2006-03-31

Pelle Svanslös hus skall säljas


I dagens webbutgåva av Kyrkans Tidning berättas att Uppsala kyrkliga samfällighet beslutat sälja Församlingshemmet Odinslund och samfällighetens kansli. Vidare kommer man att avyttra ungdomscaféet Genomfartens lokaler och tomtmark i Luthagen. Kanslichefen Tomas Arvidsson uttalar tryggt att det inte är fråga om att sälja ut. - Det vi säljer nu är en byggnad som stått tomt ett år, Odinslund, en kanslilokal som är alldeles för stor och så fastigheten där ungdomscaféet finns. Det är inga dramatiska saker fortsätter kanslichefen.

Denna nyhet är större än vad man i förstone kan tro. Samfällighetens kansli ligger ju på Åsgränd 1 och där bor ju, enligt vad som uppgivits i litteraturen, Pelle Svanslös i någon källarglugg. Pelle torde dock ha besittningsskydd till sin boning.

Bara nu inte Elake Måns köper huset.

2006-03-29

Gotska Sandön avbemannas


Som en prick ute i Östersjön, 38 kilometer norr om Fårö, finner vi nationalparken Gotska Sandön. Ön förklarades som nationalpark 1963 och allt sedan tidig förhistorisk tid har Gotska Sandön varit bebodd. Fyrpersonal har varit stationerad på ön sedan 1800-talet men de är givetvis borta nu och numera bemannas ön av tillsynspersonal som sköter nationalparksförvaltningen.

Länsstyrelsen på Gotland har nu föreslagit att regeringen skall ändra sitt tidigare beslut att det alltid skall finnas bemaning på Gotska Sandön. Bakgrunden är naturligtvis ekonomisk eftersom intressenterna, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, TeliaSonera, Sjöfartsverket och Polisen inte har samma behov att besöka ön numera. Fyrarna är driftsäkrare, polisen behöver inte se till Försvarets anläggningar och så vidare.

Nästan 15 000 personer har nu skrivit på en lista för året-runt-bemanning på Gotska Sandön.

Jag vill också ha året-runt-bemanning. Men någon lista skriver jag inte på. Det vore allt för enkelt. Allt ändras och tyvärr får jag väl inse att det antagligen finns annat att satsa pengar på. Men om det sker vandalisering på ön eller om någon stjäl något från kapellet måste jag erkänna att jag hade fel.

Trandans vid Hornborgasjön

I bloggen den 24 mars rapporterades 42 tranor vid Hornborgasjön. Idag har siffran ökat till svindlande 46 tranor och det går alltså lite långsamt med våren. Om en vecka kommer jag att med kikare i hand besöka Hornborgasjön södra delar.

Nu lär det ha blivit varmt i norra Tyskland och jag tippar att det nu kommer att gå snabbt. Låt oss säga att vi den 5 april har runt 2 000 tranor som mumsar potatis.

Besök Hornborgasjöns webbplats

Kolla in transtatistiken

2006-03-28

Den ideella sektorn drivs av idé och växer

Handelshögskolan i Stockholm höll nyligen ett seminarium om den ideella sektorn. Detta är ett allt oftare använt begrepp för att beskriva den del av samhället som utgörs av föreningar och stiftelser och som i likhet med den offentliga sektorn och näringslivet organiserar och bedriver verksamheter av många olika slag.

Handelshögskolan visade att den ideella sektorn vuxit i antalet anställda och i total omsättning under tiden 1992 -2004. För 12 år sedan omsatte den ideella sektorn 75 miljarder kronor per år och hade 90 000 – 100 000 anställda. År 2004 omsattes cirka 120 miljarder kornor och antalet anställda var 120.000. Till detta kommer alla frivilliga insatser.

Spionen Stig Wennerström har avlidit 99 år gammal


I ett bibliotek som jag brukar besöka finns den gamla klassikern "Vem är vem". Som gavs ut i början av 60-talet. Över notisen Stig Wennerström har någon driftig person gjort ett kraftigt kryss.

