat allmänhet, tjänstemän och negativt och därmed minskat tilltron till det system som skall skydda barn från övergrepp och vanvård.

Från Yngsjömordet till tioåriga Bobby
Den 20 februari skrev Kyrkoordnaren artikeln "Den arma qvinnans tårar och böner rörde dem alls intet". Citatet var hämtat från Hanna Johansdotters gravsten på Brösarps kyrkogård. Hanna var offret i det s.k. Yngsjömordet 1889. Ett händelse som inte får förblekna utan skall visa oss på människans grymhet och offrens utsatthet. Jag drog i artikeln paralleller med det fullständigt bisarra illdåd som drabbade den tioårige pojken Bobby 2005/2006.

I dag började rättegången mot Bobbys mor och hennes sambo. Det är svårt att ta till sig åklagarens gärningsbeskrivning och det är närmast obegripligt att ingen i omgivningen reagerat. Men kanske har medias tveksamma bild av socialtjänsten bidragit till detta faktum. Media har inte alltid gett en saklig bild av vårt gemensamma ansvar att reagera när vi misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldighet
I samband med rättegången förs i media en debatt om mordet hade kunnat undvikas. Man försöker hitta andra syndabockar vid i sidan om gärningsmännen och frågan som ställs är om skolpersonal och myndighetsföreträdare borde ha gjort anmälan.

Alla som professionellt har kontakt med barn och unga har en klar och tydlig bild av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (anmälningsskyldigheten). De sätter alltid barnet i centrum och de har tilltro till socialtjänsten och det rättssystem vi har.

Uppdrag gransknings reportage kan ha lett till misstro
Däremot träffar jag ofta på att vi i allmänheten har en misstro till systemet. Det är inte orimligt att tänka att någon kanske misstänkt att Bobby for illa. Det är inte heller orimligt att tro att de funnits medmänniskor som underlåtit att delge socialtjänsten sina misstankar. Slutligen är det inte heller osannolikt att sådana program som Uppdrag granskning bidragit till allmänhetens misstro. Ingen vill väl medverka till att ett barn tvångsomhändertas på felaktiga grunder.

Skyddet för barn kan beskrivas som:
1. Alla och envar bör anmäla om man misstänker att ett barn far illa. De som i sin yrkesutövning arbetar med barn har en skyldighet att anmäla.
2. Socialtjänstens personal är erfarna och sätter barnet i första rummet.
3. Den vanligaste insatsen från socialtjänstens sida är att tillskapa olika former av stöd för familjen.
4. I de ovanliga fall där man tvångsomhändertar barn sker det en rättssäker prövning av domstolar.

Tveka inte att kontakta socialtjänsten om Du misstänker att ett barn far illa.
Läs Radionämndens granskning av Uppdrag granskning
SvD 2002-12-11
SvD 2002-12-15

Socialarbetare i Oskarshamn ger en bra beskrivning av sitt viktiga arbete

Sakfrågan kvarstår. Uppdrag gransknings beskrivning av händelserna i Oskarshamn ledde att bl.a. till att socialnämnden ordförande fick motta en mängd mordhot. Tjänstemän och politiker framställdes i programmet som kriminella. Efter ett sådant program kan vi i allmänheten bygga upp en misstro mot systemet. De som yrkesmässigt arbetar med barn kan skrämmas att göra sin plikt, d.v.s. anmäla misstankar om missförhållanden. Ingen vill väl ha sin passbild i ett inslag i Uppdrag granskning.

2006-05-08

Gripsholm värdshus bjuder på kul detalj


Gripsholms värdshus är ett mycket bra konferenshotell. Här vid kanten av Mälaren blir man väl omhändertagen och man får inte missa ett besök på Gripsholms slott.

En kul och praktisk detalj på detta hotell är att man har toalettpappershållare i stereo.

2006-05-07

Whisky från Backafall

Mytoman fick plats i TV-soffor
För några år sedan var det en yngre man som under ett par dagar poserade i TV-soffor inför ett spekulativt världsrekordförsök. Han lät berätta att han skulle bege sig till Kiruna, kliva in i korgen under en sponsrad luftballong och därefter iklädd en sovjetisk rymddräkt stiga till atmosfären. Där skulle han kasta sig ut och därmed sätta höjdrekord i fallskärmshoppning.

Den unge mannen fick ett enormt mediagenomslag men avslöjades så småningom med att vara en veritabel mytoman.

Ven - en vacker ö
Kyrkoordnaren har en faiblesse för öar. Särskilt sådan som saknar broförbindelse till fastlandet. Ven är en sådan ö.

Helsingborgs Dagblad verkar idag försöka sticka hål på en trevlig saga där sådan som jag trott på ett intressant whiskyprojekt på den vackra ön Ven mitt i Öresund. Helsingborgs Dagblad skriver: Snart fem års tid har det talats om Ven som ön där det tillverkas whisky. Om en exklusiv och lokal single malt som ska skapa arbetstillfällen och locka kräsna konnässörer från hela världen. Men av de storslagna planerna har hittills blivit intet.