Igår hade jag ett litet lunchsamtal med några arbetskamrater ehuruvida spionen, förre översten, Stig Wennerströms död hade något nyhetsvärde så här drygt 40 år efter domen. Idag vet vi att nyheten har nyhetsvärde då det nu basuneras ut att han avlidit på ett äldreboende i Enebyberg i förra veckan.

Wennerström dömdes för att ha lämnat stora mängder uppgifter till Sovjetunionen men han misstänktes även ha lämnat uppgifter till nazi-Tyskland och USA.

Jag hoppas att vi någon dag får reda på vad som drivit en konservativ karriärist och snobb att förräda sitt land. Karlen själv har alltid tigit som musslan och man kan väl bara drömma om att han deponerat ett brev med sanningen hos förläggaren av självbiografin (Från början till slutet, Bonniers, Stockholm 1972).

I likhet med spionen Stig Bergling (sedan Eugen Sandberg, nu Stig Sydholt) antydde han det heroiska motivet att rädda världsfreden genom att hjälpa Sovjet på terrorbalansens våg. Att detta skulle vara drivkraften är nog en typisk efterhandskonstruktion á la psykopatens - grandios narcissism.

Wennerström lär ha tilldelats sovjetiska ordnar och erhållits generalgrad. Men hjältarna i dett drama hade en helt annan bakgrund än Wennerström. De som fick spionen på fall var en städerska som arbetade åt familjen Wennerström och en småbrukarson som valt att bli polis.

Det är slutligen viktigt att sätta proportioner på brottet spioneri under det kalla kriget. Att lämna ut handlingar till Sovjet innebar de facto att man skrev under exekution på ett stort antal svenskar.

2006-03-27

Vattennivån höjs i hela världen - men vad händer i Visby?

SR Gotland följer under måndagen upp en tes som vi sett i tidningarna de senaste åren - Havsnivån kan komma att höjas kraftigt som en följd av den globala växhuseffekten. En bra webbplats om den senaste forskningen finns i den ansedda tidskriften Science Magazine.

Gotlandsredaktionen berättar om ett scenario där vattennivån i Östersjön kan komma att sänkas med omkring 20 centimeter. Man rapporterar även ett scenario där man räknar med att det blir en höjning med upp till 80 centimeter.

Den skarpa redaktionen drar slutsatsn att en kraftig höjning av vattennivån skulle få stora konsekvenser för bebyggelse som ligger nära stranden. SIC! Detta fick jag klart för mig ungefär samtidigt som jag lärde mig tappa upp badvatten själv.

Men den sista slutsatsen är vad man skulle kunna kalla gullig. SR Gotland konstaterar att den blivande kongresshallen i Almedalen i Visby skulle komma i farozonen. Oj vilket problem. Kalmar och stora delar av Skåne står under vatten men värst av allt är att det ombyggda ICA-lagret i Visby blir fuktigt.

Det måste finnas proportioner även när man i pedagogisk iver skall beskriva effekter av vad som händer när havsnivån ökar.

2006-03-26

Våren är här


Idag känns det verkligen att det är vår i luften. Smältvattnet porlar överallt. Jag fick låna Atrium för första gången i år och fick en härlig upplevelse på snöbeklädda skogsstigar.
Det har varit tyst ute på Amfibieregementet ett tag och jag har trott att de skjutit upp budgeten. Men idag var de igång igen på skjutbanorna. Det är bra med hästar som inte är skotträdda.

2006-03-25

Ny färja till Gotlandstrafiken


Just nu färdigställs på varv i Italien en ny snabbfärja till Gotlandstrafiken. Den 19 mars uttryckte Kyrkoordnaren oro för att färjan inte skulle kunna sättas i trafik som planerat första halvåret 2006. Bakgrunden var spänningen mellan Rikstrafiken och befraktaren Desitnation Gotland.

Men nu är det klart. I maj kommer färjan upp till Östersjön och i juni sätts den i trafik för att ersätta HSC Gotlandica.

På bilden syns den nya färjan vid varvets kaj i Italien.

2006-03-24

Kyrkoordnaren på trandans

Den 6 april skall jag åka ner till Lerdala utanför Skara. Det blir passar utmärkt eftersom jag då kan besöka Hornborgasjön som borde ha ett ansenligt antal tranor att visa upp. Idag observerades 42 tranor vid Hornborgasjön och motsvarande siffra förra året var 720 stycken.

Hoppas det inte blir Grus grus i maskineriet.

Fakta om tranan:
Trana, Grus grus,är 114-130 cm lång, med ett vingspann på 200-230 cm. Den är flyttfågel och övervintrar i bl.a. Sydvästeuropa. I mars-april rastar stora skaror vid Hornborgasjön, där paren uppför en parningsdans med bugningar, hopp och trumpetande läten. Vid rastningen äter de fjolårspotatis, som numera läggs ut enbart för tranornas skull. Den årliga trandansen vid Hornborgasjön lockar besökare från hela världen samt Hammarbyare.

Nalin Pekgul vågar se klart på monarkin

Republik eller monarki? För ett drygt år sedan ledde jag en kurs med unga förtroendevalda. Vid en paus var det en MUF:are som lierade sig med två SSU:are. De var alla tre rojalister och argumenterade starkt monarkin.
Det är omöjligt att övertygande försvara en ordning i en stat där man ärver ett ämbete som är förenat med makt. Men man kan, och bör verkligen, försvara den konstitutionella monarki vi har i Sverige där kungen som statschef saknar makt men där han är symbol för samling och tradition. Ännu mer övertygad blir man av kronprinsessans briljans och goda omdömme.

Det är därför mycket intressant att i DN den 24 mars läsa s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul försvara monarkin i allmänhet och kung Carl XVI Gustaf i synnerhet. Nalin Pekgul är framsynt och ger oss något att tänka på när hon så klart konstaterar hur kungen fungerar som symbol och i praktiken verkar mot rasism och främlingsfientlighet.

Nalin Pekgul skriver: 1983 kom en vändpunkt då jag öppet började vågade stå för åsikten att kungahuset är en bra institution trots att jag är socialdemokrat. Det var när en vansinnig major [Året var egentligen 1981 och galningen hette Antonio Tejero och var överstelöjtnant, inte major i Guardia Civil] försökte gå in i det spanska parlamentet och göra militärkupp. De demokratiskt valda ledarna hukade skräckslaget i sina stolar medan kung Juan Carlos ensam stod upp och försvarade den spanska demokratin. Tillsammans med det som jag tidigare hade läst om kung Olavs kamp mot nazisterna gav denna händelse mig en enorm respekt för monarkin.

Länge leve Torekovöverenskommelsen.

Fotnot: Antonio Tejero släpptes efter 15 år i fängelse och han kommenterar ibland dagsaktuella händelser i den spanska tidningen Mellilla Hoy. Nu senast gick han till attack mot premiärminister Jose Zapatero den 26 januari. Vi har bland andra kung Juan Carlos och premiärminister Zapatero att tacka för att en frisläppt landsförrädare och fascist får uttrycka sina åsikter i tidningar. Tejeros kompisar i det gamla Guardia Civil hade för vana att verkställa avrättningar av politiskt oppositionella genom att skruva åt ett halsjärn (garottering). Tejero med tricornia på huvudet spelar pajas i Cortes.

Du skall inte bli tullare. Du skall skaffa ett riktigt jobb


Som lokförareelev hade jag en instruktionsförare som var född 1922. Han berättade att han någon gång före kriget kom hem till sin far. Fadern var en ärrad sjöman och skärgårdsbo. Vid middagsbordet frågade fadern sin son om framtida yrkesval. Sonen som ju sedemera blev lokomotivförare svarade att han gärna ville bli tullare. -Då får jag vara ute i Skärgården, kompletterade han. Fadern svarade på utpräglat roslagsmål: -Elvete eller. Du ska skaffa ett riktigt jobb.

Så var den tiden men det är nog tur att vi hade och har tullare.