Läs mer på denna länk och låt oss hoppas att tidningen är ute och cyklar. Ven är annars ett bra ställe att cykla på.

Flicka från Backafall
Jag kan inte låta bli att citera första versen i Gabriel Jönssons (1892-1984) "Flicka från Backafall"
Flicka från Backafall briggen Tre Bröder,
kryssar ikväll i Karibiska sjön.
Medan en landvind från kusten i söder
stryker som Sunnan därhemma kring ön.
Luften är kryddad av tusende salvor
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Hven

En whisky från denna ö kan inte bara bli fel. Tänk en smak av myskmalva, rosenmalva, rödmalva och kanske en etikett med den blåvioletta malvafärgen.

Tysk tidning uppmärksammar den nyligen avlidne operasångaren Lars-Erik Jonsson


Den 3 maj dog operasångaren, tenoren, Lars-Erik Jonsson, född 1959. Våra operasångare är ofta mer kända utomlands än här hemma i Sverige.

Den tyska tidningen Weltexpress har en svensk upplaga och skriver en nekrolog över Lars-Erik. Man ler lite över språket i runan men hur skulle Du själv skriva på tyska?

Om tio år hoppas jag att alla svenskar kan namnge fem levande svenska operasångare.

Själv lägger jag Weltexpress som bokmärke.

Läs runan i Weltexpress
Klassik.com en tysk webbplats för operanyheter skriver om Lars-Erik Jonssons död

Gåse reste stenen och Per besåg den

I dag har jag spanat in runsten SÖ265 vid Högsta i Österhaninge socken, Stockholms län. Den står mitt i en åker och kan därför inte besökas hela året. Stenen som är från 1000-talet är väldigt välbehållen och texten lyder: "Gåse (?) reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv".

Hur länge kommer denna bloggtext att bestå?

I Stockholms län finns det mer än 700 kända runinskrifter. På denna länk kan du söka efter dessa och deras läge

Har du lagt in ICE-nummer i mobilen?

I dag har jag lagt in ett ICE-nummer i mobiltelefonens adressbok.
ICE står för In case of emergency och innebär att man i sin egen telefonbok lägger upp rubriken ICE och antecknar anhörigas telefonnummer. Räddningspersonal eller polis kan då på ett enkelt sätt kontakta nära anhöriga om man inte själv är kontaktbar.

Nykläckt - Kungsörnen har fått ungar

Jag skrev den 9 april om en ruvande kungsörn i Finland.

Nu har kungsörnen som videoövervakas i Finland fött ungar. Det är svårt att se om det är en eller två.

Hos Kyrkoordnarens nära släkting har en duva byggt bo under helgen. Den nära släktingen har tagit bort boet och nu är duvan mycket upprörd. Jag skulle låtit duvan vara kvar och riggat en webbkamera. Ett kolumbarium* i Haninge.

*Kolumbarium betyder duvslag. Av latinets columba - duva.

Göteborgs kommun går före med etisk upphandling

Göteborgs kommun går före andra kommuner när man nu deklarerar att man kommer att införa nya kriterier i den offentliga upphandlingen. Man kommer inte att handla av leverantörer som kränker mänskliga rättigheter.

Bra Göteborg! Detta manar till aktivitet hos alla andra offentliga upphandlingsenheter.

Självklart? Nej! Det behövdes ett radioprogram (P1 Kaliber) för att medvetandegöra. Dessutom måste lagen om offentlig upphandling ändras, vilket i och för sig redan är förberett.

Göteborgs Fria Tidning 7 maj
Stockholms Fria Tidning 6 maj

Rättvisemärkt

2006-05-06

Korkat med kommunala folkomröstningar om rovdjurspolitik

Dalarna är ett bra landskap men jag är just nu väldigt tveksam till några Dalakommuner som beslutat eller planerar att besluta om folkomröstning i vargfrågan. Frågeställningen skall bli om kommunen ska verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp även utanför hägn.

Jag tycker att det har spårat ur när man ordnar lokala folkomröstningar om sådant som kommunerna inte har med att göra. En folkomröstning skall handla om något som kommunerna själv förfogar över, d.v.s. är en kommunal angelägenhet. Rovdjurspolitik är en fråga för staten.

Sådana här folkomröstningar slår tillbaka mot det lokala självstyret. Kommuninnevånarna kan komma i villfarelse och tro att kommunen är ansvarig för allt. Rovdjurspolitik är en statlig fråga och man bör uppmana folk att tala med sin riksdagsman.

Om man håller på så här kan man hamna i ett läge där man har folkomröstning i följande frågor:
1. Är katter gulliga?
2. Mördade Christer Pettersson statsminister Olof Palme?
3. Skall vi ha 80 JAS-plan?
4. Vinner Hammarby allsvenskan?
5. Skall Ishotellet i Kiruna ha en öppen spis nästa år?

Folkomröstningar i fel ämnen späder på politikerföraktet.

I min egen kommun skall vi i höst folkomrösta om trängselskatten i Stockholm. Jag tycker också detta är fel. Endast kommuninnevånarna i Stockholm bör få rösta om detta. Kommunpolitikerna i Haninge har dock starka skäl. Läs mer.