A propos smuggling: En produkt som hanterades mycket ute på havet under mellankrigstiden lär ha varit Rigabalsam. Denna produkt omnämns i gamla annualer som ett liniment importerat från Riga. En blandning av sprit och växtextrakt, avsett för utvärtes bruk mot värk och för sår.

Grejen är dock att detta läkemedel också fungerade i berusningshänseende vid invärtes bruk. Rigabalsam lär fortfarande saluföras på andra sida Östersjön men de medicinska effekterna är numera bortglömda.

Fadern jag berättade om ovan var ingen annan än Karlfeldts visfigur "Svarta Rudolf" -Arvid Ljungström.

Kyrkoordnaren säger: -Om Du vill. Det är klart att du ska bli tullare. Läs mer om arbete i Tullverket på denna länk.

2006-03-23

Bottennapp för Expressen och dess läsare

Enligt pressetiken angivna i "Spelregler för press, radio och TV"gäller att journalister noga skall överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Journalister skall avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

De senaste dagarna har jakten på politiker rasat vidare. Det blir nästan ironiskt när Bo Ringholm jämförs med Laila Freivalds och man får läsa att den förstnämnda inte reser så mycket som sin företrädare. Det finns ingen utrikesminister som kan göra rätt. Allt handlande kommer att få underbetyg. Laila Freivalds kommentar att hon upplever det som en belastning, att media bara fixerar vid hennes person och inte intresserar sig för Utrikesdepartementets viktiga arbete, är värt eftertanke.

Priset tar dock Expressen som den 23 mars på sin löpsedel utropar "Moderatledaren Fredrik Reinfeldt smutskastar sin 67-årige pappa Bruno i en kommande bok". Expressen referar till en en bok skriven av TV-4 journaisten Ulf Kristoffersson. När man läser tidningen ser man att Fredrik Reinfeldt försökt avstyra en intervju med den 67-åriga pappan som är fritidspolitiker. Reinfeldt uppges ha sagt: - Det är inte så roligt att säga om sin pappa, men han är lite förvirrad. Vi märker på pappa att han tappar bort mycket och rör till saker. Men det är väldigt svårt att ta upp med honom, för han vill inte höra talas om det.

En sådan vädjan från Reinfeldt kvitterar journalisten med att gå till pappan. Pappan utbrister då: - Jag tycker det är förskräckligt att min äldste son säger så (att han är förvirrad) och det finns ingen grund för det.

Pressetik vart tog du vägen? Kanske vore det bra om politiker och ärkebiskopars familjer kunde stå utanför medias bevakning. I mitt eget arbete är det ingen som frågar efter min mor. Det tycker jag är bra.

2006-03-22

Stencillukten vart tog du vägen?

Stenciler luktade gott men jag fick aldrig chansen att hjälpa fröken att stencilera.

Idag skaffade vi en ny park skrivare och kopiatorer till kontoret och en kollega berättade att han var på en kurs häromdagen. Föreläsaren talade om stencilerna som delats ut. Det lär nog ha varit fotokopior eller vad det nu heter. Men vad gör det. Jag älskar stockholmare som skall åka droska eller ta spårvagnen från Skanstull.

Stencil är ett papper försett med en hinna som genombryts vid tryck av penna eller skrivmaskinstyp och därefter släpper igenom färg som förs över på annat intilliggande papper för mångfaldigande text. Nu mera är denna teknik knappast använd. Ordet är belagt i svenskan sedan 1917. Det är ett engelskt ord som kommer från fornfranskans estenceler 'blänka'; till lat. scintilla 'gnista'.

2006-03-20

Stundomsinnad

En arbetskamrat gav mig ett nytt ord i dag - stundomsinnad. Rätt bra uttryck tycker jag.

Ordet finns inte i NE:s ordbok men väl i Svenska akademiens ordbok:
STUNDOM-SINNAD, p. adj. (mera tillf.) (blott) stundom sinnad (se d. o. 3 o. 4), ombytlig l. nyckfull; äv. närmande sig l. övergå ende i bet.: halvhjärtad l. tvehågsen; äv. i utvid gad anv., med sakligt huvudord: som förknippas med l. kännetecknar person som är ombytlig osv.
Gud utspyr halvsann och stundomsinnad kristendom ur sin mun. SFS 1922, s. 1312. Det har ju hänt förr nån gång, att du varit lite stundomsinnad. SALJE DessBröd. 338 (1964).