Tyresta nationalpark visade upp sin finaste sida


Idag vandrade jag genom Tyresta nationalpark. Jag såg årets första orm slingra sig in i buskagen när jag passerade på stigen. En snok på knappa metern.

Genom Nationalalparken gick jag från Tyresta by till Stensjön, en sträcka på 8 kilometer i ganska svår terräng. Den stora skogsbranden 1999 härjade hårt i detta område och det är fascinerande att varje år se hur naturen återhämtar sig sakta. I år tyckte jag mig se att även barrträd slagit rot.

56 döda i mc-olyckor - Trafikens baksida

Inom loppet av tio minuter har det nu vid elva på lördagsförmiddagen varit två mc-olyckor här i Haninge. På Wighsnews rapporteras ytterligare en mc-olycka i Eskilstuna kl 10.50. År 2005 dödades 46 (2004-56) mc-förare och mc-passagerare. 318 personer i denna kategori skadades svårt. Det finns 235 000 motorcyklar i Sverige och många av dessa är naturligtvis ute på vägarna just sådana här fina vårdagar. Det är i huvudsak medelålders män, och inte som man skulle kunna tro ungdomar, som dör och skadas i mc-olyckor.

Efterskrift
Detta dygn dog två motorcyklister. Läs DN. Läs Aftonbladet

Källkritik: Aftonbladet uppger 46 döda mc-förare. Denna uppgift är inte helt korrekt eftersom siffran även inkluderar passagerare.

2006-05-05

Jäv kan ha sänkt Gotländskt rederi

Jäv och lojalitet
Kyrkoordnarens vän, ekonomichefen, bördig från den stora ön, har tipsat på några artiklar i Gotlandstidningarna om Rederi AB Slites konkurs 1993. Kyrkoordnaren är nämligen patologiskt intresserad av teorier och verklighet kring jäv och lojalitet.

Myrstens rederi förebild till såpan "Rederiet"
Rederi AB Slite, ägt av familjen Myrsten, var den svenska delen av Viking Line och rederiet skulle 1993 sätta Östersjöns största kryssningsfartyg i trafik. Kort innan jungfruturen förklaras det gotländska rederiet i konkurs och konkurrenten Silja köper snöpligt fartyget och sätter det i trafik som Silja Europa. I allra sista stund målas fartyget om från rött till vitt.

Ny bok - "Den ena den var vit"
Den 20 april utkom journalisten Hans-Göran Björks bok "Den ena den var vit...". Björk menar att rederi AB Slite "sänktes" av den statliga Nordbanken. Björk anser sig kunna leda i bevis att det i Nordbankens ledning satt flera personer med koppling till Silja Line.

Man får hoppas att boken, med sin allvarliga anklagelse, kommenteras av de som inte skriver under på Björks tes.

Sådana här böcker är viktiga. Är det rappakalja måste vi få reda på det. Finns det substans måste det bli en reaktion. De som sitter på de anklagades bänk kan knappast negligera påståendena. Men det är klart? Banksekretessen.

Artiklar
Gotlands Tidningar den 4 maj 2006
Gotlands Allehanda 3 maj 2006
Gotlands Tidningar 26 april 2006

Ordet redare kommer enligt Nationalencyklopedien från medellågtyskan rêder eg. 'utrustare', av rêden, reiden 'utrusta'

Hakan växer längst

En god ambition är att lära sig något nytt varje dag. Något man kan berätta vid middagsbordet i framtiden. Det gäller bara att komma ihåg detaljerna.

Om jag inte minns fel lärde jag mig i går att benen i hakan är de ben i kroppen som växer högst upp i åldern om ni förstår vad jag menar. Rätt intressant faktiskt.

2006-05-04

SöS Bajenlands eget sjukhus

Jag är född och döpt på Södersjukhuset. Just nu sitter jag på SöS-akuten. Skateboard med påföljande fraktur? C'est la vie. Här är det ordning och reda. Putäll grevar och baroner!

2006-05-03

Symboler med siffror säger mycket
2


0

Rättstavning på äldre dar

Min kollega, folkbildaren och juristen, gjorde alldeles nyss en upptäckt. Det heter hårdra och ingenting annat. Han liksom jag har genomlidit långa liv och trott att det heter hård*ra (man skall aldrig skriva ett ord felaktigt, därav asterisk.

Däremot vet båda han och jag hur man stavar omständlig, öppenhjärtig och att man kan stava skafföttes alternativt. Då heter det skaföttes.

Men inget är beständigt: Dagens Nyheters Catharina Grünbaum konstaterar:
Allteftersom hårdragning tycks bli en mindre vanlig form av misshandel, i alla fall män emellan, har bilden med hårdragna yttranden bleknat intill osynlighet. Att hårddra något i betydelsen ’pressa’,’tvinga in en betydelse’ är mycket rimligare. Det tyckte man redan på 1700-talet, där det finns ett exempel på en hårddragen granskning. Det finns alla skäl att erkänna hårddra ett resonemang, hårddra en liknelse. Bonniers svenska ordbok gör det redan, och vi kan vänta det i andra kommande ordböcker.