Det blir bara en träff på Google och då hamnar man på hästsiten www.bukefalos.com . Där handlar det om det spännande ämnet att sälja en ponny till vuxna. Skribenten skriver: "vår våg är lite stundomsinnad ibland och kan visa några kilo för mycket"

2006-03-19

Gotlandstafiken återigen


Relationerna mellan den statliga myndigheten Rikstrafiken och befraktaren Destination Gotland / Gotlandsbolaget verkar klart kyliga. Nu är det tjafs om den utlovade nya snabbfärjan som byggs i Italien och skall i trafik till sommaren.

Landshövdingen på Gotland borde känna oro. Gotland är hela Sveriges angelägenhet.

Parterna kan inte komma överens -Artikel ur Gotlands Tidningar 030318.

Bandyfinal på Studenternas i Uppsala


Edsbyn tar hem SM-finalen i bandy på Studenternas i Uppsala med 6-2. Hammarby förlorar sin vana trogen. Trots att Bajen är de bästa räcker det sällan hela vägen. Hammarby kan bara liksom inte vinna. Sådant är livet för en Hammarbyare men å andra sidan utvecklas de personliga kvaliteterna av motgångar.

I morgon tar jag portföljen och går till jobbet.

Marsoroligheterna

En bortglömd händelse i den svenska historien är de s.k. marskravallerna i Stockholm den 18-19 mars 1848. Detta är samma år som Karl Marx med bistånd av Friedrich Engels publicerar Manifest der Kommunistischen Partei (Det kommunistiska manifestet). Ute i Europa var det heta tag med rabulister som försökte omstörta samhällordningen. Revolutioner bröt ut i Frankrike och spreds till de olika tyska staterna, Italien och Österrike.

I Stockholm slog uppretade folkmassor sönder fönstren hos framträdande samhällsrepresentanter. Man får anta att händelsernas centrum är Gamla stans trånga gränder. Demonstranterna samlas sedan vid slottet och kräver republik och reformer. Kung Oscar I pressas och kommenderar ut militär att skjuta mot folkmassan. Omkring 30 personer dödas.

2006-03-18

En kvinnas kropp säljs billigare än en fotbollsbiljett

Snart är det Fotbolls-VM i Tyskland och vi nås av uppgifter att människohandlare nu kommer att öka antalet prostituerade i Tyskland. Detta moderna slaveri är oacceptabelt och ett stort problem för oss män. Det är ju vi som bidrar till denna industri och eftervärldens dom kommer att bli hård när man konstaterar vilken flathet vi visar.

Europaparlamentet har på kvinnodagen den 8 mars haft ett seminarium om hur man skall kunna stoppa den moderna människohandeln. EU-kommissionären Margot Wallström uttryckte djup oro och chock över denna moderna form av slaveri, då en människas kropp kanske kan säljas för ett pris lägre än en entrébiljett till fotbollsarenan.

Länk till Europaparlamentets sida från seminariet

I media under mars 2006

Att uttala sig i media tycker jag är väldigt viktigt. Det är ju en otrolig förmån att få berätta något för så många. Men det är också svårt. Man kan komma med faktafel och man kan göra andra ledsna och arga när man skriver någon något på näsan. Det är ju lätt att sitta vid en skrivbordsstol i Stockholm, göra djupa analyser och komma med kritik.

Jag har aldrig synpunkter på vilka ämnen journalister väljer. De skall få skriva vad de vill och det är sällan jag blir besviken över rapporteringen. Någon gång kan jag tycka att nyanser är fel men det faller ju egentligen tillbaka på mig själv som intervjuobjekt.

I mars månad hittar jag följande:
Kyrkan tillbakavisar kritik, SR P2, Mitt i musiken 060307 - Om jämställdhet

Bra kurs för unga men få kommer, Kyrkans Tidning 060308

Lagen kräver lista på inventarier, Kyrkans Tidning 060308

Besvärlig präst sade upp sig, Sydsvenskan 030311 - Om offentlighet

Kyrkan och fågelinfluensan, SKTF-tidningen 060315

2006-03-17

Hur är man funtad om man skjuter en kungsörn?

Den 24 oktober 2005 hittades en skadad kungsörn vid Ekeviken på Fårö. Djuret avlivades och skickades till Naturhistoriska riksmuseet. Vid röntgen visade sig kungsörnen innehålla hagel. Nu är en anmälan gjord om jaktbrott.

Varför skjuter man en kungsörn. SKÄMS och direkt till fängelse!

Michelingubben! Vart tog du vägen?


Michelingubbe sitter vid ratten på Volvo V70 i Handen
När man åker E4:an på natten slås man av att långtradartrafiken ständigt ökar. Långtradare är naturligtvis inte bra för miljön men visst fascineras man av dessa vidunder. Fronten pryds numera av en enorm uppsättning extraljus.

När jag växte upp var Michelingubben den största statussymbolen. Rykten gick att man måste vara riktig storkund för att kunna få pryda fordonet med denna gubbe. Ju större gubbe desto större kund. En åkare kunde inte köpa däck från Gislaved. De hade ju ingen Michelingubbe. Numera ser jag bara en Michelingubbe. Och han sitter vid ratten i min bil.

Efter en tids spaning har jag konstaterat att Michelingubben försvunnit. På min jakt efter honom finner jag dock att modern forskning jagar denna lilla figur.

– Åkerierna kan sänka dieselförbrukningen med 5–10 procent på befintliga bilar genom att minimera luftmotståndet. Det gör man genom att ställa in vindavvisarna rätt, ta bort reklamskyltar och extra signalhorn och byta till de effektiva xenonlamporna som gör den tunga extraljusrampen överflödig, säger Claes Löfroth vid forskningsinstitutet Skogforsk

På det här sättet kan åkerierna spara 50 000–100 000 kronor per bil och år! Men då åker väl också den närmast kultförklarade michelingubben ner från taket?
– Självklart kan man låta honom sitta kvar, men i så fall med vetskap om att han drar diesel och ger onödiga utsläpp som skadar miljön, fortsätter Claes Löfroth.

Taklagsfest

Igår var jag på taklagsfest för första gången i livet. Det var en mycket trevlig tillställning där vi firade en ny boendenhet för boende som har en psykisk och social funktionsnedsättning på Stora Sköndal.

Det är häftigt med byggjobbare som gör fina jobb och bygger hus som människor behöver. I detta fall människor som verkligen behöver ett stöd och en trygghet. En tanke kring byggjobbare är hur bestående deras verk kan vara. Mitt jobb försvinner snabbt i glömska men byggjobbarens verk kan vara kvar i hundratals år.

Taklagsfest firas traditionellt efter takresningen på ett nybygge. Upprinnelsen är från tiden då man byggde med hjålp av grannar och naturligtvis måste bjuda stort för utfört arbete. Det fanns ju tidigare fler fester som var kopplade till arbete, t.ex. skördefesten.

Taklagsfest tycker jag verkar vara en bra tradition. Efter festen hänger man upp en krans på taknocken men om byggherren hoppar över festen kan han mötas av en stor docka som hänger i ett snöre.

2006-03-15

Tinnar och torn


Finns det tinnar på kyrkor eller har de bara torn? Kanske är det bara slott som har både tinnar och torn. Men vad är då en tinne?

Nationalencyklopediens ordbok låter berätta att ordet tinne mest används i pluralis. En tinne är en uppskjutande del av murkrön för åstadkommande av skottglugg i äldre befästa slott. Men tinne kan också vara en prydande upphöjning, d.v.s. ett mindre torn på andra byggnader: Ordet tinne används också om en spetsig bergstopp.

Ordet är känt sedan yngre fornsvensk tid och har germanskt ursprung. Det engelska ordet för tinnar är pinnacles.

Har ni sett slottet med alla dess pinakler och torn! Efter denna etymologiska utflykt slår det mig att Norges näst högsta berg heter Glittertind. Om man tittar på bilden förstår man varför.

2006-03-14

Llivia en enklav i Frankrike


Llivia är exklav till Spanien och helt omslutet av Frankrike någon kilometer norr om Spanien. Vid en fredsuppgörelse (Pyreneiska freden 1659) insisterade de franska delegaterna på äganderätten till alla byar inom ett område. Spanjorerna bejakade detta men kontrade snabbt genom att exkludera Llivia med argumentet att denna ort var en stad och inte en by. Och här har vi alltså ännu idag en enklav mitt inne i Frankrike.


Enklav och exklav

Enklav är ett område som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av men samtidigt exklav sett från den ägande statens sida.

2006-03-13

Akterseglad i Barcelona

Nja / Kanske inte akterseglad direkt men jag sitter fast i Barcelona p.g.a. trasigt flyg. Som tur aer lyckas jag boka Spanair till Stockholm och blir bara foersenad i en dag. Roligare kan man ha. Jag laengtar hem.

2006-03-07

Rikstrafiken halkar på Östersjön trots att det nu är fritt vatten mellan fastlandet och Gotland

Destination Gotland bedriver sedan 1998 färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn på uppdrag av staten (Rikstrafiken) enligt avtal. Destination Gotland AB är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland (Gotlandsbolaget).

Farsen om färjetrafiken till Gotland går vidare och det verkar klart jobbigt hos myndigheten Rikstrafiken. Den 6 mars meddelar Rikstrafiken att man avbryter upphandlingen av färjetrafik till och från Gotland på grund av att man inte fått in några anbud på trafiken. Senare i år skall man påbörja en ny upphandling. Detta måste ses som ett stort misslyckande och givetvis har Gotlandsbolaget gjort helt rätt som avstått från att ge något bud eftersom upphandlingsunderlaget innehöll orealistiska krav.

Frågan är om rikstrafiken kommer att ro en upphandling i hamn (rolig liknelse). I augusti 2005 inleddes en förundersökning mot Destination Gotlands vd och han satt anhållen och utsattes för husrannsaken på kontoret och i bostaden. Bakgrunden var att företrädare för Rikstrafiken ingett brottsanmälan angående misstanke om grovt bedrägeri.

Den 7 mars meddelar kammaråklagare Peter W Nilsson vid riksenheten mot korruption att han lägger ned förundersökningen. Åklagaren säger i ett pressmeddelande att förhör med tidigare och nuvarande anställda på Rikstrafiken visat att de verkar ha varit införstådda med att kostnaderna som uppkom för ombyggnaderna i hamnarna skulle bäras av Rikstrafiken. Åklagaren säger vidare att fortlöpande information också skett om de tillkommande kostnaderna för dessa ombyggnader.

Mot bakgrund av misslyckandet i upphandlingen samt då man på felaktiga grunder pekat ut en operatörs vd som brottsling har Rikstrafiken jävat sig. Frågan är hur lagstiftaren skall hantera en myndighet som havererat?

2006-03-05

Upphandling in absurdum

Rikstrafiken är ett statligt verk som har statens uppdrag att upphandla bl.a. viss järnvägs-, flyg- och sjötrafik. Just nu begär man in anbud på färjetrafiken till Gotland efter att nuvarande avtalsperiod går ut 2008.

Nuvarande entreprenör Rederi AB Gotland / Destination Gotland har meddelat att man avstår från att lämna in anbud. Detta känns klart skakigt men det är bra att rederiet markerar gentemot statsmakterna. Det skall bli väldigt spännande att se om det finns något annat rederi som lämnat in anbud. Rikstrafiken kan gärna ta in någon lycksökare som kör med skitigt bränsle, tummar på säkerhetsreglerna för att komma i tid och sedan kastar in handduken när de tagit ut det gottaste.

Gotland är hela Sveriges angelägenhet. Glöm inte bort de där ersättningsjobben vi lovade när Gotland miste försvarsjobben.

Det var bättre förr men snabbfärjorna är bra.

80 havsörnar och särskrivning

I helgen har man räknat havsörnar kring Mälaren. Man räknade in 80 stycken av denna stolta fågel. Det var glädjande.

Såg förresten på nätet att det var en person som sålde en varm blodig travare. Det gäller att passa på så att hästen inte svalnar.

Snacka om idrottsman

Ivar Johansson, 1903–79 var polisman i Norrköping och en av världens främsta brottare med tolv internationella titlar. När han patrullerade gick han samtidigt och tryckte på en så kallad handstärkare och vid OS 1932 vann Ivar guld först i mellanvikt (fristil). Så kom natten i Los Angeles och han bantade bort sju kg i bastun. Därefter gick han ut på brottningsmattan och tog guld i weltervikt (grekisk-romerk stil). Brottning är skum sport men egentligen verklig kamp.

2006-03-04

Småland känner sillern

Idag har jag varit på Kronobergs folkhögskola utanför Växjö. Jag frågade kursdeltagarna om de visste vad siller var. Så gott som alla svarade "SILVERFISK". Men namnet sockergäst var obekant för alla.

Siller är nog ett ganska dialektalt ord.

Men vad är en eckelös dag?

2006-03-03

Uppkopplad på tåg

Att vara passagerare i första klass är bra. Numera kan man gratis surfa på nätet när man åker X2000. Det är fredag kl 20:30 och jag sitter på tåget som befinner sig mellan Linköping och Mjölby. Om drygt två timmar är jag framme vid målet - Växjö. Jag får byta i Alvesta.

Du vet väl att X2000 inte är något tåg. X2000 är ett koncept och i konceptet ingår godis, frukt och numera trådlös uppkoppling. Med koncept menas i organisationsteorin en bärande idé eller en grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall kombineras eller samordnas. Snabb resa, bekväma stolar, vänlig personal och fräsch frukt.

Höghastighetstågen som alla tror är X2000 har litteran X2. Littera kommer av latinets "li´ttera" ('bokstav') och anger typ, serie, rubrik). X står för elektrisk drivning. Y för dieseldrivet fordon.

Hade du besök av sockergästen i natt?


Sill, socker och jäst? Men siller och sockergäst?

Namnen är många på vår vän silverfisken. Det handlar knappast om någon skadeinsekt och inte heller är det någon ovanlig rackare. Jag ser dessa krabater både i gamla och nya hus och de finns både i privatbostäder och på lyxhotell.

Denna insekt går också under namnet nattsmyg och det latinska namnet är Lepi´sma saccha´rina en art i insektsordningen silverborstsvansar.

Bara silverfisken inte knapprar på Silverbibeln går det bra. Läran om insekter kallas entomologi men jag är inte någon entomolog. Var snäll mot såväl silverfiskar som silverrävar.

2006-03-01

Drömmar om penningböter

En av nattens drömmar lever kvar. Jag simmar i Kalmarsund för att nå de södra delarna av sundet. På vägen tillbaka norrut simmar jag in i Kalmar där staden i drömmen karaktäriseras av en stor friluftsanläggning.

När jag går upp på land blir jag ertappad av två polismän som frågat om jag simmat i Kalmarsund. Då svaret på frågan är jakande förklarar de att de måste utfärda ett bötesföreläggande på 6 000 kronor. Brottet är brott mot ordninglagen eftersom man inte får föra in havsvatten i Kalmars stadsanläggningar. Jag erkänner men när jag får höra penningbotens storlek bestämmer jag mig för att inte skriva under. Saken får nu gå till rättegång och jag kalkylerar med ett frikännande eftersom penningböter inte kan vara så höga som 6 000 kronor.

Drömtydning: Kalmar ligger inte långt från Oskarshamn där vi igår fick indikation på fågelinfluensa. Sedan är det den ständiga nojan att begå brott trots att man vill vara laglydig.